Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Perioden Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Winning materiaalsoorten Biomassa Visvangst en ander aquatisch leven (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Totaal invoer materiaalsoorten (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Andere producten (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Afvalresiduen (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Biomassa en afgeleide producten Levende dieren, vlees en vleesproducten Overige producten van dieren (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Niet-metaal mineralen e.d. Overige producten van niet-mineralen (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Overige producten van energiedragers (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Uitvoer materiaalsoorten Biomassa en afgeleide producten Levende dieren, vlees en vleesproducten Overige producten van dieren (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Uitvoer materiaalsoorten Niet-metaal mineralen Overige producten van niet-mineralen (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Uitvoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Overige producten van energiedragers (mln kg) Materiaalstromen waarde in geld Invoer materiaalsoorten Totaal invoer materiaalsoorten (mln euro) Materiaalstromen waarde in geld Invoer materiaalsoorten Andere producten (mln euro) Materiaalstromen waarde in geld Invoer materiaalsoorten Afvalresiduen (mln euro) Materiaalstromen waarde in geld Invoer materiaalsoorten Biomassa en afgeleide producten Levende dieren, vlees en vleesproducten Overige producten van dieren (mln euro) Materiaalstromen waarde in geld Invoer materiaalsoorten Niet-metaal mineralen e.d. Overige producten van niet-mineralen (mln euro) Materiaalstromen waarde in geld Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Overige producten van energiedragers (mln euro) Materiaalstromen waarde in geld Uitvoer materiaalsoorten Biomassa en afgeleide producten Levende dieren, vlees en vleesproducten Overige producten van dieren (mln euro) Materiaalstromen waarde in geld Uitvoer materiaalsoorten Niet-metaal mineralen Overige producten van niet-mineralen (mln euro) Materiaalstromen waarde in geld Uitvoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Overige producten van energiedragers (mln euro)
2020* 234 395.518 19.833 4.605 3.253 7.230 19.431 2.194 3.381 27.607 432.824 104.339 0 2.603 2.833 23.741 2.322 1.919 33.910
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hiertoe behoren ruwe materialen (grondstoffen), halffabricaten en eindproducten. De import en export van materialen worden zowel in kilo's (fysiek) als euro's (monetair) gepresenteerd. De hier gepresenteerde tabel wordt ook wel de materiaalstroomrekening genoemd.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken cijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de cijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per augustus 2022:
De tijdreeks in voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere verslagjaren kunnen zijn aangepast conform de revisiestrategie. Zie status van de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond april

Toelichting onderwerpen

Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden
Winning materiaalsoorten
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het milieu in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. Hieronder valt niet alleen de winning van delfstoffen maar ook de oogst van landbouwproducten en de vangst van niet-gekweekte vis.
Biomassa
Organisch materiaal.
Visvangst en ander aquatisch leven
Niet-gekweekte verse vis en andere in het water levende ongewervelde zoals schelpdieren en schaaldieren.
Invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Totaal invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Biomassa en afgeleide producten
Organisch materiaal of materialen die voornamelijk uit organisch materiaal bestaan.
Levende dieren, vlees en vleesproducten
Overige producten van dieren
Voornamelijk oliën, vetten en lederwaren.
Niet-metaal mineralen e.d.
Anorganische delfstoffen exclusief metaal en dergelijke afgeleide producten.
Overige producten van niet-mineralen
Voornamelijk producten van glas
Fossiele energiedragers
Overige producten van energiedragers
Chemische verbinden zoals carbonzuren, ethers en methanol.
Andere producten
Voornamelijk textielproducten, cosmetische producten, meubelen en speelgoed.
Afvalresiduen
Afval zonder waarde voor de producent. Afval met een waarde is meegenomen onder de betreffende materiaalsoort.
Uitvoer materiaalsoorten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Biomassa en afgeleide producten
Organisch materiaal of materialen die voornamelijk uit organisch materiaal bestaan.
Levende dieren, vlees en vleesproducten
Overige producten van dieren
Voornamelijk oliën, vetten en lederwaren.
Niet-metaal mineralen
Anorganische delfstoffen exclusief metaal en dergelijke afgeleide producten.
Overige producten van niet-mineralen
Voornamelijk producten van glas.
Fossiele energiedragers
Overige producten van energiedragers
Chemische verbinden zoals carbonzuren, ethers en methanol.
Materiaalstromen waarde in geld
Invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Totaal invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Biomassa en afgeleide producten
Organisch materiaal of materialen die voornamelijk uit organisch materiaal bestaan.
Levende dieren, vlees en vleesproducten
Overige producten van dieren
Voornamelijk oliën, vetten en lederwaren.
Niet-metaal mineralen e.d.
Anorganische delfstoffen exclusief metaal en dergelijke afgeleide producten.
Overige producten van niet-mineralen
Voornamelijk producten van glas.
Fossiele energiedragers
Overige producten van energiedragers
Chemische verbinden zoals carbonzuren, ethers en methanol.
Andere producten
Voornamelijk textielproducten, cosmetische producten, meubelen en speelgoed.
Afvalresiduen
Afval zonder waarde voor de producent. Afval met een waarde is meegenomen onder de betreffende materiaalsoort.
Uitvoer materiaalsoorten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Biomassa en afgeleide producten
Organisch materiaal of materialen die voornamelijk uit organisch materiaal bestaan.
Levende dieren, vlees en vleesproducten
Overige producten van dieren
Voornamelijk oliën, vetten en lederwaren.
Niet-metaal mineralen
Anorganische delfstoffen exclusief metaal en dergelijke afgeleide producten.
Overige producten van niet-mineralen
Voornamelijk producten van glas.
Fossiele energiedragers
Overige producten van energiedragers
Chemische verbinden zoals carbonzuren, ethers en methanol.