Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Geslacht Leeftijd Geneesmiddelengroep (ATC) Regio's Perioden Personen met geneesmiddelen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 65,96
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A Maagdarmkanaal en metabolisme Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 25,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A01 Mondpreparaten Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,23
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A02 Middelen bij zuurgerelateerde afw. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 14,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A03 Middelen bij funct. maagdarmstoorn. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 2,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A04 Anti-emetica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,49
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A05 Gal- en levertherapeutica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A06 Laxantia Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 8,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07 Antidiarr/-inflamm/-microb. darmmidd Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 1,45
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A08 Vermageringsmidd,excl dieetproducten Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A09 Digestiva, inclusief enzymen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A10 Diabetesmiddelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 4,85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11 Vitaminen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 5,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A12 Mineraalsupplementen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 3,50
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A13 Tonica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A14 Anabolica voor systemisch gebruik Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A15 Eetlustbevorderende middelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A16 Ov maagdarmkanaal-/metabolismeprod. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B Bloed en bloedvormende organen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 13,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B01 Antithrombotica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 11,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B02 Antihaemorrhagica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,36
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B03 Middelen bij anemie Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 3,82
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B05 Bloedvervangingsmidd/perfusievloeis. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,22
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B06 Overige hematologische middelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C Hartvaatstelsel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 22,55
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C01 Cardiaca Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 2,81
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02 Antihypertensiva Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,44
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C03 Diuretica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 6,65
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C04 Perifere vasodilatantia Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C05 Vasoprotectiva Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C07 Beta-blokkers Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 10,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C08 Calciumantagonisten Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 6,31
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C09 Middelen renine-angiotensinesysteem Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 12,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C10 Antilipaemica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 11,36
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D Dermatologica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 18,37
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D01 Antimycotica dermatologisch gebruik Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 4,52
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D02 Emollientia en protectiva Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 5,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D03 Wond- en ulcusmiddelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D04 Antipruritica, incl.antihist/anaest Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D05 Psoriasismiddelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,51
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D06 Antimicrob.midd dermatologisch gebr. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 4,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D07 Dermatologische corticosteroïden Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 9,55
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D08 Desinfectantia Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D09 Geïmpregneerde verbandmiddelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D10 Acnepreparaten Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,98
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd D11 Overige dermatologische preparaten Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G Urogenitale stelsel en geslachtshorm. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 7,03
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G01 Gynaecologische antimicrobiële midd. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 1,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G02 Overige gynaecologische middelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G03 Gesl.horm./modulatoren genit.stelsel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 3,41
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd G04 Urologica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 2,69
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H System. horm.prep. excl geslachtshorm. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 7,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H01 Hypofyse / hypoth.horm. / verw. verb Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,14
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H02 Corticosteroïden systemisch gebruik Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 4,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H03 Schildkliermiddelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 3,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H04 Pancreashormonen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd H05 Calciumregulerende middelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,05
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J Antimicrob. middelen v. system. gebr. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 19,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J01 Antibacteriële midd voor system.gebr Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 18,35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J02 Antimycotica voor systemisch gebruik Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 1,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J04 Antimycobacteriële middelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J05 Antivirale midd. voor system.gebruik Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J06 Sera en immunoglobulinen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd J07 Vaccins Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L Oncolytica en immunomodulantia Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 2,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L01 Oncolytica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L02 Hormonen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,54
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L03 Immunostimulantia Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd L04 Immunosuppressiva Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,96
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M Skeletspierstelsel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 13,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M01 Anti-inflammatoire en antireum.midd. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 11,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M02 Lokale antireumatica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M03 Spierrelaxantia Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M04 Jichtmiddelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 1,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M05 Middelen bij botziekten Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 1,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd M09 Ov midd ziekten v skeletspierstelsel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N Zenuwstelsel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 17,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N01 Anaesthetica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N02 Analgetica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 7,06
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N03 Anti-epileptica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 2,27
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N04 Parkinsonmiddelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,58
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N05 Psycholeptica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 3,93
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N06 Psychoanaleptica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 8,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N07 Ov midd werkzaam op het zenuwstelsel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,98
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd P Antiparasitica, insecticiden en... Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 1,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd P01 Antiprotozoïca Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd P02 Anthelminthica Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd P03 Ectoparaciticiden (incl. scabiciden) Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,17
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R Ademhalingsstelsel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 21,28
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R01 Middelen voor nasaal gebruik Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 8,41
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R02 Orofaryngeale middelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R03 Middelen bij astma/copd Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 8,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R05 Hoest- en verkoudheidsmiddelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 2,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R06 Antihistaminica v systemisch gebruik Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 9,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd R07 Ov. middelen voor ademhalingsstelsel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd S Zintuiglijke organen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 12,14
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd S01 Middelen voor oogheelkundig gebruik Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 9,97
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd S02 Middelen voor oorheelkundig gebruik Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 2,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd S03 Oog- en oorheelkundige middelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd V Diverse middelen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 2020* 0,23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd, geslacht, gemeente en bovenliggende regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, cijfers over voorafgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 18 maart 2022:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd, de cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 worden cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Personen met geneesmiddelen, relatief
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).