Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro)
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Beginbalans 2017* 1.132.923
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Financiële transacties 2017* 40.505
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Totaal overige mutaties 2017* -5.414
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -5.414
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Eindbalans 2017* 1.168.014
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2017* 1.102.956
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2017* 38.204
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Totaal overige mutaties 2017* -5.414
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -5.414
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2017* 1.135.746
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Beginbalans 2017* 1.102.956
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Financiële transacties 2017* 38.204
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Totaal overige mutaties 2017* -5.414
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -5.414
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Eindbalans 2017* 1.135.746
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2017* 29.967
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2017* 2.301
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2017* 32.268
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Beginbalans 2017* 29.967
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Financiële transacties 2017* 2.301
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Eindbalans 2017* 32.268
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totaal overige mutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2017* 0
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Beginbalans 2017* 557.116
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Financiële transacties 2017* 54.613
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Totaal overige mutaties 2017* -21.627
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -22.125
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Overige volumemutaties 2017* 498
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Eindbalans 2017* 590.102
Niet-financiële vennootschappen Totaal binnenlandse sectoren Beginbalans 2017* 217.397
Niet-financiële vennootschappen Totaal binnenlandse sectoren Financiële transacties 2017* 12.228
Niet-financiële vennootschappen Totaal binnenlandse sectoren Totaal overige mutaties 2017* -3.150
Niet-financiële vennootschappen Totaal binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -3.150
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van zeven belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1999-2014 zijn definitief. Gegevens van 2015, 2016 en 2017 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.