Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Reden beëindiging Regio's Perioden Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal Leeuwarden 2020* 7.035 57
Overlijden Leeuwarden 2020* 185 1
Cliënt wil nu zorg niet Leeuwarden 2020* . .
Overplaatsing Leeuwarden 2020* . .
Aanbieder kan zorg niet leveren Leeuwarden 2020* . .
Levering volgens plan beëindigd Leeuwarden 2020* 3.015 24
Levering is tijdelijk beëindigd Leeuwarden 2020* . .
Overdracht toewijzing Leeuwarden 2020* . .
Levering eenzijdig beëindigd cliënt Leeuwarden 2020* 905 7
Levering eenzijdig beëindigd aanbieder Leeuwarden 2020* 50 0
Levering beëindigd in overeenstemming Leeuwarden 2020* 285 2
Verhuizing naar andere gemeente Leeuwarden 2020* 60 0
Voortz. in de sociale basisondersteuning Leeuwarden 2020* . .
Voortzetting in Zorgverzekeringswet Leeuwarden 2020* . .
Voortzetting in Wet Langdurige Zorg Leeuwarden 2020* . .
Geïnitieerd door de gemeente Leeuwarden 2020* 25 0
In verband met wijzigingsverzoek Leeuwarden 2020* 10 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een beëindigd maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar reden beëindiging. Niet van elk beëindigd maatwerkarrangement is de reden van beëindiging bekend.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2021:
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- Aan de selectie 'reden beëindiging' zijn de volgende twee waarden toegevoegd: 'geïnitieerd door de gemeente' en 'in verband met wijzigingsverzoek'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigd maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen met ten minste één in de verslagperiode beëindigd maatwerkarrangementmaatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgedrukt per 10 000 inwoners.