Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Perioden Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Winning materiaalsoorten Fossiele energiedragers Totaal fossiele energiedragers (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Winning materiaalsoorten Fossiele energiedragers Steenkolen (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Winning materiaalsoorten Fossiele energiedragers Turf (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Winning materiaalsoorten Fossiele energiedragers Ruwe aardolie en aardgascondensaten (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Winning materiaalsoorten Fossiele energiedragers Aardgas (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Totaal fossiele energiedragers (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Overige producten van energiedragers (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Kolen en andere vaste energiedragers Totaal (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Kolen en andere vaste energiedragers Steenkolen en afgeleide producten (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Kolen en andere vaste energiedragers Turf en afgeleide producten (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Vloeibare en gasvormige energiedragers Totaal (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Vloeibare en gasvormige energiedragers Ruwe aardolie, aardgascondensaten e.d. (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Vloeibare en gasvormige energiedragers Aardgas en afgeleide producten (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Uitvoer materiaalsoorten Fossiele energiedragers Totaal fossiele energiedragers (mln kg)
2020* 19.695 0 0 1.035 18.660 205.616 19.431 9.732 7.581 2.150 176.454 130.282 46.172 155.457
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hiertoe behoren ruwe materialen (grondstoffen), halffabricaten en eindproducten. De import en export van materialen worden zowel in kilo's (fysiek) als euro's (monetair) gepresenteerd. De hier gepresenteerde tabel wordt ook wel de materiaalstroomrekening genoemd.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken cijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de cijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per augustus 2022:
De tijdreeks in voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere verslagjaren kunnen zijn aangepast conform de revisiestrategie. Zie status van de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond april

Toelichting onderwerpen

Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden
Winning materiaalsoorten
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het milieu in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. Hieronder valt niet alleen de winning van delfstoffen maar ook de oogst van landbouwproducten en de vangst van niet-gekweekte vis.
Fossiele energiedragers
Totaal fossiele energiedragers
Steenkolen
Zwarte, brandbare delfstof, bestaande uit in elkaar geperste plantendelen.
Turf
Gedroogd veen.
Ruwe aardolie en aardgascondensaten
Aardoliegrondstoffen.
Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Aardgas wordt gewonnen uit reservoirs in aardbodem die alleen aardgas bevatten maar ook als bijproduct van de aardoliewinning. Gas wat wordt afgefakkeld of direct de lucht ingaat wordt niet meegenomen.
Invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Fossiele energiedragers
Totaal fossiele energiedragers
Kolen en andere vaste energiedragers
Totaal
Steenkolen en afgeleide producten
Zwarte, brandbare delfstof, bestaande uit in elkaar geperste plantendelen
Turf en afgeleide producten
Gedroogd veen en dergelijke afgeleide producten zoals potgrond.
Vloeibare en gasvormige energiedragers
Totaal
Ruwe aardolie, aardgascondensaten e.d.
Aardoliegrondstoffen en dergelijke afgeleide producten zoals motorbrandstoffen.
Aardgas en afgeleide producten
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan maar ook afgeleide producten zoals LPG.
Overige producten van energiedragers
Chemische verbinden zoals carbonzuren, ethers en methanol.
Uitvoer materiaalsoorten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Fossiele energiedragers
Totaal fossiele energiedragers