Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Regiokenmerken Perioden Leerlingen (speciaal) basisonderwijs (aantal) Leerlingen basisonderwijs Totaal leerlingen basisonderwijs (aantal) Leerlingen speciaal basisonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Utrecht 2021/'22* 30.186 29.540 646
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Utrecht 2021/'22* 17.807 17.567 240
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 12.321 11.916 405
Totaal mannen en vrouwen Westerse migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 3.096 3.038 58
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 9.225 8.878 347
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 58 57 1
Totaal mannen en vrouwen Turkije Utrecht 2021/'22* 1.153 1.102 51
Totaal mannen en vrouwen Marokko Utrecht 2021/'22* 4.025 3.852 173
Totaal mannen en vrouwen Suriname Utrecht 2021/'22* 364 358 6
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Utrecht 2021/'22* 182 180 2
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Utrecht 2021/'22* 3.501 3.386 115
Mannen Totaal Utrecht 2021/'22* 15.112 14.702 410
Mannen Nederlandse achtergrond Utrecht 2021/'22* 8.923 8.767 156
Mannen Met migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 6.169 5.916 253
Mannen Westerse migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 1.537 1.503 34
Mannen Niet-westerse migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 4.632 4.413 219
Mannen Onbekende migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 20 19 1
Mannen Turkije Utrecht 2021/'22* 606 580 26
Mannen Marokko Utrecht 2021/'22* 2.005 1.887 118
Mannen Suriname Utrecht 2021/'22* 187 182 5
Mannen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Utrecht 2021/'22* 85 85 0
Mannen Overige niet-westerse migratieachterg... Utrecht 2021/'22* 1.749 1.679 70
Vrouwen Totaal Utrecht 2021/'22* 15.074 14.838 236
Vrouwen Nederlandse achtergrond Utrecht 2021/'22* 8.884 8.800 84
Vrouwen Met migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 6.152 6.000 152
Vrouwen Westerse migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 1.559 1.535 24
Vrouwen Niet-westerse migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 4.593 4.465 128
Vrouwen Onbekende migratieachtergrond Utrecht 2021/'22* 38 38 0
Vrouwen Turkije Utrecht 2021/'22* 547 522 25
Vrouwen Marokko Utrecht 2021/'22* 2.020 1.965 55
Vrouwen Suriname Utrecht 2021/'22* 177 176 1
Vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Utrecht 2021/'22* 97 95 2
Vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Utrecht 2021/'22* 1.752 1.707 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast is van de leerlingen in het basisonderwijs t/m schooljaar 2018/'19 informatie beschikbaar over leerlingen met een achterstandscategorie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen (speciaal) basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen basisonderwijs
Totaal leerlingen basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen speciaal basisonderwijs
Onder leerlingen (speciaal) basisonderwijs wordt in deze tabel zowel het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs verstaan.
Op het speciaal basisonderwijs zitten kinderen die meer hulp behoeven bij de opvoeding en het leren dan het gewone basisonderwijs kan bieden. Kinderen in het speciaal onderwijs worden niet in deze tabel weergegeven.