ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2015

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2015

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Type ICT-werkzaamheden ICT-beveiliging/bescherming data Voorn. uitg. door eigen personeel (% van bedrijven) Personeel en ICT Type ICT-werkzaamheden ICT-beveiliging/bescherming data Voorn. uitg. door externe leveranciers (% van bedrijven) Personeel en ICT Type ICT-werkzaamheden ICT-beveiliging/bescherming data Niet van toepassing (% van bedrijven)
Totaal, C-N en Q 23 65 12
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 19 69 12
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 19 66 16
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 27 63 10
19-21 Raffinaderijen en chemie 38 56 6
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 29 65 5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 18 72 10
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 31 63 6
28 Machine-industrie 35 60 5
29-30 Transportmiddelenindustrie 25 66 9
31-33 Overige industrie en reparatie 16 75 9
D-E Energie, water, afvalbeheer 29 66 4
41-42 B&U en wegenbouw 19 70 10
43 Gespecialiseerde bouw 15 74 11
45 Autohandel en -reparatie 18 76 6
46 Groothandel en handelsbemiddeling 30 65 5
47 Detailhandel (niet in auto’s) 15 66 18
H Vervoer en opslag 19 65 16
55 Logiesverstrekking 15 67 18
56 Eet- en drinkgelegenheden 7 53 39
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 43 52 5
61 Telecommunicatie 64 27 9
62-63 IT- en informatiedienstverlening 67 26 6
6419-6492 Banken 55 45 0
651-652 Verzekeringen 38 54 8
6612-6619 Financiële advisering 48 47 5
68 Verhuur en handel van onroerend goed 21 70 9
69-70 Juridisch en managementadvies 19 76 5
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 33 63 4
72 Research 40 54 6
73 Reclamewezen en marktonderzoek 34 54 12
74-75 Overige professionele diensten 27 66 7
77 Verhuur van roerende goederen 23 68 9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 14 64 21
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 32 65 3
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 17 63 20
86 Gezondheidszorg 24 70 6
87-88 Verzorging en welzijn 18 71 11
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 33 61 5
69-71 Management- en technisch advies 23 72 5
73-75 Reclame, design, overige diensten 31 59 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2015. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2014. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar voor 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2016 komen in december 2016 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Type ICT-werkzaamheden
ICT-werkzaamheden gericht op onderhoud, ondersteuning, ontwerp/ontwikkeling en beveiliging/bescherming.
ICT-beveiliging/bescherming data
Bijvoorbeeld beveiligingstests, beveiligingssoftware.
Voorn. uitg. door eigen personeel
Voornamelijk uitgevoerd door eigen personeel. Inclusief personeel dat werkzaam is bij moeder-, dochter- of zustermaatschappijen.
Voorn. uitg. door externe leveranciers
Voornamelijk uitgevoerd door externe leveranciers.
Niet van toepassing
De betreffende ICT-werkzaamheden zijn voor het bedrijf niet van toepassing.