Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken, 2014-2021

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken, 2014-2021

Geslacht Leeftijd Kenmerken personen Marges Perioden Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Aandoening van de nek of schouder (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Gewrichtsslijtage van heupen of knieën (%) Medische contacten Personen met zorg in het buitenland (%) Mantelzorg Mantelzorg ontvangen (%) Mantelzorg Uren ontvangen mantelzorg per week (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 7,9 16,8 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 7,4 16,1 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 8,3 17,5 . . .
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 1,4 0,8 . . .
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 1,0 0,4 . . .
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 1,9 1,3 . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 5,7 3,6 . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 4,8 2,9 . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 6,7 4,4 . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 11,9 19,8 . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 10,9 18,5 . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 13,0 21,1 . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 12,9 38,4 . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 11,7 36,7 . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 14,2 40,2 . . .
Mannen Totaal Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 6,1 12,8 . . .
Mannen Totaal Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 5,5 12,0 . . .
Mannen Totaal Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 6,7 13,7 . . .
Mannen Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 0,8 0,8 . . .
Mannen Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 0,4 0,4 . . .
Mannen Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 1,4 1,7 . . .
Mannen 25 tot 45 jaar Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 5,4 3,3 . . .
Mannen 25 tot 45 jaar Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 4,3 2,4 . . .
Mannen 25 tot 45 jaar Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 6,8 4,4 . . .
Mannen 45 tot 65 jaar Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 9,0 15,1 . . .
Mannen 45 tot 65 jaar Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 7,8 13,5 . . .
Mannen 45 tot 65 jaar Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 10,5 16,9 . . .
Mannen 65 jaar of ouder Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 10,0 30,2 . . .
Mannen 65 jaar of ouder Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 8,6 28,0 . . .
Mannen 65 jaar of ouder Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 11,6 32,5 . . .
Vrouwen Totaal Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 9,7 20,8 . . .
Vrouwen Totaal Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 8,9 19,7 . . .
Vrouwen Totaal Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 10,4 21,9 . . .
Vrouwen Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 2,1 0,7 . . .
Vrouwen Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 1,5 0,3 . . .
Vrouwen Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 3,0 1,6 . . .
Vrouwen 25 tot 45 jaar Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 6,0 3,9 . . .
Vrouwen 25 tot 45 jaar Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 4,8 3,0 . . .
Vrouwen 25 tot 45 jaar Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 7,5 5,2 . . .
Vrouwen 45 tot 65 jaar Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 14,8 24,4 . . .
Vrouwen 45 tot 65 jaar Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 13,2 22,5 . . .
Vrouwen 45 tot 65 jaar Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 16,4 26,4 . . .
Vrouwen 65 jaar of ouder Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020/2021 15,4 45,8 . . .
Vrouwen 65 jaar of ouder Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020/2021 13,6 43,2 . . .
Vrouwen 65 jaar of ouder Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020/2021 17,4 48,4 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de (ervaren) gezondheid en de medische contacten van de Nederlandse bevolking. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status (migratieachtergrond, onderwijs- en inkomensniveau). Daarbij kunnen geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status met elkaar gekruist worden.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. De cijfers in de tabel zijn een gemiddelde over twee onderzoeksjaren. De cijfers in zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens. Alle cijfers zijn gebaseerd op tenminste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar van 2014/2015 tot en met 2020/2021

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Gezondheid en zorggebruik: geslacht, leeftijd, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Langdurige aandoeningen
Aan alle respondenten wordt gevraagd: Heeft u / uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Vervolgens worden 23 aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd of mensen deze aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Van drie van die aandoeningen wordt ook gevraagd of men die ooit heeft gehad. Daarnaast wordt (uitgebreider) gevraagd naar suikerziekte (diabetes). De meeste vragen naar specifieke langdurige aandoeningen worden aan personen van alle leeftijden gesteld. Aandoeningen die niet vaak voorkomen bij jongeren worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
Aandoeningen afgelopen 12 maanden
Langdurige ziektes en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden. Respondenten kunnen aangeven of ze de ziekte of aandoening hebben of afgelopen 12 maanden hebben gehad.
Aandoening van de nek of schouder
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden een ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder?
Gewrichtsslijtage van heupen of knieën
Percentage personen, van 12 jaar of ouder, met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden gewrichtsslijtage, artrose of slijtagereuma van heupen of knieën?
Medische contacten
Aan personen wordt gevraagd of zij contact hebben gehad met de huisarts, de specialist, de tandarts, de mondhygiënist, de orthodontist , de fysio- en oefentherapeut, de psycholoog, psychotherapeut of psychiater, en of zij behandeld zijn door een alternatief genezer. Ook wordt gevraagd naar ziekenhuisopnamen of dagopnamen, of mensen thuiszorg hebben ontvangen of dat ze zorg in het buitenland hebben gehad. De meeste vragen naar medische contacten worden aan personen van alle leeftijden gesteld. Contacten die niet vaak voorkomen bij kinderen worden gesteld vanaf een hogere leeftijd.
Personen met zorg in het buitenland
Percentage personen dat in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête gebruik heeft gemaakt van de gezondheidszorg in het buitenland, zoals een huisarts, specialist, ziekenhuis of tandarts.
Vanaf 2019 wordt de vraag over zorg in het Buitenland niet meer gesteld aan respondenten in de gezondheidsenquête.

Mantelzorg
Mantelzorg is zorg die iemand krijgt van een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner, kind of vriend, als iemand voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.
Mantelzorg ontvangen
Percentage personen van 16 jaar of ouder dat mantelzorg ontvangt.
Uren ontvangen mantelzorg per week
Het gemiddeld aantal uren mantelzorg dat per week wordt gekregen door een mantelzorgontvanger.