Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Utiliteitsbouw dienstensector Oppervlakteklasse Gemiddeld aardgasverbruik (m3/m2) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh/m2)
Kantoor: overheid 0 tot 250 m² 20,9 60,0
Kantoor: overheid 250 tot 500 m² 18,3 49,5
Kantoor: overheid 500 tot 1 000 m² 16,2 51,0
Kantoor: overheid 1 000 tot 2 500 m² 13,3 57,0
Kantoor: overheid 2 500 tot 5 000 m² 11,0 85,2
Kantoor: overheid 5 000 tot 10 000 m² 10,5 90,8
Kantoor: overheid 10 000 tot 25 000 m² 11,6 84,1
Kantoor: overig 0 tot 250 m² 17,3 57,2
Kantoor: overig 250 tot 500 m² 15,0 50,8
Kantoor: overig 500 tot 1 000 m² 12,8 54,9
Kantoor: overig 1 000 tot 2 500 m² 10,9 66,3
Kantoor: overig 2 500 tot 5 000 m² 10,7 76,1
Kantoor: overig 5 000 tot 10 000 m² 10,6 75,8
Kantoor: overig 10 000 tot 25 000 m² 10,9 90,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddelde verbruik van elektriciteit en aardgas per m2 gebruiksoppervlakte voor verschillende typen utiliteitsbouw (kantoren, winkels, scholen etc.) in de dienstensector. Het gaat hierbij om het verbruik van aardgas en elektriciteit dat is geleverd via het openbaar net. Het aardgasverbruik is gecorrigeerd voor temperatuureffecten.

Energiekentallen worden onder andere gebruikt voor beleidsevaluaties en benchmarking.

Gegevens gebaseerd op het jaar 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 januari 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 11 maart 2016
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Energiekentallen veranderen niet snel. Temperatuurinvloeden op gaskentallen kunnen niet volledig worden gecorrigeerd, om temperatuurinvloeden op gaskentallen zoveel mogelijk te beperken is ervoor gekozen de energiekentallen te baseren op het jaar 2012. Het jaar 2012 was een gemiddeld jaar qua buitentemperatuur.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Aardgasleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft aardgasleveringen vanuit het landelijke aardgasnet van beheerder Gas Transport Services (GTS), het Zebragasnetwerk en de aardgasnetten van de regionale netbedrijven.

Aardgas is gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Elektriciteitsleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft elektriciteitsleveringen vanuit het landelijke elektriciteitsnet van beheerder TenneT en de elektriciteitsnetten van de regionale netbedrijven.

Elektriciteit is stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.