Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Zuiveringstype Kenmerken Perioden Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (aantal) Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering Capaciteit in Vervuilingseenheden (1 000 v.e.)
Totaal installaties Totaal alle installaties 2020 315 29.713
Totaal installaties Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 14 263
Totaal installaties Installaties met fosfaatverwijdering 2020 301 29.450
Totaal installaties Chemische defosfatering voorbezinktank 2020 5 569
Totaal installaties Chem. defosfatering in eerste biol. trap 2020 26 2.254
Totaal installaties Chem. defosfatering in tweede biol. trap 2020 0 0
Totaal installaties Chem. defosf. in tussen- of nabezinktank 2020 0 0
Totaal installaties Chem. defosf. in meerdere procesfasen 2020 3 763
Totaal installaties Separate fosfaatverwijdering 2020 1 7
Totaal installaties Biologische defosfatering in hoofdstroom 2020 113 7.474
Totaal installaties Biologische defosfatering in deelstroom 2020 6 121
Totaal installaties Biologisch defosfatering onbekend 2020 11 406
Totaal installaties Comb. chemische/biolog. defosfatering 2020 136 17.856
Totaal installaties Geen extra stikstofverwijdering 2020 10 359
Totaal installaties Extra stikstofverwijdering 2020 305 29.353
Totaal installaties Slibstabilisatie: geen voorzieningen 2020 45 4.333
Totaal installaties Stabilisatie in Imhofftank/clarigester 2020 0 0
Totaal installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, koud 2020 0 0
Totaal installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 57 11.965
Totaal installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, koud 2020 0 0
Totaal installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 13 2.274
Totaal installaties Simultaan aërobe slibstabilisatie 2020 199 11.020
Totaal installaties Separaat aërobe slibstabilisatie 2020 1 120
Totaal installaties Thermische slibstabilisatie 2020 0 0
Totaal installaties Slibontwatering in droogbedden 2020 1 10
Totaal installaties Slibontwatering in lagunes 2020 12 674
Totaal installaties Geen ontwatering: natte afvoer 2020 182 9.756
Totaal installaties Slibontwatering met vacuümfilters 2020 0 0
Totaal installaties Slibontwatering met zeefbandpersen 2020 30 4.425
Totaal installaties Slibontwatering met filterpersen 2020 2 551
Totaal installaties Slibontwatering met centrifuges 2020 51 12.631
Totaal installaties Slibontwatering met schroefpers 2020 3 292
Totaal installaties Slibontwatering door thermisch drogen 2020 1 272
Totaal installaties Slibontwatering: geen voorz./onbekend 2020 47 3.406
Totaal installaties Lozing op regionaal oppervlaktewater 2020 220 17.445
Totaal installaties Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 67 4.173
Totaal installaties Lozing op regionaal stromend water 2020 86 8.261
Totaal installaties Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 62 4.862
Totaal installaties Lozing op regionaal beheerde meren 2020 5 149
Totaal installaties Lozing op rijkswater 2020 95 12.267
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 60 6.746
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 18 2.850
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: meren 2020 5 423
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 12 2.248
Totaal installaties Lozing via andere rwzi 2020 0 0
Totaal installaties Bodemverzinking 2020 0 0
Mechanische installaties Totaal alle installaties 2020 0 0
Mechanische installaties Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 0 0
Mechanische installaties Installaties met fosfaatverwijdering 2020 0 0
Mechanische installaties Chemische defosfatering voorbezinktank 2020 0 0
Mechanische installaties Chem. defosfatering in eerste biol. trap 2020 0 0
Mechanische installaties Chem. defosfatering in tweede biol. trap 2020 0 0
Mechanische installaties Chem. defosf. in tussen- of nabezinktank 2020 0 0
Mechanische installaties Chem. defosf. in meerdere procesfasen 2020 0 0
Mechanische installaties Separate fosfaatverwijdering 2020 0 0
Mechanische installaties Biologische defosfatering in hoofdstroom 2020 0 0
Mechanische installaties Biologische defosfatering in deelstroom 2020 0 0
Mechanische installaties Biologisch defosfatering onbekend 2020 0 0
Mechanische installaties Comb. chemische/biolog. defosfatering 2020 0 0
Mechanische installaties Geen extra stikstofverwijdering 2020 0 0
Mechanische installaties Extra stikstofverwijdering 2020 0 0
Mechanische installaties Slibstabilisatie: geen voorzieningen 2020 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in Imhofftank/clarigester 2020 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, koud 2020 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, koud 2020 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 0 0
Mechanische installaties Simultaan aërobe slibstabilisatie 2020 0 0
Mechanische installaties Separaat aërobe slibstabilisatie 2020 0 0
Mechanische installaties Thermische slibstabilisatie 2020 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering in droogbedden 2020 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering in lagunes 2020 0 0
Mechanische installaties Geen ontwatering: natte afvoer 2020 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met vacuümfilters 2020 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met zeefbandpersen 2020 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met filterpersen 2020 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met centrifuges 2020 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met schroefpers 2020 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering door thermisch drogen 2020 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering: geen voorz./onbekend 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op regionaal oppervlaktewater 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op regionaal stromend water 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op rijkswater 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op Rijkswateren: meren 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 0 0
Mechanische installaties Lozing via andere rwzi 2020 0 0
Mechanische installaties Bodemverzinking 2020 0 0
Oxidatiebedden Totaal alle installaties 2020 2 108
Oxidatiebedden Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 0 0
Oxidatiebedden Installaties met fosfaatverwijdering 2020 2 108
Oxidatiebedden Chemische defosfatering voorbezinktank 2020 0 0
Oxidatiebedden Chem. defosfatering in eerste biol. trap 2020 0 0
Oxidatiebedden Chem. defosfatering in tweede biol. trap 2020 0 0
Oxidatiebedden Chem. defosf. in tussen- of nabezinktank 2020 0 0
Oxidatiebedden Chem. defosf. in meerdere procesfasen 2020 1 54
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft een telling van de aantallen en capaciteit van de stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, per zuiveringstype, naar de volgende selecties:
- toegepaste methode van fosfaatverwijdering.
- toegepaste methode van stikstofverwijdering.
- toegepaste methode van slibstabilisatie (vergisting/demineralisatie).
- toegepaste methode van slibontwatering (de dimensie methode van slibontwatering is in 2018 uitgebreid met een nieuw item: Schroefpers).
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Voor het jaar 2019 waren de gegevens over de ontwerpcapaciteit in Vervuilingseenheden en ontwerpcapaciteit in Inwonerequivalenten per abuis verwisseld, bij alle selecties en zuiveringstypen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering
Zuiveringsinstallatie:
Installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater.

Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: zuiveringschappen en waterschappen.
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties
Capaciteit in Vervuilingseenheden
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerder jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.