Research en development; uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak; 2011-2016

Research en development; uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak; 2011-2016

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016* 126.461 83.827 8.242 19.529
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 4.354 2.310 243 784
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 53.596 38.831 4.669 4.545
Totaal B Delfstoffenwinning 2016* 207 118 10 25
Totaal C Industrie 2016* 52.229 38.170 4.614 4.374
Totaal 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016* 4.844 3.300 373 453
Totaal 10 Voedingsmiddelenindustrie 2016* 4.670 3.196 361 435
Totaal 11 Drankenindustrie 2016* 124 81 10 12
Totaal 12 Tabaksindustrie 2016* 50 22 2 6
Totaal 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016* 556 247 22 111
Totaal 13 Textielindustrie 2016* 438 175 15 86
Totaal 14 Kledingindustrie 2016* 17 8 0 4
Totaal 15 Leer- en schoenenindustrie 2016* 101 65 7 22
Totaal 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2016* 902 312 24 197
Totaal 16 Houtindustrie 2016* 344 89 6 93
Totaal 17-18 Papier- en grafische industrie 2016* 955 561 59 153
Totaal 17 Papierindustrie 2016* 661 384 48 77
Totaal 18 Grafische industrie 2016* 294 177 11 77
Totaal 19-22 Raffinaderijen en chemie 2016* 8.843 7.307 1.033 621
Totaal 19 Aardolie-industrie 2016* 398 353 167 5
Totaal 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016* 6.846 5.919 775 290
Totaal 20 Chemische industrie 2016* 4.984 4.249 539 229
Totaal 21 Farmaceutische industrie 2016* 1.862 1.669 236 61
Totaal 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2016* 1.599 1.035 91 326
Totaal 23 Bouwmaterialenindustrie 2016* 558 223 18 103
Totaal 24-30, 33 Metalektro 2016* 34.504 25.575 3.045 2.588
Totaal 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2016* 5.002 2.342 216 889
Totaal 24 Basismetaalindustrie 2016* 1.024 677 84 61
Totaal 25 Metaalproductenindustrie 2016* 3.977 1.665 132 828
Totaal 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2016* 25.127 19.940 2.511 1.252
Totaal 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2016* 11.219 9.763 1.139 443
Totaal 26 Elektrotechnische industrie 2016* 6.107 5.329 648 299
Totaal 27 Elektrische apparatenindustrie 2016* 5.111 4.434 491 144
Totaal 28 Machine-industrie 2016* 13.908 10.178 1.372 810
Totaal 29-30 Transportmiddelenindustrie 2016* 3.653 2.838 282 217
Totaal 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2016* 2.224 1.844 167 108
Totaal 30 Overige transportmiddelenindustrie 2016* 1.429 995 115 109
Totaal 31 Meubelindustrie 2016* 785 336 18 100
Totaal 32 Overige industrie 2016* 839 532 40 150
Totaal 33 Reparatie en installatie van machines 2016* 723 455 36 228
Totaal D Energievoorziening 2016* 693 337 25 52
Totaal 35 Energiebedrijven 2016* 693 337 25 52
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016* 468 206 20 94
Totaal F Bouwnijverheid 2016* 2.989 1.231 114 689
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2016* 12.609 9.391 718 2.776
Totaal G Handel 2016* 10.775 8.286 605 2.563
Totaal H Vervoer en opslag 2016* 1.783 1.085 111 198
Totaal I Horeca 2016* 51 19 2 15
Totaal J Informatie en communicatie 2016* 22.840 14.662 1.048 3.752
Totaal 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016* 615 326 24 92
Totaal 58 Uitgeverijen 2016* 438 259 19 51
Totaal 59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2016* 175 65 5 40
Totaal 60 Radio- en televisieomroepen 2016* . . . .
Totaal 61 Telecommunicatie 2016* 1.180 855 46 61
Totaal 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016* 21.045 13.482 979 3.599
Totaal 62 IT-dienstverlening 2016* 19.711 12.862 943 3.324
Totaal 63 Diensten op het gebied van informatie 2016* 1.334 620 36 275
Totaal K Financiële dienstverlening 2016* 4.622 2.916 255 2.041
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 59 27 2 47
Totaal 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 59 27 2 47
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2016* 23.892 13.732 1.135 4.401
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2016* 21.509 12.623 1.064 3.826
Totaal 69-71 Management- en technisch advies 2016* 11.695 5.133 360 2.681
Totaal 69 Juridische diensten en administratie 2016* 214 99 10 48
Totaal 70 Holdings en managementadviesbureaus 2016* 3.790 1.360 91 1.147
Totaal 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2016* 7.691 3.673 260 1.485
Totaal 72 Research 2016* 7.771 6.287 638 577
Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016* 2.042 1.203 67 568
Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2016* 986 477 22 236
Totaal 74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2016* 997 687 41 323
Totaal 75 Veterinaire dienstverlening 2016* 59 40 3 9
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016* 2.383 1.109 70 575
Totaal O-Q Overheid en zorg 2016* . . . .
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016* . . . .
Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016* . . . .
Totaal P Onderwijs 2016* . . . .
Totaal 85 Onderwijs 2016* . . . .
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016* . . . .
Totaal 87-88 Verzorging en welzijn 2016* . . . .
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016* . . . .
Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2016* . . . .
Totaal S Overige dienstverlening 2016* . . . .
Totaal T Huishoudens 2016* . . . .
Totaal U Extraterritoriale organisaties 2016* . . . .
Totaal 99 Extraterritoriale organisaties 2016* . . . 0
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 49.915 26.670 1.712 16.348
0 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 2.553 701 40 742
0 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 11.815 5.321 352 2.987
0 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2016* . . . .
0 tot 50 werkzame personen C Industrie 2016* 11.349 5.121 341 2.871
0 tot 50 werkzame personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016* 631 76 9 206
0 tot 50 werkzame personen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2016* 609 68 8 201
0 tot 50 werkzame personen 11 Drankenindustrie 2016* . . . .
0 tot 50 werkzame personen 12 Tabaksindustrie 2016* . . . .
0 tot 50 werkzame personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016* 321 67 4 78
0 tot 50 werkzame personen 13 Textielindustrie 2016* 258 41 2 57
0 tot 50 werkzame personen 14 Kledingindustrie 2016* . . . .
0 tot 50 werkzame personen 15 Leer- en schoenenindustrie 2016* . . . .
0 tot 50 werkzame personen 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2016* 568 160 10 137
0 tot 50 werkzame personen 16 Houtindustrie 2016* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen met eigen Research en Development (R&D) activiteiten. Daarnaast zijn er cijfers over personeel en uitgaven voor eigen R&D activiteiten beschikbaar.
De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).
De R&D activiteiten worden uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2015 zijn definitief en de cijfers over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten
De statistische eenheid van het productiestelsel van de EU, bestaande uit de kleinste combinatie van juridische eenheden (of hun equivalent). Het is een organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Zij kan uit een of meer juridische eenheden bestaan en een of meer activiteiten uitoefenen op een of meer locaties.

