Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Perioden Winning materiaalsoorten Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Wereld Ruw materiaal Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Wereld Halffabricaat Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Wereld Eindproduct Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Europa Ruw materiaal Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Europa Halffabricaat Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Europa Eindproduct Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Azië Ruw materiaal Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Azië Halffabricaat Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Azië Eindproduct Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Afrika Ruw materiaal Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Afrika Halffabricaat Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Afrika Eindproduct Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Oceanië Ruw materiaal Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Oceanië Halffabricaat Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Oceanië Eindproduct Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Noord-Amerika Ruw materiaal Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Noord-Amerika Halffabricaat Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Noord-Amerika Eindproduct Fossiele energiedragers (mln kg) Invoer materiaalsoorten Midden- en Zuid-Amerika Ruw materiaal Fossiele energiedragers (mln kg)
2020* 19.695 120.311 26.684 58.621 81.935 18.764 43.533 8.084 4.003 10.941 12.102 333 855 1.362 2 2 11.609 2.850 2.303 5.219
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in ruwe materialen (grondstoffen), halffabricaten en eindproducten. Het land of regio van bestemming en herkomst wordt ook weergegeven. De materialen worden in kilo's (fysiek) gepresenteerd. Meer cijfers over de materiaalstroomrekening zijn te vinden in tabel 'Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen'. Zie paragraaf 3.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken cijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van cijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per augustus 2022
De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere verslagjaren kunnen zijn aangepast conform de revisiestrategie. Zie status van de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond april

Toelichting onderwerpen

Winning materiaalsoorten
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het milieu in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. Hieronder valt niet alleen de winning van delfstoffen maar ook de oogst van landbouwproducten en de vangst van niet-gekweekte vis.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Wereld
Totaal Invoer uit de wereld
Ruw materiaal
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Halffabricaat
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Eindproduct
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Europa
Invoer uit Europa
Ruw materiaal
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Halffabricaat
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Eindproduct
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Azië
Invoer uit Azië
Ruw materiaal
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Halffabricaat
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Eindproduct
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Afrika
Invoer uit Afrika
Ruw materiaal
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Halffabricaat
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Eindproduct
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Oceanië
Invoer uit Oceanië
Ruw materiaal
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Halffabricaat
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Eindproduct
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Noord-Amerika
Invoer uit Noord-Amerika
Ruw materiaal
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Halffabricaat
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Eindproduct
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.
Midden- en Zuid-Amerika
Invoer uit Midden- en Zuid-Amerika
Ruw materiaal
Productiefase: De producten uit de in- en uitvoer worden toegekend aan een fase van productie. Er zijn drie soorten fases van productie: ruwe materialen, halffabricaten en eindproducten. Bijvoorbeeld tarwe is een ruw materiaal, meel is een halffabricaat en brood is het eindproduct. De toedeling is gedaan op basis van een Eurostat lijst welke onderdeel is van de materiaalstroomrekeningen.
Fossiele energiedragers
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden.