ICT-gebruik bij bedrijven; kerncijfers

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 december 2022:
De cijfers over het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wijziging per april 2022:
Deze tabel wordt consistent gemaakt met de revisies uitgevoerd op de StatLine tabellen over ICT-gebruik bij bedrijven van 2019 t/m 2021.

Wijziging per oktober 2022:
Het percentage telewerkers in 2021 van deze tabel is gecorrigeerd van 49% naar 50%.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die minstens eenmaal per week het eigen werk verrichten met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld (ten minste één keer per week) een computer met toegang tot het internet gebruiken.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers of smartphones, waarmee voor het eigen werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet.
Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Telewerkers
Werkzame personen die regelmatig, minstens een halve dag per week, buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Telewerk komt voor
Bedrijven met medewerkers die regelmatig, minstens een halve dag per week, buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerkers toegang hebben tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Internetverbinding
Internet, naar soort verbinding
Het soort verbinding dat bedrijven gebruiken. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast elkaar voorkomen.
Totaal breedband
Vast breedband
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of kabel en/of andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel en huurlijnen. (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Mobiel breedband
Bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone).