Huurverhoging woningen; soort verhuur

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Soort verhuur Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
Totaal 2019 2,5 2,1
Totaal 2020 2,9 2,4
Totaal 2021 0,8 0,3
Totaal 2022 3,0 2,4
Totaal 2023 2,0 1,3
Geliberaliseerd verhuur 2019 3,3 2,6
Geliberaliseerd verhuur 2020 3,0 2,1
Geliberaliseerd verhuur 2021 2,2 1,3
Geliberaliseerd verhuur 2022 3,8 2,8
Geliberaliseerd verhuur 2023 4,5 3,4
Totaal; gereguleerd 2019 2,3 2,0
Totaal; gereguleerd 2020 2,8 2,4
Totaal; gereguleerd 2021 0,3 -0,1
Totaal; gereguleerd 2022 2,6 2,2
Totaal; gereguleerd 2023 1,0 0,5
Sociale verhuurders; gereguleerd 2019 2,0 1,7
Sociale verhuurders; gereguleerd 2020 2,7 2,3
Sociale verhuurders; gereguleerd 2021 0,3 -0,1
Sociale verhuurders; gereguleerd 2022 2,6 2,2
Sociale verhuurders; gereguleerd 2023 0,1 -0,3
Overige verhuurders; gereguleerd 2019 3,3 3,0
Overige verhuurders; gereguleerd 2020 3,4 3,0
Overige verhuurders; gereguleerd 2021 0,3 0,2
Overige verhuurders; gereguleerd 2022 2,8 2,4
Overige verhuurders; gereguleerd 2023 3,7 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde woningen (uitgesplitst naar soort verhuurder) en geliberaliseerde huurwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De voorlopige uitkomsten worden in augustus gepubliceerd en hebben betrekking op de huurverhoging die in juli is doorgevoerd. Bij de publicatie in september worden de uitkomsten definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen per 8 september 2023:
De definitieve cijfers van 2023 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.

Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.