Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Bedrijfstypen Rechtsvorm Type activiteit Perioden Aantal bedrijven (aantal) Standaard opbrengst(SO waarde) (mln euro) Balans Activa Totaal activa (mln euro) Balans Activa Immateriële vaste activa (mln euro) Balans Activa Materiële vaste activa (mln euro) Balans Activa Financiële vaste activa (mln euro) Balans Activa Voorraden (mln euro) Balans Activa Vorderingen (mln euro) Balans Activa Effecten (mln euro) Balans Activa Liquide middelen (mln euro) Balans Passiva Totaal passiva (mln euro) Balans Passiva Totaal eigen vermogen (mln euro) Balans Passiva Oudedagsreserve (mln euro) Balans Passiva Ondernemingsvermogen (mln euro) Balans Passiva Terugkeerreserve (mln euro) Balans Passiva Totaal voorzieningen (mln euro) Balans Passiva Langlopende schulden (mln euro) Balans Passiva Kortlopende schulden (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Kosten grond- en hulpstoffen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Personeelskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Afschrijving (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Overige immateriële en materiële activa (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Waardevermindering van vlottende activa (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Totaal financiële baten en lasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Renteopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Kosten van schulden (mln euro) Winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewone resultaten Totaal resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewone resultaten Buitengewone baten (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewone resultaten Buitengewone lasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewone resultaten Saldo fiscale winstberekening (mln euro)
Totaal bedrijfstype Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 17.960 3.444,6 15.668,8 162,1 12.957,8 293,7 525,1 600,1 5,1 1.125,1 15.668,8 9.035,6 407,4 8.569,1 5,0 114,3 5.587,2 926,7 4.278,0 3.820,0 3.520,8 1.979,0 233,1 390,5 -6,7 0,1 924,9 -150,0 3,8 163,0 607,2 423,1 453,2 30,1 1.030,4
Totaal bedrijfstype Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 17.960 3.444,6 13.812,8 150,5 11.513,3 260,9 444,9 500,1 4,6 938,5 13.812,8 7.969,6 362,5 7.568,4 4,5 98,7 4.962,5 777,5 3.479,2 3.066,2 2.868,7 1.614,1 162,1 331,7 -6,3 0,1 766,9 -132,2 3,4 143,9 478,3 395,4 422,8 27,4 873,7
Totaal bedrijfstype Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 17.960 3.444,6 1.856,0 11,6 1.444,5 32,7 80,2 99,9 0,5 186,5 1.856,0 1.066,0 45,0 1.000,7 0,4 15,6 624,7 149,3 798,8 753,8 652,1 364,9 70,9 58,8 -0,5 0,0 158,0 -17,7 0,4 19,1 129,0 27,7 30,4 2,7 156,8
Akkerbouwbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 4.649 422,6 4.349,3 12,6 3.661,0 59,3 90,7 178,8 0,6 346,2 4.349,3 2.934,2 105,7 2.810,5 0,2 33,3 1.157,2 224,4 844,2 701,5 663,5 301,7 40,2 83,0 -1,8 0,1 240,4 -31,9 0,8 34,7 148,8 152,7 161,1 8,4 301,5
Akkerbouwbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 4.649 422,6 3.737,2 11,5 3.167,7 49,1 74,3 145,5 0,6 288,5 3.737,2 2.546,7 93,6 2.440,5 0,2 28,3 987,4 174,6 641,6 514,0 502,5 227,4 21,6 63,8 -1,4 0,1 191,1 -27,2 0,7 29,5 111,9 144,6 152,5 7,8 256,5
Akkerbouwbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 4.649 422,6 612,1 1,2 493,3 10,2 16,4 33,3 0,0 57,7 612,1 387,4 12,1 370,0 0,0 5,0 169,8 49,8 202,6 187,5 161,0 74,3 18,6 19,2 -0,3 0,0 49,3 -4,7 0,2 5,2 36,9 8,1 8,7 0,6 45,0
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 443 11,2 261,4 0,9 213,0 2,0 3,9 8,3 0,0 33,3 261,4 206,8 9,7 196,6 0,0 1,1 42,9 10,6 49,9 41,0 39,2 19,4 2,4 4,5 0,1 0,0 12,9 -1,3 0,1 1,5 9,4 17,4 17,7 0,3 26,8
