Arbeidsdeelname; wisseling niet-beroepsbevolking 2003-2022

Arbeidsdeelname; wisseling niet-beroepsbevolking 2003-2022

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroeps- en niet-beroepsbevolking (%) (%)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 3.444 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2022 2e kwartaal 1.458 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2022 2e kwartaal 1.986 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: Nederland 2022 2e kwartaal 2.483 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: westers 2022 2e kwartaal 398 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: niet-westers 2022 2e kwartaal 561 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: onbekend 2022 2e kwartaal 2 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 1 laag 2022 2e kwartaal 1.501 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 2e kwartaal 1.172 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 2e kwartaal 737 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 2e kwartaal 34 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 2e kwartaal 494 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 2e kwartaal 469 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 2.481 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 239 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2022 2e kwartaal 125 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2022 2e kwartaal 114 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: Nederland 2022 2e kwartaal 155 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: westers 2022 2e kwartaal 18 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: niet-westers 2022 2e kwartaal 66 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: onbekend 2022 2e kwartaal 1 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 1 laag 2022 2e kwartaal 112 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 2e kwartaal 79 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 2e kwartaal 45 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 2e kwartaal 3 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 2e kwartaal 129 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 2e kwartaal 52 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 58 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 127 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2022 2e kwartaal 60 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2022 2e kwartaal 67 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: Nederland 2022 2e kwartaal 73 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: westers 2022 2e kwartaal 14 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: niet-westers 2022 2e kwartaal 40 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: onbekend 2022 2e kwartaal 0 0
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 1 laag 2022 2e kwartaal 49 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 2e kwartaal 48 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 2e kwartaal 29 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 2e kwartaal 1 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 2e kwartaal 64 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 2e kwartaal 35 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 28 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 3.078 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2022 2e kwartaal 1.273 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2022 2e kwartaal 1.805 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: Nederland 2022 2e kwartaal 2.255 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: westers 2022 2e kwartaal 366 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: niet-westers 2022 2e kwartaal 456 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Migratieachtergrond: onbekend 2022 2e kwartaal 1 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 1 laag 2022 2e kwartaal 1.341 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 2e kwartaal 1.044 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 2e kwartaal 663 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 2e kwartaal 30 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 2e kwartaal 301 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 2e kwartaal 381 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 2.396 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Centraal hierbij staan wisselingen vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkzame beroepsbevolking. Per kwartaal en per jaar wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal respectievelijk een jaar eerder gegeven. Voor het kwartaal kan op deze manier worden beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Bijvoorbeeld hoeveel personen uit de niet- beroepsbevolking in het eerste kwartaal van 2015 behoren een kwartaal later tot de werkzame beroepsbevolking. Hetzelfde kan in deze tabel worden gedaan voor het jaar: hoeveel personen in 12 maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Bijvoorbeeld hoeveel personen uit de niet-beroepsbevolking in 2013 behoren in 2014 tot de werkzame beroepsbevolking. Daarbij wordt de niet-beroepsbevolking onderverdeeld naar verschillende categorieën. In de tabel zijn zowel aantallen als percentages vermeld. Bijvoorbeeld van de niet-beroepsbevolking in het 1e kwartaal van 2015 behoren een kwartaal later 161 duizend tot de werkzame-beroepsbevolking. Hiervan wil/kon 46 duizend personen in het 1e kwartaal nog niet werken vanwege de opleiding/studie, dat is 29 procent.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de standcijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. In augustus 2022 zijn ook de cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt op basis van de EBB gereviseerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Ook kunnen er voorlopig nog geen cijfers voor het 1e kwartaal van 2021 worden berekend.
In november worden nieuwe cijfers gepubliceerd voor de periode 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2021. Die cijfers op basis van de oude EBB zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
De kwartaalcijfers van het 1e tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn gereviseerd, kwartaalcijfers vanaf het 4e kwartaal 2021 tot en met het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroeps- en niet-beroepsbevolking (%)
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren, uitgedrukt in het percentage van de arbeidspositie drie maanden eerder.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.