Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig; nationaliteit

Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig; nationaliteit

Nationaliteit Caribisch Nederland Perioden Inkomend toerisme per vliegtuig (% aantal bezoekers)
Overige nationaliteiten Bonaire 2022* 1
Overige nationaliteiten Sint-Eustatius 2022* 9
Overige nationaliteiten Saba 2022* 6
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het percentage bezoekers naar nationaliteit (als proxy voor het land van herkomst) dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba per vliegtuig aandoet (inkomend toerisme). Bezoekers die per boot, zoals cruise, ferry of jacht, komen worden niet meegeteld. Bij een bezoeker kan het zowel gaan om een dagbezoeker (geen overnachting op het eiland) als om een toerist (minimaal een overnachting op het eiland).


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per december 2022
De voorlopige cijfers van het jaar 2022 zijn toegevoegd.
Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op data over het eerste drie kwartalen van 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Inkomend toerisme per vliegtuig
Bezoekers die met het vliegtuig aankwamen op Bonaire, St. Eustatius of Saba. Een vliegtuigpassagier wordt geteld als bezoeker, wanneer hij of zij niet ingeschreven staat in het bevolkingsregister van het betreffende eiland (PIVA). Het gaat dus niet alleen om mensen die reizen voor hun 'plezier', maar ook om mensen die reizen voor andere doeleinden zoals zaken en gezondheid.

N.B. bezoekers die op Curaçao, Aruba of Sint-Maarten wonen, en naar Bonaire, Sint-Eustatius of Saba vliegen, worden dus ook meegeteld als bezoeker. In de tabel: 'Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig; nationaliteit' is aangegeven welk deel van de hier weergegeven bezoekers uit Curaçao, Sint-Maarten of Aruba komen. Bezoekers die op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba wonen en een van deze Nederlandse eilanden bezoekt, worden niet meegeteld, omdat dan sprake is van binnenlands toerisme.