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 443 11,2 222,2 0,9 182,0 1,3 2,5 6,6 0,0 28,9 222,2 177,0 8,6 168,2 0,0 0,8 35,7 8,6 34,6 26,4 26,3 11,7 1,1 3,5 0,1 0,0 9,8 -1,0 0,0 1,2 7,3 16,8 17,1 0,3 24,1
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 443 11,2 39,2 0,0 31,0 0,7 1,4 1,7 0,0 4,4 39,2 29,7 1,1 28,4 0,0 0,3 7,2 2,0 15,3 14,6 13,0 7,7 1,2 1,0 0,0 0,0 3,1 -0,2 0,0 0,3 2,1 0,6 0,6 0,1 2,6
Zetmeelaardappelbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 307 48,3 436,9 1,1 380,0 4,6 7,0 19,6 0,1 24,6 436,9 261,0 7,4 253,2 0,0 1,8 148,5 25,7 64,4 51,1 51,6 24,7 1,6 6,7 -0,4 0,0 19,1 -3,9 0,1 4,1 8,8 11,5 12,3 0,8 20,3
Zetmeelaardappelbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 307 48,3 406,5 1,1 355,1 4,0 6,3 17,8 0,1 22,2 406,5 243,1 6,8 235,8 0,0 1,4 138,3 23,7 57,4 45,4 46,2 22,0 1,1 6,1 -0,4 0,0 17,4 -3,7 0,1 3,9 7,4 11,5 12,0 0,6 18,9
Zetmeelaardappelbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 307 48,3 30,5 0,0 24,9 0,6 0,8 1,8 0,0 2,4 30,5 18,0 0,5 17,4 0,0 0,3 10,2 2,0 7,0 5,7 5,4 2,7 0,4 0,5 0,0 0,0 1,8 -0,2 0,0 0,2 1,4 0,0 0,2 0,2 1,4
Akkerbouwgroentebedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 447 67,7 497,0 1,6 415,1 5,4 13,7 23,9 0,1 37,2 497,0 297,6 11,4 284,4 0,0 4,1 162,9 32,3 108,5 88,3 87,4 39,6 4,2 10,4 -0,5 0,0 33,8 -4,6 0,0 4,9 16,4 13,3 14,8 1,5 29,7
Akkerbouwgroentebedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 447 67,7 443,0 1,3 372,1 4,6 12,0 19,2 0,1 33,7 443,0 272,8 10,5 261,1 0,0 3,4 141,2 25,6 92,0 74,7 73,3 34,5 2,6 8,8 -0,5 0,0 28,1 -4,1 0,0 4,3 14,7 12,6 14,0 1,4 27,2
Akkerbouwgroentebedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 447 67,7 54,0 0,2 43,0 0,8 1,7 4,7 0,0 3,5 54,0 24,9 0,9 23,3 0,0 0,7 21,7 6,7 16,4 13,6 14,1 5,1 1,6 1,7 0,0 0,0 5,7 -0,5 0,0 0,7 1,8 0,7 0,8 0,1 2,5
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 1.430 19,3 744,8 3,0 607,5 16,0 9,2 27,9 0,1 81,2 744,8 541,1 23,9 511,3 -0,1 5,1 156,6 41,9 175,8 147,5 139,4 59,1 13,3 17,8 -0,2 0,0 49,3 -4,4 0,2 5,2 32,0 41,7 43,5 1,8 73,7
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 1.430 19,3 580,7 2,3 482,7 12,9 6,0 18,0 0,1 58,7 580,7 439,2 19,0 418,5 0,0 3,9 110,0 27,6 99,4 74,1 75,8 31,1 4,8 9,7 0,0 0,0 30,1 -2,7 0,2 3,5 20,9 39,2 40,9 1,7 60,1
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 1.430 19,3 164,0 0,7 124,8 3,1 3,2 9,9 0,0 22,4 164,0 102,0 4,9 92,8 -0,1 1,3 46,6 14,3 76,4 73,4 63,6 28,0 8,5 8,1 -0,2 0,0 19,2 -1,6 0,0 1,7 11,1 2,5 2,6 0,1 13,6
Overige akkerbouwbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 2.022 276,1 2.409,2 6,1 2.045,4 31,3 56,9 99,1 0,3 170,0 2.409,2 1.627,6 53,2 1.565,1 0,3 21,2 646,3 113,8 445,6 373,6 345,8 159,0 18,8 43,5 -0,7 0,1 125,2 -17,6 0,5 19,0 82,2 68,9 72,9 4,0 151,1
Overige akkerbouwbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 2.022 276,1 2.084,8 5,8 1.775,8 26,3 47,5 83,9 0,3 145,0 2.084,8 1.414,7 48,6 1.356,9 0,2 18,7 562,2 89,1 358,1 293,3 281,0 128,2 12,0 35,6 -0,6 0,1 105,7 -15,6 0,4 16,7 61,6 64,6 68,5 3,9 126,2
Overige akkerbouwbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 2.022 276,1 324,4 0,2 269,6 4,9 9,4 15,2 0,0 25,0 324,4 212,9 4,6 208,1 0,1 2,5 84,1 24,7 87,5 80,3 64,8 30,9 6,7 7,9 -0,1 0,0 19,5 -2,1 0,1 2,3 20,6 4,3 4,4 0,1 24,9
Tuinbouwbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 1.861 568,8 1.072,3 0,8 757,5 20,4 76,0 62,6 0,2 154,9 1.072,3 571,7 49,8 516,8 1,0 8,2 389,0 102,4 579,5 549,5 458,9 227,2 82,2 44,0 -0,4 0,0 105,8 -12,5 0,2 13,3 108,1 18,1 19,0 0,9 126,2
Tuinbouwbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 1.861 568,8 874,3 0,7 630,0 16,2 58,3 48,7 0,2 120,2 874,3 463,7 41,5 419,9 0,8 6,3 321,4 82,1 454,4 429,8 360,6 179,1 65,1 36,0 -0,5 0,0 80,9 -10,4 0,2 11,1 83,3 16,6 17,2 0,6 99,8
Tuinbouwbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 1.861 568,8 198,0 0,1 127,5 4,2 17,6 13,9 0,0 34,7 198,0 108,0 8,2 96,8 0,1 1,9 67,6 20,4 125,1 119,8 98,3 48,1 17,1 8,0 0,1 0,0 24,9 -2,1 0,0 2,2 24,8 1,5 1,9 0,3 26,4
Glasgroentebedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 139 82,6 123,2 0,0 91,9 2,2 6,0 5,3 0,0 17,8 123,2 52,4 4,4 47,9 0,0 0,2 55,9 14,6 91,5 86,0 76,3 39,0 17,2 8,4 0,1 0,0 11,6 -1,8 0,0 2,0 13,4 2,8 2,8 0,0 16,1
Glasgroentebedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 139 82,6 113,6 0,0 86,3 1,8 5,7 4,6 0,0 15,2 113,6 46,6 3,6 42,8 0,0 0,2 53,4 13,3 82,4 77,2 69,2 36,0 15,8 8,1 0,0 0,0 9,3 -1,7 0,0 1,8 11,5 2,7 2,8 0,0 14,3
Glasgroentebedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 139 82,6 9,7 0,0 5,6 0,4 0,3 0,7 0,0 2,7 9,7 5,8 0,8 5,1 0,0 0,0 2,5 1,3 9,1 8,8 7,1 2,9 1,5 0,3 0,1 0,0 2,3 -0,1 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9
Snijbloemenbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 186 115,8 142,0 0,0 95,9 5,9 9,2 8,2 0,0 22,8 142,0 58,2 6,3 51,9 0,2 1,2 63,9 18,4 93,4 89,4 78,3 41,7 14,2 8,8 0,0 0,0 13,7 -1,8 0,1 2,0 13,2 2,2 2,2 0,1 15,3
Snijbloemenbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 186 115,8 119,7 0,0 82,0 5,0 8,1 6,8 0,0 17,8 119,7 50,0 5,6 44,4 0,2 1,1 53,4 15,1 77,1 74,2 63,9 35,1 11,1 7,0 0,0 0,0 10,8 -1,6 0,1 1,7 11,6 2,0 2,0 0,0 13,6
Snijbloemenbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 186 115,8 22,2 0,0 14,0 0,9 1,0 1,3 0,0 5,0 22,2 8,3 0,8 7,5 0,0 0,1 10,5 3,3 16,2 15,2 14,4 6,6 3,0 1,8 0,0 0,0 3,0 -0,3 0,0 0,3 1,5 0,2 0,2 0,1 1,7
Pot- en perkplantenbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 100 56,8 55,4 0,0 33,1 2,1 6,0 1,8 0,1 12,3 55,4 22,3 2,9 19,4 0,3 1,3 26,4 5,1 49,2 48,1 38,8 23,7 5,1 2,8 -0,3 0,0 7,5 -0,7 0,0 0,7 9,8 0,5 0,5 0,0 10,3
Pot- en perkplantenbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 100 56,8 35,4 0,0 19,2 1,3 4,4 1,4 0,1 9,0 35,4 16,0 2,4 13,5 0,3 0,6 14,7 3,8 33,7 32,9 27,2 17,6 3,5 1,9 -0,3 0,0 4,4 -0,5 0,0 0,5 6,1 0,4 0,4 0,0 6,5
Pot- en perkplantenbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 100 56,8 20,0 0,0 13,9 0,8 1,6 0,4 0,0 3,3 20,0 6,3 0,5 5,9 0,0 0,7 11,7 1,3 15,5 15,2 11,6 6,1 1,6 0,8 0,0 0,0 3,1 -0,2 0,0 0,2 3,7 0,1 0,1 0,0 3,8
Overige glastuinbouwbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 68 15,6 18,3 0,0 11,6 0,2 0,7 1,0 0,0 4,8 18,3 10,5 1,3 9,2 0,0 0,0 6,0 1,8 9,9 9,3 6,8 2,8 0,9 0,8 0,0 0,0 2,4 -0,2 0,0 0,2 2,8 0,4 0,4 0,0 3,3
Overige glastuinbouwbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 68 15,6 13,2 0,0 8,6 0,1 0,4 0,3 0,0 3,8 13,2 7,6 1,1 6,6 0,0 0,0 4,3 1,2 6,3 5,9 4,3 1,4 0,5 0,6 0,0 0,0 1,7 -0,1 0,0 0,2 1,9 0,4 0,4 0,0 2,3
Overige glastuinbouwbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 68 15,6 5,2 0,0 3,0 0,1 0,4 0,7 0,0 1,0 5,2 2,9 0,3 2,6 0,0 0,0 1,7 0,6 3,6 3,4 2,6 1,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,7 -0,1 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9
Opengrondsgroentenbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 277 42,3 143,4 0,2 114,0 1,7 4,5 6,7 0,0 16,3 143,4 92,4 6,4 85,5 0,1 1,0 40,5 9,4 56,4 51,4 43,9 19,2 7,9 4,3 -0,1 0,0 12,6 -1,3 0,0 1,4 11,2 2,5 2,7 0,3 13,6
Opengrondsgroentenbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 277 42,3 113,1 0,2 91,8 1,4 3,7 4,6 0,0 11,5 113,1 73,2 5,0 67,8 0,1 0,9 32,4 6,6 42,9 38,5 33,9 14,8 6,4 3,4 -0,1 0,0 9,5 -1,1 0,0 1,1 8,0 2,4 2,6 0,2 10,3
Opengrondsgroentenbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 277 42,3 30,3 0,0 22,3 0,2 0,9 2,0 0,0 4,8 30,3 19,2 1,3 17,8 0,0 0,1 8,1 2,8 13,5 12,9 10,0 4,4 1,5 1,0 0,0 0,0 3,1 -0,2 0,0 0,3 3,2 0,1 0,1 0,1 3,3
Bloembollenbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 153 55,4 146,2 0,3 106,7 2,0 8,9 13,1 0,0 15,3 146,2 67,3 5,3 61,8 0,0 2,0 60,7 16,2 62,6 57,9 52,5 21,6 7,6 4,8 0,0 0,0 18,4 -2,2 0,0 2,3 7,9 2,5 2,6 0,1 10,4
Bloembollenbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 153 55,4 129,2 0,3 94,7 1,4 7,6 11,8 0,0 13,4 129,2 60,6 4,7 55,7 0,0 1,5 52,7 14,4 54,2 50,4 45,6 19,0 6,6 4,2 0,0 0,0 15,9 -1,9 0,0 1,9 6,7 2,5 2,6 0,1 9,2
Bloembollenbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 153 55,4 17,0 0,0 12,0 0,5 1,2 1,4 0,0 1,9 17,0 6,7 0,6 6,1 0,0 0,5 8,0 1,8 8,4 7,5 6,9 2,6 1,1 0,6 0,0 0,0 2,5 -0,3 0,0 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2
Paddenstoelbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 12 4,4 5,2 0,0 2,8 0,4 0,3 0,7 0,0 1,1 5,2 1,6 0,3 1,2 0,0 0,1 2,3 1,2 5,1 5,0 4,4 2,6 0,9 0,2 0,0 0,0 0,7 -0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,7
Paddenstoelbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 12 4,4 5,0 0,0 2,7 0,3 0,3 0,7 0,0 1,0 5,0 1,5 0,3 1,1 0,0 0,1 2,2 1,2 5,0 4,9 4,3 2,6 0,9 0,1 0,0 0,0 0,7 -0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,7
Paddenstoelbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 12 4,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boomkwekerijbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 624 108,0 275,9 0,2 179,5 2,9 30,9 16,8 0,0 45,6 275,9 175,6 16,1 156,1 0,4 1,0 76,3 22,6 138,7 134,5 101,0 50,6 18,2 8,6 0,0 0,0 23,6 -2,6 0,0 2,8 35,1 3,8 4,1 0,3 38,9
Boomkwekerijbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 624 108,0 203,8 0,1 136,9 2,2 20,7 11,1 0,0 32,8 203,8 128,9 13,1 115,3 0,3 0,7 58,3 15,6 94,5 91,7 66,7 32,4 11,6 6,1 0,0 0,0 16,6 -1,9 0,0 2,1 25,9 3,8 3,9 0,1 29,7
Boomkwekerijbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 624 108,0 72,1 0,1 42,6 0,7 10,2 5,8 0,0 12,8 72,1 46,6 3,1 40,8 0,1 0,3 18,0 7,0 44,2 42,8 34,3 18,2 6,5 2,5 0,0 0,0 7,0 -0,6 0,0 0,7 9,2 0,0 0,2 0,2 9,2
Overige tuinbouwbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 302 87,8 162,6 0,1 121,9 3,1 9,5 9,0 0,0 19,0 162,6 91,4 6,7 83,8 -0,1 1,3 56,9 13,1 72,8 68,0 56,9 26,0 10,3 5,3 0,0 0,0 15,2 -1,8 0,0 1,9 14,1 3,3 3,5 0,1 17,4
Overige tuinbouwbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 302 87,8 141,2 0,1 107,8 2,5 7,5 7,5 0,0 15,8 141,2 79,4 5,7 72,8 -0,1 1,1 49,9 10,9 58,1 54,2 45,6 20,2 8,7 4,5 0,0 0,0 12,1 -1,6 0,0 1,7 10,9 2,3 2,4 0,1 13,2
Overige tuinbouwbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 302 87,8 21,5 0,0 14,1 0,6 2,0 1,5 0,0 3,3 21,5 12,0 1,0 11,0 0,0 0,2 7,1 2,2 14,6 13,8 11,3 5,8 1,6 0,8 0,0 0,0 3,1 -0,2 0,0 0,2 3,2 1,1 1,1 0,0 4,2
Blijvendeteeltbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 576 94,4 355,2 0,5 267,6 6,6 24,7 15,1 0,0 40,6 355,2 199,6 11,3 186,3 0,0 2,1 127,3 26,1 133,8 124,9 104,5 42,5 22,4 12,8 -0,2 0,0 27,0 -3,9 0,0 4,1 25,4 8,3 9,2 1,0 33,7
Blijvendeteeltbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 576 94,4 305,7 0,5 230,8 5,2 22,1 12,8 0,0 34,3 305,7 171,0 9,6 159,4 0,0 1,8 111,0 21,8 110,9 102,9 86,7 34,4 19,2 10,9 -0,2 0,0 22,4 -3,3 0,0 3,5 21,0 7,9 8,8 0,9 28,8
Blijvendeteeltbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 576 94,4 49,5 0,0 36,7 1,5 2,6 2,3 0,0 6,4 49,5 28,6 1,6 26,9 0,0 0,3 16,4 4,2 22,8 22,0 17,8 8,2 3,2 1,9 0,0 0,0 4,6 -0,6 0,0 0,6 4,4 0,4 0,5 0,1 4,8
Wijngaardbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 15 0,6 5,5 0,0 4,2 0,4 0,3 0,1 0,0 0,5 5,5 3,3 0,1 3,2 0,0 0,0 2,0 0,2 1,1 1,0 0,8 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 -0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1
Wijngaardbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 15 0,6 4,7 0,0 3,5 0,4 0,3 0,1 0,0 0,4 4,7 2,7 0,1 2,6 0,0 0,0 1,8 0,2 1,0 0,9 0,7 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1
Wijngaardbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 15 0,6 0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fruitbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 497 86,9 329,1 0,5 247,3 5,8 23,5 14,2 0,0 37,7 329,1 182,8 10,6 170,4 0,0 2,0 119,6 24,7 124,4 115,9 96,9 39,1 21,5 11,9 -0,2 0,0 24,6 -3,6 0,0 3,8 23,9 8,2 8,8 0,6 32,0
Fruitbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 497 86,9 286,5 0,5 215,4 4,6 21,4 12,3 0,0 32,3 286,5 158,7 9,1 147,9 0,0 1,7 105,1 20,9 104,9 97,2 81,7 32,0 18,8 10,2 -0,2 0,0 20,9 -3,1 0,0 3,3 20,1 7,8 8,4 0,5 28,0
Fruitbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 497 86,9 42,6 0,0 31,8 1,2 2,1 1,9 0,0 5,4 42,6 24,1 1,5 22,5 0,0 0,3 14,4 3,8 19,5 18,7 15,2 7,1 2,7 1,6 0,0 0,0 3,8 -0,5 0,0 0,5 3,8 0,3 0,4 0,1 4,1
Overige blijvende teeltbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 64 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige blijvende teeltbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 64 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige blijvende teeltbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 64 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graasdierbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 8.972 1.494,1 7.787,8 113,7 6.610,6 169,8 222,3 251,5 4,0 416,0 7.787,8 4.297,1 194,3 4.076,1 3,0 51,0 3.056,4 380,3 1.853,6 1.644,0 1.530,8 876,8 65,1 173,9 -2,5 0,0 417,5 -78,3 2,2 85,3 244,5 196,4 210,1 13,8 441,0
Graasdierbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 8.972 1.494,1 6.968,4 105,4 5.962,5 156,7 187,8 209,4 3,5 343,0 6.968,4 3.844,0 175,1 3.653,9 2,7 44,3 2.752,8 324,6 1.482,2 1.289,9 1.221,2 686,0 36,5 150,3 -2,3 0,0 350,7 -69,9 2,0 76,4 191,0 181,8 194,3 12,5 372,8
Graasdierbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 8.972 1.494,1 819,4 8,2 648,1 13,1 34,5 42,0 0,4 73,0 819,4 453,1 19,2 422,2 0,3 6,7 303,7 55,6 371,4 354,1 309,5 190,7 28,6 23,6 -0,2 0,0 66,8 -8,4 0,2 8,9 53,5 14,6 15,9 1,2 68,3
Melkveebedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 3.280 1.105,0 5.146,0 100,5 4.482,6 136,9 117,3 149,2 3,0 156,5 5.146,0 2.540,5 116,7 2.413,7 2,2 37,9 2.326,9 238,5 1.040,5 932,1 857,1 467,7 26,2 115,7 -1,7 0,0 249,3 -55,8 1,7 61,2 127,6 104,9 112,6 7,8 232,4
Melkveebedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 3.280 1.105,0 4.820,7 95,3 4.198,0 129,7 108,8 138,4 2,9 147,6 4.820,7 2.378,4 111,5 2.258,3 2,2 35,6 2.182,3 222,1 970,6 868,8 798,9 436,2 22,7 108,7 -1,7 0,0 232,9 -52,4 1,6 57,5 119,3 94,8 102,0 7,2 214,1
Melkveebedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 3.280 1.105,0 325,3 5,2 284,7 7,2 8,5 10,8 0,1 9,0 325,3 162,0 5,1 155,4 0,0 2,3 144,6 16,4 70,0 63,3 58,3 31,5 3,5 7,1 -0,1 0,0 16,3 -3,4 0,1 3,7 8,3 10,1 10,6 0,5 18,4
Vleeskalverenbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 350 177,4 252,2 0,5 209,5 2,3 11,4 11,0 0,0 17,4 252,2 95,7 6,1 89,3 0,0 1,9 128,5 26,2 84,3 70,4 71,7 42,1 1,8 9,5 0,0 0,0 18,5 -4,1 0,0 4,2 8,4 5,3 5,6 0,3 13,7
Vleeskalverenbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 350 177,4 228,0 0,5 190,9 2,0 10,7 9,5 0,0 14,4 228,0 84,5 5,5 78,8 0,0 1,4 118,0 24,1 72,1 59,2 61,6 36,0 1,3 8,5 0,0 0,0 15,8 -3,9 0,0 4,0 6,6 4,6 4,9 0,3 11,2
Vleeskalverenbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 350 177,4 24,2 0,0 18,6 0,2 0,8 1,5 0,0 3,0 24,2 11,1 0,6 10,5 0,0 0,5 10,5 2,1 12,2 11,2 10,2 6,1 0,4 1,0 0,0 0,0 2,6 -0,3 0,0 0,3 1,8 0,7 0,8 0,0 2,5
