Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Geslacht: Mannen 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Geslacht: Vrouwen 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: Nederland 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: westers 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: niet-westers 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: onbekend 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Geslacht: Mannen 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Geslacht: Vrouwen 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: Nederland 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: westers 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: niet-westers 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: onbekend 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Geslacht: Mannen 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Geslacht: Vrouwen 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: Nederland 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: westers 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: niet-westers 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: onbekend 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Geslacht: Mannen 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Geslacht: Vrouwen 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: Nederland 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: westers 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: niet-westers 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Migratieachtergrond: onbekend 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Centraal hierbij staan wisselingen vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkzame beroepsbevolking. Per kwartaal en per jaar wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal respectievelijk een jaar eerder gegeven. Voor het kwartaal kan op deze manier worden beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Bijvoorbeeld hoeveel personen uit de niet- beroepsbevolking in het eerste kwartaal van 2015 behoren een kwartaal later tot de werkzame beroepsbevolking. Hetzelfde kan in deze tabel worden gedaan voor het jaar: hoeveel personen in 12 maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Bijvoorbeeld hoeveel personen uit de niet-beroepsbevolking in 2013 behoren in 2014 tot de werkzame beroepsbevolking. Daarbij wordt de niet-beroepsbevolking onderverdeeld naar verschillende categorieën. In de tabel zijn zowel aantallen als percentages vermeld. Bijvoorbeeld van de niet-beroepsbevolking in het 1e kwartaal van 2015 behoren een kwartaal later 161 duizend tot de werkzame-beroepsbevolking. Hiervan wil/kon 46 duizend personen in het 1e kwartaal nog niet werken vanwege de opleiding/studie, dat is 29 procent.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. De meeste nieuwe kwartaalcijfers uit de EBB worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2022 niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.