Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2003-2014

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2003-2014

Geslacht Persoonskenmerken Arbeidsgehandicapten Perioden Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2003 4.425
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2004 4.384
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2005 4.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2006 4.427
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2007 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2008 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2009 4.479
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2010 4.371
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2011 4.323
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2012 4.293
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2013 4.185
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2014 4.185
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2003 417
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2004 414
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2005 383
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2006 368
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2007 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2008 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2009 346
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2010 271
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2011 228
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2012 217
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2013 219
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2014 187
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2003 4.008
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2004 3.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2005 3.957
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2006 4.059
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2007 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2008 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2009 4.133
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2010 4.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2011 4.095
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2012 4.076
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2013 3.966
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2014 3.997
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2003 434
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2004 410
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2005 383
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2006 397
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2007 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2008 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2009 362
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2010 327
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2011 313
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2012 296
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2013 282
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2014 262
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2003 25
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2004 24
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2005 20
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2006 19
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2007 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2008 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2009 21
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2010 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2011 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2012 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2013 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2014 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2003 409
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2004 386
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2005 363
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2006 379
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2007 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2008 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2009 341
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2010 314
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2011 301
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2012 286
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2013 273
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2014 255
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2003 2.529
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2004 2.495
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2005 2.442
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2006 2.479
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2007 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2008 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2009 2.373
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2010 2.305
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2011 2.233
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2012 2.186
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2013 2.101
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2014 2.082
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2003 201
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2004 199
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2005 177
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2006 170
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2007 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2008 .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2009 135
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2010 104
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2011 88
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2012 78
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2013 88
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2014 60
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2003 2.328
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2004 2.296
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2005 2.266
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2006 2.308
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers van 2003 tot en met 2014 over de arbeidsdeelname van wel en niet-arbeidsgehandicapten in Nederland. Zowel arbeidsgehandicapten als niet- arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar (exclusief de institutionele bevolking) worden ingedeeld in de werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking. De werkzamen worden verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar: 2003-2014

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 25 november 2016:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Deze tabel is stopgezet vanwege een breuk in de cijferreeks vanwege een wijziging in de vragenlijst vanaf 2015. Vanaf 2015 wordt de vraag naar arbeidshandicap aan iedereen gesteld, dus ook aan personen die eerder hebben aangegeven niet (voltijd) te willen/kunnen werken of te gaan stoppen met werken vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is de leeftijdsgrens verschoven van 65 naar 75 jaar in overeenstemming met de nieuwe definitie beroepsbevolking.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in deze tabel worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in deze tabel worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.