Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

Migratieachtergrond moeder Generatie moeder Perioden Levend geboren kinderen (aantal) Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte (jaar) Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal)
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 34.303 31,6 1,516
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 23.855 31,7 1,672
Nederlandse achtergrond Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021
Nederlandse achtergrond Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021
Met migratieachtergrond Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 34.303 31,6 1,516
Met migratieachtergrond Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 23.855 31,7 1,672
Westerse migratieachtergrond Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 13.508 32,3 1,277
Westerse migratieachtergrond Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 6.908 32,2 1,527
Niet-westerse migratieachtergrond Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 20.795 30,8 1,778
Niet-westerse migratieachtergrond Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 16.947 31,6 1,734
Overige niet-westerse migratieachterg... Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 14.080 30,9 1,743
Overige niet-westerse migratieachterg... Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 3.102 32,5 1,556
Overige westerse migratieachtergrond Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 7.989 32,8 1,245
Overige westerse migratieachtergrond Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 2.944 32,0 1,531
Afrika Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 6.949 30,4 2,494
Afrika Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 6.053 31,6 1,954
Amerika Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 4.431 31,9 1,364
Amerika Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 5.574 31,5 1,593
Azië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 8.515 31,1 1,578
Azië Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 3.563 32,7 1,507
Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 14.291 32,0 1,309
Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 8.311 31,6 1,623
Oceanië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 117 . .
Oceanië Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 354 32,1 1,512
Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 9.698 32,2 1,273
Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 2.978 31,9 1,462
België Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 568 31,7 1,552
België Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 563 31,7 1,497
Duitsland Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 1.151 33,8 1,336
Duitsland Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 1.035 31,8 1,439
Indonesië Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 324 32,9 1,260
Indonesië Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 2.202 32,5 1,522
Marokko Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 2.587 30,3 2,768
Marokko Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 4.809 31,5 2,105
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 1.236 30,6 1,460
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 1.254 31,1 1,809
Polen Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 3.476 30,4 1,430
Polen Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 164 . .
Suriname Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 1.048 30,8 1,602
Suriname Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 3.367 31,5 1,533
Turkije Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021 1.844 30,0 1,775
Turkije Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021 4.415 31,3 1,750
Onbekende migratieachtergrond Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2021
Onbekende migratieachtergrond Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal levend geboren kinderen, de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar kind en het gemiddeld kindertal per vrouw. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond en generatie van de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2022:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2022 worden in het derde kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.
Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die een levend geboren kind hebben gekregen.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers:
Het aantal levend geboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.