Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

Geslacht Kenmerken personen Caribisch Nederland Perioden Persoonlijk bruto inkomen (gemiddeld) (1 000 dollar) Persoonlijk bruto inkomen (mediaan) (1 000 dollar) Persoonlijk inkomen (gemiddeld) (1 000 dollar) Persoonlijk inkomen (mediaan) (1 000 dollar)
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 6,5 6,1 5,9 5,8
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Bonaire 2022* 6,4 5,9 5,7 5,6
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 7,0 7,1 6,7 6,9
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Saba 2022* 7,4 7,3 7,2 7,0
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 17,7 16,8 16,5 16,5
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Bonaire 2022* 17,3 16,3 16,0 16,1
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 19,4 19,0 18,9 18,8
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Saba 2022* 20,5 19,7 19,8 19,2
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 31,1 29,0 28,6 27,9
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Bonaire 2022* 29,8 27,7 27,3 26,8
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 37,9 35,7 34,9 33,7
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Saba 2022* 36,3 35,0 33,5 32,7
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 71,5 61,5 62,9 54,6
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Bonaire 2022* 69,1 58,2 60,3 52,2
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 85,3 77,8 77,4 70,3
Totaal mannen en vrouwen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Saba 2022* 79,9 71,5 72,8 63,9
Mannen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 6,8 6,1 5,9 5,9
Mannen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Bonaire 2022* 6,7 5,9 5,7 5,6
Mannen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 7,4 7,2 7,0 7,1
Mannen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Saba 2022* 7,4 7,0 7,0 6,7
Mannen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 18,1 17,0 16,6 16,7
Mannen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Bonaire 2022* 17,7 16,7 16,1 16,2
Mannen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 19,2 18,8 18,7 18,4
Mannen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Saba 2022* 20,5 20,0 19,8 19,4
Mannen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 30,9 28,5 28,3 27,5
Mannen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Bonaire 2022* 29,9 27,4 27,2 26,6
Mannen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 37,7 36,0 35,0 34,5
Mannen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Saba 2022* 35,6 34,4 33,1 32,5
Mannen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 75,1 62,1 65,7 55,5
Mannen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Bonaire 2022* 72,5 58,0 62,5 52,7
Mannen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 89,5 82,1 83,3 74,0
Mannen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Saba 2022* 80,3 73,8 74,1 64,4
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 6,2 6,0 5,9 5,8
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Bonaire 2022* 6,1 5,8 5,7 5,6
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 6,5 6,6 6,5 6,6
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 1e 25%-groep Saba 2022* 7,4 7,5 7,3 7,4
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 17,4 16,6 16,5 16,2
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Bonaire 2022* 16,9 16,0 15,8 15,9
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 19,6 19,3 19,1 19,1
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 2e 25%-groep Saba 2022* 20,5 19,5 19,8 19,0
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 31,4 29,5 28,9 28,2
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Bonaire 2022* 29,8 28,1 27,5 27,0
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 38,0 35,3 34,8 33,5
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 3e 25%-groep Saba 2022* 37,2 35,5 33,9 32,9
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Caribisch Nederland 2022* 67,8 61,1 60,0 53,7
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Bonaire 2022* 65,6 58,3 58,0 51,7
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Sint Eustatius 2022* 79,7 74,3 69,6 65,2
Vrouwen Persoonlijk inkomen: 4e 25%-groep Saba 2022* 79,4 70,9 71,5 63,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het inkomen van personen in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Personen worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, sociaaleconomische categorie, positie in het huishouden en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2011.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2011 - 2021 zijn definitief.
De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen 28 juni 2024:
De cijfers over de jaren 2016 t/m 2020 zijn gewijzigd. Voor de jaren vanaf 2016 zijn er complete(re) aangiftegegevens beschikbaar. De correctie leidt tot een hoger inkomen, met name voor de werkzame en vermogende bevolkingsgroepen.
De definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2025 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Persoonlijk bruto inkomen (gemiddeld)
Het persoonlijk bruto-inkomen omvat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een persoon:
- inkomen uit arbeid
- inkomen uit eigen onderneming
- uitkering inkomensverzekeringen
- uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag).
Persoonlijk bruto inkomen (mediaan)
Het persoonlijk bruto-inkomen omvat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een persoon:
- inkomen uit arbeid
- inkomen uit eigen onderneming
- uitkering inkomensverzekeringen
- uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag).

De mediaan is het middelste bedrag wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Persoonlijk inkomen (gemiddeld)
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Persoonlijk inkomen (mediaan)
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.

De mediaan is het middelste bedrag wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.