Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Totaal snelgroeiende bedrijven (aantal)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2021* 9.080
06 Winning van aardolie en aardgas 2021* 0
33 Reparatie en installatie van machines 2021* 60
35 Energiebedrijven 2021* 25
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 45
36 Waterleidingbedrijven 2021* 0
63 Diensten op het gebied van informatie 2021* 65
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 90
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 90
77 Verhuur van roerende goederen 2021* 65
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2021* 180
95 Reparatie van consumentenartikelen 2021* 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De cijfers over snelle groeiers zijn beschikbaar naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm en economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Bij het bepalen van de economische activiteit, bedrijfsgrootte en rechtsvorm is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 augustus 2022:
De voorlopige cijfers over het jaar 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 7 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal snelgroeiende bedrijven
Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.