Overige rundveebedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 2.279 94,3 1.219,3 6,2 998,5 18,0 48,7 38,5 0,2 109,0 1.219,3 897,8 37,9 853,5 0,4 4,8 267,5 48,7 298,6 250,5 252,2 158,5 10,9 19,9 -0,6 0,0 63,5 -8,0 0,2 8,7 38,4 50,1 52,8 2,8 88,5
Overige rundveebedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 2.279 94,3 1.070,6 5,9 887,2 15,7 41,6 28,9 0,2 91,0 1.070,6 798,9 33,1 762,7 0,3 3,8 230,4 37,2 199,5 154,9 167,7 98,6 3,6 15,5 -0,4 0,0 50,4 -6,7 0,2 7,4 25,1 48,4 51,0 2,6 73,5
Overige rundveebedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 2.279 94,3 148,7 0,3 111,3 2,3 7,1 9,6 0,0 18,0 148,7 98,9 4,8 90,8 0,2 1,1 37,1 11,5 99,1 95,5 84,5 59,9 7,3 4,3 -0,1 0,0 13,1 -1,3 0,0 1,4 13,3 1,6 1,8 0,2 14,9
Schapenbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 1.463 50,9 449,4 3,8 348,9 5,7 15,0 17,6 0,5 57,9 449,4 299,9 14,8 283,4 0,0 2,2 123,3 24,0 192,9 175,1 158,5 105,9 7,8 10,8 0,1 0,0 34,1 -3,6 0,1 3,9 30,7 13,1 13,6 0,5 43,8
Schapenbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 1.463 50,9 337,5 1,3 271,3 4,7 10,2 10,6 0,1 39,3 337,5 237,7 10,8 226,2 0,0 1,1 83,9 14,8 111,4 95,9 91,8 59,6 3,4 6,7 0,1 0,0 22,1 -2,6 0,0 2,7 17,1 12,1 12,6 0,4 29,2
Schapenbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 1.463 50,9 111,9 2,5 77,7 1,0 4,8 6,9 0,4 18,6 111,9 62,2 4,0 57,2 0,0 1,1 39,4 9,2 81,5 79,2 66,8 46,3 4,4 4,1 0,0 0,0 12,0 -1,1 0,0 1,1 13,7 0,9 1,1 0,1 14,6
Geitenbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 85 31,4 61,9 0,4 51,2 0,4 3,0 3,5 0,0 3,4 61,9 20,8 1,6 19,2 0,0 0,3 33,7 7,1 31,4 30,3 25,3 15,8 1,2 2,6 0,0 0,0 5,7 -1,0 0,0 1,1 5,1 0,1 0,3 0,1 5,3
Geitenbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 85 31,4 51,3 0,4 42,2 0,3 2,4 2,9 0,0 3,1 51,3 20,1 1,4 18,7 0,0 0,3 26,1 4,8 25,5 24,5 20,3 12,8 0,7 2,1 0,0 0,0 4,6 -0,8 0,0 0,9 4,5 0,2 0,2 0,1 4,6
Geitenbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 85 31,4 10,6 0,0 9,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,3 10,6 0,7 0,2 0,5 0,0 0,0 7,6 2,3 5,9 5,8 5,0 3,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,1 -0,2 0,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,1 0,6
Paard- en ponybedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 817 14,0 346,9 0,4 275,1 1,6 19,5 18,1 0,0 32,2 346,9 205,0 6,8 193,9 0,4 2,3 119,0 20,3 117,8 109,3 98,0 48,4 10,4 9,5 0,0 0,0 29,7 -3,9 0,1 4,1 15,9 8,7 10,1 1,4 24,6
Paard- en ponybedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 817 14,0 199,5 0,3 163,1 0,9 8,9 9,9 0,0 16,4 199,5 121,2 4,1 116,4 0,3 1,1 66,8 10,3 48,7 42,8 40,4 17,6 3,3 5,0 0,0 0,0 14,6 -2,3 0,0 2,3 6,1 7,9 9,2 1,2 14,0
Paard- en ponybedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 817 14,0 147,4 0,0 112,0 0,8 10,5 8,2 0,0 15,8 147,4 83,8 2,7 77,6 0,1 1,2 52,2 10,0 69,1 66,5 57,7 30,9 7,1 4,6 0,0 0,0 15,1 -1,6 0,0 1,8 9,8 0,7 0,9 0,2 10,5
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 286 5,9 145,0 1,3 114,6 0,9 1,9 7,4 0,1 18,8 145,0 108,1 4,8 101,0 0,0 0,6 26,7 9,5 35,2 29,7 28,7 13,1 3,3 3,0 0,0 0,0 9,3 -0,8 0,0 0,9 5,7 9,4 10,2 0,7 15,1
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 286 5,9 127,2 1,2 102,3 0,8 1,3 5,1 0,1 16,3 127,2 98,3 4,4 92,5 0,0 0,5 21,1 7,3 24,0 19,0 19,0 9,8 0,8 2,0 0,0 0,0 6,4 -0,6 0,0 0,7 4,4 9,2 9,8 0,6 13,6
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 286 5,9 17,8 0,0 12,4 0,0 0,6 2,3 0,0 2,4 17,8 9,7 0,4 8,5 0,0 0,2 5,6 2,2 11,2 10,7 9,7 3,3 2,5 1,0 0,0 0,0 2,9 -0,2 0,0 0,2 1,3 0,2 0,3 0,1 1,5
Overige graasdierbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 412 15,2 167,3 0,6 130,1 4,1 5,5 6,1 0,2 20,6 167,3 129,4 5,6 122,0 0,0 1,0 30,8 6,0 52,9 46,7 39,2 25,3 3,6 3,0 -0,2 0,0 7,5 -1,0 0,0 1,1 12,7 4,8 4,9 0,1 17,6
