Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type maatwerkarrangement Regio's Perioden Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal Leeuwarden 2020* 16.065 4.965 9.855
Ondersteuning thuis Leeuwarden 2020* 2.810 1.580 3.930
Hulp bij het huishouden Leeuwarden 2020* 3.160 1.365 3.780
Verblijf en opvang Leeuwarden 2020* 1.355 805 920
Hulpmiddelen en diensten Leeuwarden 2020* 8.735 1.215 1.225
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig, de overige cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 18 mei 2021:
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.