Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Kenmerken huishoudens Caribisch Nederland Perioden Huishoudens (aantal) Besteedbaar inkomen (gemiddeld) (1 000 dollar) Besteedbaar inkomen (mediaan) (1 000 dollar)
Particuliere huishoudens Caribisch Nederland 2020* 10.600 32,6 24,7
Particuliere huishoudens Bonaire 2020* 8.600 31,9 24,3
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2020* 1.250 35,3 25,8
Particuliere huishoudens Saba 2020* 750 36,1 28,9
Type: Eenpersoonshuishouden Caribisch Nederland 2020* 4.000 19,6 15,3
Type: Eenpersoonshuishouden Bonaire 2020* 3.150 18,6 15,0
Type: Eenpersoonshuishouden Sint Eustatius 2020* 500 23,0 16,4
Type: Eenpersoonshuishouden Saba 2020* 350 24,6 19,3
Type: Meerpersoonshuishouden Caribisch Nederland 2020* 6.600 40,4 33,7
Type: Meerpersoonshuishouden Bonaire 2020* 5.400 39,7 33,1
Type: Meerpersoonshuishouden Sint Eustatius 2020* 750 43,1 34,3
Type: Meerpersoonshuishouden Saba 2020* 400 45,2 39,4
Type: Eenoudergezin Caribisch Nederland 2020* 1.350 28,6 24,4
Type: Eenoudergezin Bonaire 2020* 1.000 28,6 24,4
Type: Eenoudergezin Sint Eustatius 2020* 250 27,0 21,8
Type: Eenoudergezin Saba 2020* 100 . .
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Caribisch Nederland 2020* 650 23,2 21,0
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Bonaire 2020* 500 23,8 22,3
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Sint Eustatius 2020* 100 20,7 18,2
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Saba 2020* 50 . .
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Caribisch Nederland 2020* 700 33,6 28,1
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Bonaire 2020* 500 33,1 27,3
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Sint Eustatius 2020* 100 32,9 27,0
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Saba 2020* 50 . .
Type: Paar, totaal Caribisch Nederland 2020* 3.950 41,7 34,7
Type: Paar, totaal Bonaire 2020* 3.350 40,3 33,6
Type: Paar, totaal Sint Eustatius 2020* 350 50,0 41,7
Type: Paar, totaal Saba 2020* 250 47,9 40,3
Type: Paar, zonder kind Caribisch Nederland 2020* 1.850 36,5 29,0
Type: Paar, zonder kind Bonaire 2020* 1.550 35,2 28,2
Type: Paar, zonder kind Sint Eustatius 2020* 150 46,0 34,7
Type: Paar, zonder kind Saba 2020* 100 41,3 34,8
Type: Paar, met kind(eren) Caribisch Nederland 2020* 2.150 46,2 39,5
Type: Paar, met kind(eren) Bonaire 2020* 1.750 44,9 38,7
Type: Paar, met kind(eren) Sint Eustatius 2020* 200 53,0 47,8
Type: Paar, met kind(eren) Saba 2020* 150 52,9 44,9
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Caribisch Nederland 2020* 1.250 42,9 37,1
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Bonaire 2020* 1.050 40,9 35,3
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Sint Eustatius 2020* 150 49,9 47,4
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Saba 2020* 100 . .
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Caribisch Nederland 2020* 850 51,2 44,3
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Bonaire 2020* 750 50,5 44,2
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Sint Eustatius 2020* 100 . .
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Saba 2020* 50 . .
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Caribisch Nederland 2020* 1.300 48,4 41,4
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Bonaire 2020* 1.100 47,8 40,9
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Sint Eustatius 2020* 150 50,8 41,3
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Saba 2020* 50 . .
Type: Alleenstaande met ander(en) Caribisch Nederland 2020* 500 39,8 33,7
Type: Alleenstaande met ander(en) Bonaire 2020* 450 38,6 33,2
Type: Alleenstaande met ander(en) Sint Eustatius 2020* 50 . .
Type: Alleenstaande met ander(en) Saba 2020* 50 . .
Type: Eenoudergezin met ander(en) Caribisch Nederland 2020* 250 42,1 37,5
Type: Eenoudergezin met ander(en) Bonaire 2020* 200 41,1 37,5
Type: Eenoudergezin met ander(en) Sint Eustatius 2020* 50 . .
Type: Eenoudergezin met ander(en) Saba 2020* 0 . .
Type: Paar met ander(en), zonder kind Caribisch Nederland 2020* 200 54,2 50,0
Type: Paar met ander(en), zonder kind Bonaire 2020* 150 54,9 49,8
Type: Paar met ander(en), zonder kind Sint Eustatius 2020* 0 . .
Type: Paar met ander(en), zonder kind Saba 2020* 0 . .
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Caribisch Nederland 2020* 350 62,2 55,3
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Bonaire 2020* 300 60,9 53,8
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Sint Eustatius 2020* 50 . .
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Saba 2020* 0 . .
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Caribisch Nederland 2020* 3.150 27,9 22,5
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Bonaire 2020* 2.600 27,6 22,5
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Sint Eustatius 2020* 350 28,0 21,4
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Saba 2020* 200 31,2 27,0
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Caribisch Nederland 2020* 4.400 37,0 29,1
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Bonaire 2020* 3.550 35,9 28,1
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Sint Eustatius 2020* 550 41,7 32,6
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Saba 2020* 350 40,6 34,6
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Caribisch Nederland 2020* 3.050 31,1 22,3
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Bonaire 2020* 2.500 30,6 22,0
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Sint Eustatius 2020* 350 32,6 21,6
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Saba 2020* 200 33,9 26,8
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Caribisch Nederland 2020* 9.200 35,8 28,4
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Bonaire 2020* 7.500 34,9 27,6
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Sint Eustatius 2020* 1.050 40,5 31,4
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Saba 2020* 650 38,8 32,8
Bron: Overdrachtsinkomen Caribisch Nederland 2020* 1.400 11,4 9,7
Bron: Overdrachtsinkomen Bonaire 2020* 1.100 11,2 9,1
Bron: Overdrachtsinkomen Sint Eustatius 2020* 200 10,9 10,5
Bron: Overdrachtsinkomen Saba 2020* 100 . .
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Bonaire 2020* 2.150 7,6 8,6
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 300 8,0 8,3
Besteedbaar inkomen: 1e 25%-groep Saba 2020* 200 10,8 11,5
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Bonaire 2020* 2.150 18,5 18,1
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 300 19,3 18,8
Besteedbaar inkomen: 2e 25%-groep Saba 2020* 200 22,7 22,2
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Bonaire 2020* 2.150 32,4 32,1
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 300 35,6 34,8
Besteedbaar inkomen: 3e 25%-groep Saba 2020* 200 38,2 37,7
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Caribisch Nederland 2020*
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Bonaire 2020* 2.150 69,0 58,7
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Sint Eustatius 2020* 300 78,4 68,3
Besteedbaar inkomen: 4e 25%-groep Saba 2020* 200 72,8 65,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het (besteedbaar en gestandaardiseerd) inkomen van particuliere huishoudens in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Huishoudens worden onderscheiden naar samenstelling, leeftijd van de hoofdkostwinner, voornaamste bron van inkomen en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2022:
De definitieve cijfers over 2019 en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
De definitieve cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het onderzoeksjaar.
Besteedbaar inkomen (gemiddeld)
Het besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten,
- premies inkomensverzekeringen,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.
Besteedbaar inkomen (mediaan)
Het besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten,
- premies inkomensverzekeringen,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.

De mediaan is het middelste getal wanneer alle bedragen van laag naar hoog worden gesorteerd.