Overige graasdierbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 412 15,2 133,6 0,5 107,7 2,5 3,8 4,1 0,2 14,9 133,6 104,8 4,2 100,3 0,0 0,5 24,1 4,1 30,4 24,8 21,7 15,5 0,5 2,0 -0,2 0,0 3,9 -0,8 0,0 0,9 8,0 4,5 4,6 0,1 12,5
Overige graasdierbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 412 15,2 33,7 0,1 22,4 1,6 1,8 2,1 0,0 5,7 33,7 24,6 1,4 21,6 0,0 0,4 6,7 1,9 22,5 21,9 17,5 9,8 3,1 1,0 0,0 0,0 3,6 -0,2 0,0 0,2 4,7 0,3 0,3 0,0 5,2
Hokdierbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 939 668,3 1.111,6 24,0 834,9 19,4 80,9 52,0 0,1 100,5 1.111,6 433,7 23,2 407,1 0,6 11,1 528,6 137,6 650,1 617,0 584,6 435,9 14,8 56,5 -1,5 0,0 78,9 -15,0 0,3 16,5 50,4 24,6 28,4 3,8 75,1
Hokdierbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 939 668,3 1.039,0 22,5 781,1 18,1 75,8 48,0 0,0 93,5 1.039,0 410,3 21,7 385,4 0,6 10,6 493,2 124,3 602,5 572,4 542,4 404,3 13,4 52,7 -1,5 0,0 73,5 -13,9 0,3 15,3 46,1 23,9 27,5 3,5 70,1
Hokdierbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 939 668,3 72,6 1,5 53,8 1,3 5,0 4,0 0,0 7,1 72,6 23,5 1,6 21,7 0,0 0,5 35,4 13,3 47,6 44,6 42,2 31,6 1,4 3,8 0,0 0,0 5,4 -1,1 0,0 1,2 4,3 0,7 0,9 0,2 5,0
Fokzeugenbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 117 106,2 168,0 1,9 127,4 2,5 11,6 11,3 0,0 13,2 168,0 50,8 3,6 46,9 0,0 1,7 86,0 29,4 104,9 99,9 93,4 65,4 4,7 10,0 -0,1 0,0 13,4 -2,5 0,0 2,8 9,0 3,5 4,1 0,6 12,4
Fokzeugenbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 117 106,2 151,0 1,6 113,5 2,3 10,1 10,7 0,0 12,9 151,0 50,5 3,5 46,7 0,0 1,7 74,0 24,8 95,6 91,0 84,6 58,9 4,2 9,2 -0,1 0,0 12,4 -2,1 0,0 2,3 9,0 3,5 4,0 0,5 12,4
Fokzeugenbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 117 106,2 17,0 0,3 13,9 0,2 1,5 0,6 0,0 0,3 17,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 12,0 4,6 9,3 9,0 8,8 6,5 0,5 0,8 0,0 0,0 1,0 -0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Vleesvarkensbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 422 202,9 375,4 6,5 275,6 7,0 33,0 14,6 0,0 38,8 375,4 164,7 7,9 155,1 0,2 4,6 166,3 39,6 200,8 191,0 184,2 143,0 2,7 13,5 0,0 0,0 25,0 -4,6 0,1 5,1 12,0 9,3 10,3 1,0 21,3
Vleesvarkensbedrijven Eenmanszaak Agrarische activeiten 2020 422 202,9 349,9 5,9 256,8 6,5 31,5 12,9 0,0 36,3 349,9 153,7 7,4 144,7 0,2 4,4 155,5 36,2 185,9 177,1 171,4 133,5 2,5 12,7 0,0 0,0 22,7 -4,2 0,1 4,7 10,3 9,1 10,0 0,9 19,5
Vleesvarkensbedrijven Eenmanszaak Overige activiteiten 2020 422 202,9 25,5 0,6 18,8 0,5 1,5 1,6 0,0 2,5 25,5 11,0 0,5 10,5 0,0 0,2 10,8 3,4 14,8 13,8 12,9 9,5 0,2 0,9 0,0 0,0 2,3 -0,4 0,0 0,4 1,6 0,2 0,3 0,1 1,8
Overige varkensbedrijven Eenmanszaak Alle activiteiten 2020 111 140,0 213,9 5,0 150,1 5,7 24,6 8,8 0,0 19,6 213,9 78,2 4,4 73,4 0,0 2,0 102,5 31,3 142,9 137,2 127,2 94,9 3,7 14,2 -1,2 0,0 15,6 -2,7 0,1 3,1 13,0 0,7 1,6 0,9 13,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De tabel bevat cijfers over de waarde van de standaard opbrengst, winst- en verliesrekening en de balans van landbouwactoren uitgesplitst naar landbouw- en overige activiteiten en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 28 oktober 2022:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers zijn, als de financiering van dit project gecontinueerd wordt, naar verwachting eind oktober/begin november 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland en een economische omvang van minstens 3000 euro SO (Standaard Opbrengst). Dit aantal wordt vastgesteld door de statistiek Landbouwtelling. Het aantal bedrijven wordt niet gesplitst naar type activiteit. Bij agrarische-, overige- en totaal activiteiten gelden dezelfde aantallen.