De onderneming wordt gezien als een organisatorische eenheid zoals die zich vanuit de economische werkelijkheid aan ons presenteert.
Ze vormt de basis voor de vorming van de bedrijfseenheid, vestiging en lokale bedrijfseenheid.

De onderneming is een economische entiteit, waarin onder bepaalde omstandigheden diverse juridische eenheden kunnen samenkomen. Bepaalde juridische eenheden oefenen hun activiteiten namelijk uitsluitend ten behoeve van een andere juridische entiteit uit en hebben hun bestaan uitsluitend aan administratieve ( bij voorbeeld fiscale) factoren te danken, terwijl ze vanuit economisch oogpunt niet significant zijn. Hiertoe behoren ook vele van de juridische eenheden zonder werkenden. De werkzaamheden van deze juridische eenheden dienen in vele gevallen te worden gezien als hulpactiviteiten naast de activiteiten van de juridische moedereenheid waarvan zij afhangen en waaraan zij gekoppeld dienen te worden om de voor de economische analyse gebruikte eenheid "onderneming" te vormen.

Research & Development (R&D)
Activiteit waarbij wordt gestreefd naar oorspronkelijkheid en vernieuwing en bestaande uit het creatief, systematisch en planmatig zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Tot de activiteit behoort ook het strategische en het fundamentele onderzoek, waarbij het verkrijgen van achtergrondkennis en het vergroten van de (puur) wetenschappelijke kennis voorop staat en niet het streven naar direct economisch voordeel of het oplossen van problemen. Verder wordt tot de activiteit ook gerekend het (uit)ontwikkelen van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten.

NIET tot R&D wordt gerekend:
- het routinematig verzamelen, onderzoeken van gegevens, verrichten van metingen of uitvoeren van controles;
- het gebruik of marginaal verbeteren van bestaande methoden of modellen voor bijvoorbeeld marktonderzoek of sociaaldemografische vraagstukken;
- scholing en training;
- werkzaamheden in verband met octrooien en licenties;
- het operationeel maken van ingekochte technologie of geavanceerde (productie-)apparatuur;
- het herschrijven van bestaande software en/of klantspecifiek maken van al op de markt gebrachte software;
- industriële vormgeving, tenzij systematisch naar ergonomische verbeteringen wordt gezocht.