Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Geslacht Leeftijd Kenmerken personen Marges Perioden Rookstatus, 12 jaar of ouder Rokers (%) Rookstatus, 12 jaar of ouder Ex-rokers (%) Rookstatus, 12 jaar of ouder Nooit-rokers (%)
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: 1 laag Waarde 2016/2017 43,7 18,5 37,9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: 2 middelbaar Waarde 2016/2017 32,3 23,2 44,5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: 3 hoog Waarde 2016/2017 16,5 23,3 60,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: 1 laag Waarde 2016/2017 33,6 37,0 29,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: 2 middelbaar Waarde 2016/2017 25,2 36,6 38,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: 3 hoog Waarde 2016/2017 16,4 36,5 47,1
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: 1 laag Waarde 2016/2017 13,6 47,1 39,2
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: 2 middelbaar Waarde 2016/2017 13,8 55,6 30,5
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: 3 hoog Waarde 2016/2017 11,4 56,3 32,3
Mannen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: 1 laag Waarde 2016/2017 51,9 16,6 31,5
Mannen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: 2 middelbaar Waarde 2016/2017 37,5 21,4 41,1
Mannen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: 3 hoog Waarde 2016/2017 21,9 23,4 54,7
Mannen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: 1 laag Waarde 2016/2017 38,7 34,4 26,9
Mannen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: 2 middelbaar Waarde 2016/2017 28,0 35,3 36,8
Mannen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: 3 hoog Waarde 2016/2017 18,9 35,1 45,9
Mannen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: 1 laag Waarde 2016/2017 17,8 62,5 19,7
Mannen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: 2 middelbaar Waarde 2016/2017 14,0 64,2 21,8
Mannen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: 3 hoog Waarde 2016/2017 14,1 60,7 25,2
Vrouwen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: 1 laag Waarde 2016/2017 34,1 20,6 45,2
Vrouwen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: 2 middelbaar Waarde 2016/2017 26,5 25,1 48,4
Vrouwen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: 3 hoog Waarde 2016/2017 12,0 23,2 64,7
Vrouwen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: 1 laag Waarde 2016/2017 29,1 39,3 31,6
Vrouwen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: 2 middelbaar Waarde 2016/2017 22,4 37,8 39,7
Vrouwen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: 3 hoog Waarde 2016/2017 13,3 38,2 48,5
Vrouwen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: 1 laag Waarde 2016/2017 11,3 38,5 50,2
Vrouwen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: 2 middelbaar Waarde 2016/2017 13,5 45,1 41,3
Vrouwen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: 3 hoog Waarde 2016/2017 7,3 49,6 43,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status (migratieachtergrond, onderwijs- en inkomensniveau). Daarbij kunnen geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status met elkaar gekruist worden.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. De cijfers in de tabel zijn een gemiddelde over twee onderzoeksjaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014/2015

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzingen per 25 november.
De cijfers over de verslagjaren 2018/2019 zijn toegevoegd.
Daarnaast zijn er cijfers over de nieuwe beweegrichtlijn toegevoegd. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Jongeren van 4 tot en met 17 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten en minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Deze cijfers over bewegen; voldoen aan de beweegrichtlijn, voldoende matig intensieve inspanning en voldoende bot- en spierversterkende oefeningen zijn aan de tabel toegevoegd. Daarnaast werd informatie over wekelijkse sporters, lid van een sportvereniging en abonnement sportaanbieder toegevoegd aan de tabel voor 2016/2017 en 2018/2019 voor personen van 4 jaar of ouder.
Ook zijn de cijfers over het percentage personen dat voldoet aan de richtlijnen voor alcoholgebruik toegevoegd voor de jaren 2014/2015, 2016/2017 en 2018/2019.
Tenslotte zijn de puntjes weggehaald bij de variabelen risico ongewenste zwangerschap, pilgebruik, mammagrafie en cervix uitstrijkje voor mannen en bij de variabele PSA-test voor vrouwen in 2016/2017 zodat dit in lijn is met 2014/2015. Voor drugsgebruik werden puntjes toegevoegd voor het jaar 2014/2015 omdat deze waarden wel kunnen voorkomen maar onbekend zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020/2021 komen in het derde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Rookstatus, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Ex-rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie nee op de vraag: Rookt u wel eens? en antwoordcategorie ja op de vraag: Heeft u vroeger wel gerookt?
Nooit-rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie nee op de vraag: Rookt u wel eens? en antwoordcategorie nee op de vraag: Heeft u vroeger wel gerookt?