Arbeidsdeelname; kerncijfers geboortegeneratie vanaf 1910 tot 1915

Arbeidsdeelname; kerncijfers geboortegeneratie vanaf 1910 tot 1915

Geslacht Leeftijd Geboortegeneratie Netto arbeidsparticipatie (% ) Arbeidsduur Gemiddelde arbeidsduur (uren per week) Gemiddelde anciënniteit Baan>=12 uur per week (jaren) Positie in de werkkring Werknemers Totaal werknemers (% van werkzame beroepsbevolking) Positie in de werkkring Zelfstandigen Totaal zelfstandigen (% van werkzame beroepsbevolking) Personen met voortdurend een baan (%) Personen met meer dan één baan (%) Personen met uitkering (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1910 tot 1915
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1930 tot 1935
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1935 tot 1940
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1940 tot 1945
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1945 tot 1950
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1950 tot 1955
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1955 tot 1960
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1960 tot 1965
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1965 tot 1970
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1970 tot 1975 15,2 9,6 83,7 16,3
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1975 tot 1980 21,0 7,1 . 89,6 10,4
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1980 tot 1985 29,7 7,5 . 92,8 7,2 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1985 tot 1990 34,0 7,2 . 93,0 7,0 0 20 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1990 tot 1995 31,4 6,4 0,5 93,3 6,7 0 20 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 1995 tot 2000 29,2 5,8 . 93,4 6,6
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 2000 tot 2005 35,2 6,0 0,6 94,2 5,8
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1910 tot 1915
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1930 tot 1935
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1935 tot 1940
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1940 tot 1945
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1945 tot 1950
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1950 tot 1955
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1955 tot 1960
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1960 tot 1965
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1965 tot 1970
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1970 tot 1975 24,8 12,9 86,5 13,5
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1975 tot 1980 31,5 10,7 0,5 93,3 6,7
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1980 tot 1985 43,7 10,5 0,6 94,5 5,5 . . .
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1985 tot 1990 46,3 10,0 0,6 95,7 4,3 0 34 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1990 tot 1995 48,8 9,2 0,6 96,3 3,7 0 35 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 1995 tot 2000 49,4 8,1 0,7 95,9 4,1
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 2000 tot 2005
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1910 tot 1915
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1930 tot 1935
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1935 tot 1940
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1940 tot 1945
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1945 tot 1950
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1950 tot 1955
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1955 tot 1960
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1960 tot 1965
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1965 tot 1970 32,9 20,8 91,0 9,0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1970 tot 1975 35,6 17,5 . 93,0 7,0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1975 tot 1980 41,6 14,6 0,8 95,4 4,6
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1980 tot 1985 56,6 15,0 0,9 96,8 3,2 . . 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1985 tot 1990 54,4 13,4 0,9 96,9 3,1 1 51 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1990 tot 1995 57,6 11,7 1,0 97,1 2,9 0 56 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 1995 tot 2000 58,1 10,3 1,0 96,3 3,7
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 2000 tot 2005
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1910 tot 1915
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1930 tot 1935
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1935 tot 1940
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1940 tot 1945
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1945 tot 1950
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1950 tot 1955
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1955 tot 1960
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1960 tot 1965
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1965 tot 1970 42,7 25,5 94,4 5,6
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1970 tot 1975 44,6 22,4 1,0 95,6 4,4
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1975 tot 1980 50,9 18,6 1,1 97,0 3,0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1980 tot 1985 64,9 19,1 1,1 97,9 2,1 1 69 3
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1985 tot 1990 59,8 16,6 1,2 97,7 2,3 2 66 3
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1990 tot 1995 59,8 14,7 1,2 97,2 2,8
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 1995 tot 2000 59,9 13,4 1,3 96,5 3,5
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 2000 tot 2005
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1910 tot 1915
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1930 tot 1935
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1935 tot 1940
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1940 tot 1945
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1945 tot 1950
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1950 tot 1955
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1955 tot 1960
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1960 tot 1965
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1965 tot 1970 51,2 28,8 95,6 4,4
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1970 tot 1975 53,4 25,6 1,3 97,0 3,0
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1975 tot 1980 59,0 22,3 1,2 97,6 2,4
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1980 tot 1985 68,5 21,5 1,4 97,8 2,2 5 78 4
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1985 tot 1990 63,4 19,6 1,4 97,6 2,4 5 77 4
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1990 tot 1995 60,1 17,2 1,5 96,6 3,4
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 1995 tot 2000 62,3 16,2 1,4 95,8 4,2
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 2000 tot 2005
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 1910 tot 1915
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 1930 tot 1935
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, banen en uitkeringen van personen naar de verschillende geboortegeneraties. Hierdoor is het mogelijk generaties onderling te vergelijken. Zo werkten vrouwen die geboren zijn tussen 1940-1945 op 45-jarige leeftijd gemiddeld 23,7 uur per week. Vrouwen geboren tussen 1960-1964 werkten gemiddeld 26,1 uur per week op 45-jarige leeftijd. De cijfers worden als percentages en gemiddelden gepresenteerd. Verder zijn de cijfers in deze tabel verbijzonderd naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneratie 1910 tot 1915

Gegevens over netto arbeidsparticipatie, arbeidsduur, werknemers en zelfstandigen zijn beschikbaar voor alle geboortegeneraties. Gegevens over banen en uitkeringen zijn beschikbaar vanaf geboortegeneratie 1935 tot 1940.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 maart 2021:
De tabel is aangevuld met cijfers van de EBB 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder jaar medio april aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking.

Arbeidsduur
Gemiddelde arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.
Gemiddelde anciënniteit
Het aantal jaren dat personen in dienst zijn bij hun huidige werkgever of in hun eigen bedrijf.
Baan>=12 uur per week
Persoon is werkzaam in een baan van minimaal 12 uur per week.
Positie in de werkkring
Werknemers
Werknemer: een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Totaal werknemers
Werknemer: een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd) baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
---
Zelfstandigen:
- Personen die werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk;
- Personen die werkzaam zijn in bedrijf of praktijk van hun partner of ouders;
- Overige zelfstandigen, personen die niet werknemer zijn en niet werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk of bedrijf van hun partner/ouders. Tot deze categorie behoren onder meer freelancers.
Totaal zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd) baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.

Zelfstandigen:
- Personen die werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk;
- Personen die werkzaam zijn in bedrijf of praktijk van hun partner of ouders;
- Overige zelfstandigen, personen die niet werknemer zijn en niet werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk of bedrijf van hun partner/ouders. Tot deze categorie behoren onder meer freelancers.
Personen met voortdurend een baan
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar voortdurend een baan hebben gehad.

Baan: een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Alleen banen van werknemers worden geteld, niet die van zelfstandigen.
Bij het tellen van het aantal banen dat iemand heeft gehad in de voorgaande vier jaar tellen baantjes van minder dan 90 dagen niet mee.
Personen met meer dan één baan
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar meer dan één baan hebben gehad.

Baan: een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Alleen banen van werknemers worden geteld, niet die van zelfstandigen.

Personen met uitkering
Personen in Nederland met een uitkering (AO, WW en Bijstand) per 100 van de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken op het peilmoment (laatste vrijdag in september).

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO):
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.
WAO, WAZ en Wajong zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werkloosheidswet (WW):
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Wet werk en bijstand (WWB):
Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (ABW), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (ID-banen).
De wet heeft als uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Wie hier niet toe in staat is en ook geen beroep kan doen op een andere sociale verzekeringswet of sociale voorziening, komt in aanmerking voor bijstand.

Bevolking van Nederland:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.