Standaard opbrengst(SO waarde)
Standaard Opbrengst (SO)
Een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald.
Per gewas en diercategorie worden SO-normen vastgesteld, deze zijn gebaseerd op gemiddelde waarden over een periode van vijf jaar, en worden om de drie jaar geactualiseerd.
Het middelste jaar geldt als referentiejaar bij de aanduiding van de SO-normen (zo is de SO2010 gebaseerd op de jaren 2008 tot en met 2012).
De SO van een bedrijf is de som van de totale SO van alle gewassen en dieren.
SO wordt uitgedrukt in euro's. De SO waarde wordt niet gesplitst naar type activiteit. Bij agrarische-, overige- en totaal activiteiten gelden dezelfde waarden. Het begrip SO waarde sluit het beste aan bij de netto-omzet van de agrarische activiteiten.
Balans
Activa
Totaal activa
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, meestal ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Het totaal van de boekwaarde aan identificeerbaar, niet-monetair actief bezit of eigendom zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Deze post vertegenwoordigt de totale boekwaarde van de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming. Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Financiële vaste activa
Dit is de boekwaarde van de financiële belangen of deelnemingen in gelieerde maatschappijen, het bezit aan andere langlopende vorderingen en het bezit aan effecten.
Voorraden
Onder voorraden wordt verstaan: goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, of te worden verbruikt bij het vervaardigen van goederen, of het verlenen van diensten. Voorbeelden zijn: grond- en hulpstoffen, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen op voorraden.
Vorderingen
Deze post omvat de opeisbare geldclaims op gelieerde maatschappijen, participanten, handelsdebiteuren, overlopende activa en overige vorderingen.
Effecten
Effecten zijn (op een beurs) verhandelbare rechten met een financiële waarde. Voorbeelden zijn aandelen, obligaties, opties en termijncontracten.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn het totaal aan chartaal of giraal geld en beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.
Passiva
Totaal passiva
Het betreft hier de totale waarde van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar, meestal ingedeeld naar kalenderjaar.
Totaal eigen vermogen
Eigen vermogen c.q. fiscaal ondernemingsvermogen
Deze post betreft het commercieel eigen vermogen van zelfstandigen en rechtspersonen.
Oudedagsreserve
Fiscale Oudedagsreserve, het deel van de winst dat een ondernemer voor de inkomstenbelasting daadwerkelijk als geld opzij zet voor de oudedagsvoorziening.
Ondernemingsvermogen
Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves. Deze post is de som ven het eigenvermogen en de herwaarderingsreserves.
Terugkeerreserve
Een reserve op de balans van een onderneming die wordt voortgezet door een belastingplichtige onder de voorwaarde dat de belastingplichtige aandelen of winstbewijzen bezit op het moment van voortzetting van de onderneming. De omvang van deze reserve wordt bepaald conform artikel 3.54a van de Wet op inkomstenbelasting 2001.
Totaal voorzieningen
Hieronder worden de zeer waarschijnlijke, toekomstige verplichtingen verstaan waarvan de omvang met een betrouwbare mate van zekerheid vooraf is in te schatten. Alleen is het tijdstip van betaling onbekend.
Langlopende schulden
Het totaal aan rentedragende schulden met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Kortlopende schulden
Het totaal aan rentedragende schulden met een looptijd korter dan een jaar.
Winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
De som van opbrengsten verkregen uit: de netto omzet, vorderingen op gelieerde maatschappijen, boekwinst op activa, vorderingen op participanten, banktegoeden en overige vorderingen, dividend, activa, effecten, subsidies, werk voor derden en overige activiteiten.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden.
3. De kostprijsverhogende belastingen.
4. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor het eigenwerk.
Bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten
De post bedrijfskosten is de som van de kosten van de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten , de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Kosten grond- en hulpstoffen
De som van de kosten voor grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen, uitbesteed werk en andere externe kosten.
Personeelskosten
De som van de lonen, arbeidsbeloning fiscale partner, salarissen, sociale- en pensioenlasten.

Afschrijving
Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van goodwill, concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen, gebouwen, terreinen, machines en installatie, inventaris, transportmiddelen, productierechten en overige afschrijvingen.
Overige immateriële en materiële activa
Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van niet nader gespecificeerde activa.
Waardevermindering van vlottende activa
De waardevermindering van voorraden, debiteuren en liquide middelen.
Overige bedrijfskosten
De som van niet nader gespecificeerde uitgaven.
Financiële baten en lasten
Totaal financiële baten en lasten
Renteopbrengsten
Opbrengsten van rente op banktegoeden.
Kosten van schulden
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.
Buitengewone resultaten
Het saldo van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Totaal resultaten
Buitengewone baten
De som van de baten uit de opheffing van een positief terugkeerreserve, een stakingsresultaat en overige niet gespecificeerde buitengewone baten.
Buitengewone lasten
De som van de lasten in verband met de afboeking van een herinvesteringsreserve op gekochte activa, de afboeking van een negatieve terugkeerreserve en overige niet gespecificeerde lasten.
Saldo fiscale winstberekening
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat.