Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingen Regelmatig hard praten (%) Geluid en trillingen Regelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Waterige oplossingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Stoffen op huid (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Ademt stoffen in (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Besmette personen (%) Werkhouding In ongemakkelijke werkhouding werken (%) Werkhouding Tijdens werk repeterende beweging maken (%) Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
A-U Alle economische activiteiten 2021 18,2 6,7 8,2 13,4 13,9 7,9 7,2 9,8 9,7 29,5 4,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 31,2 11,8 18,7 19,3 20,3 8,5 9,3 4,4 14,8 47,6 2,0
B-F Nijverheid en energie 2021 24,4 17,4 17,9 21,2 14,5 10,3 14,2 3,8 13,6 33,8 4,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 22,5 18,7 15,6 19,7 14,6 10,1 13,9 4,0 11,9 33,9 4,3
B Delfstoffenwinning 2021 . . . . . . . . . . .
C Industrie 2021 23,3 19,5 16,0 19,6 14,9 10,6 14,3 4,0 12,3 34,9 4,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 26,9 27,2 15,0 25,1 24,4 9,9 13,0 4,8 13,0 39,6 3,8
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 25,4 20,2 15,8 14,0 13,7 9,1 13,5 2,2 17,7 39,7 3,7
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021 38,5 34,0 23,7 21,5 15,8 18,5 17,8 3,8 16,8 43,7 3,6
19 Aardolie-industrie 2021 . . . . . . . . . . .
20 Chemische industrie 2021 17,9 17,6 13,2 23,5 23,1 6,6 9,0 1,8 10,3 25,3 5,3
21 Farmaceutische industrie 2021 17,4 6,2 8,5 14,7 20,6 5,6 5,9 5,5 9,9 26,7 5,3
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021 22,3 27,3 20,7 23,2 12,3 12,7 20,1 2,9 12,8 35,7 4,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 29,5 25,5 22,0 23,7 10,6 11,8 24,2 2,6 16,5 35,1 4,1
26 Elektrotechnische industrie 2021 . . . . . . . . . . .
27 Elektrische apparatenindustrie 2021 18,9 14,5 14,2 13,4 9,4 8,7 9,4 2,6 11,0 30,8 5,0
28 Machine-industrie 2021 16,2 11,7 9,4 13,7 10,9 10,8 13,4 5,4 9,1 22,3 5,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 19,7 13,3 15,0 13,8 5,9 12,6 14,1 3,9 11,7 32,6 4,5
31-33 Overige industrie en reparatie 2021 23,3 13,5 17,2 17,6 13,9 10,4 11,9 4,8 11,3 42,2 2,9
D Energievoorziening 2021 4,8 4,7 1,5 14,0 6,2 3,9 3,6 3,0 4,5 16,8 6,7
35 Energiebedrijven 2021 4,8 4,7 1,5 14,0 6,2 3,9 3,6 3,0 4,5 16,8 6,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 . . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2021 29,5 14,0 24,1 25,1 14,1 10,7 15,1 3,2 18,1 33,8 3,9
G-N Commerciële dienstverlening 2021 17,7 5,4 8,3 13,3 11,7 7,3 7,1 7,6 7,3 32,2 4,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 25,5 7,0 11,2 18,2 12,1 7,4 7,6 9,0 9,2 39,5 3,4
G Handel 2021 26,4 5,7 9,9 12,8 9,0 6,8 6,8 8,9 9,4 38,7 3,6
H Vervoer en opslag 2021 25,7 9,9 19,7 30,1 5,6 3,9 11,8 8,0 10,3 40,7 3,8
I Horeca 2021 21,1 8,5 5,8 25,5 34,0 15,0 5,2 10,7 6,9 41,2 1,9
J Informatie en communicatie 2021 1,5 0,7 0,4 1,4 5,4 5,2 5,1 5,2 2,3 18,7 7,3
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2021 5,1 0,8 1,1 1,6 3,3 2,0 2,0 2,3 4,2 20,0 6,4
61 Telecommunicatie 2021 . . . . . . . . . . .
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021 0,8 0,5 0,2 1,2 5,8 5,8 5,7 5,6 1,6 19,0 7,5
K Financiële dienstverlening 2021 1,4 0,6 0,9 1,4 5,5 4,2 4,0 3,9 1,5 15,8 7,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 3,9 0,4 3,6 2,2 4,1 4,2 3,5 4,6 2,8 15,1 6,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 12,4 5,2 7,0 11,1 15,1 8,8 7,9 6,9 7,0 27,2 5,4
M Specialistische zakelijke diensten 2021 4,1 2,2 1,8 5,7 9,3 5,8 5,9 6,6 3,3 16,7 6,7
69-71 Management- en technisch advies 2021 2,9 2,1 1,5 4,5 7,7 5,6 6,1 5,4 2,8 15,8 6,9
72 Research 2021 2,5 0,5 1,9 8,0 17,3 2,6 3,4 6,5 2,0 17,1 6,4
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021 11,2 3,3 3,2 9,9 12,4 9,1 6,2 12,3 6,9 21,0 6,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 20,9 8,2 12,3 16,6 21,0 11,8 9,9 7,2 10,7 37,9 4,1
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 15,6 3,4 3,3 9,7 16,2 7,7 4,0 15,5 11,0 23,4 4,4
O-Q Overheid en zorg 2021 15,7 3,2 3,2 9,9 16,0 7,5 3,8 16,2 11,2 23,1 4,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 5,4 2,7 4,4 10,5 5,6 3,4 4,4 5,3 4,4 19,6 6,4
P Onderwijs 2021 2,9 4,8 1,2 3,2 5,8 4,2 3,2 13,2 3,1 10,4 4,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 25,2 2,8 3,4 12,2 24,6 10,6 3,8 22,2 17,4 29,6 3,5
86 Gezondheidszorg 2021 18,0 2,4 3,3 15,4 20,5 9,1 4,8 29,7 16,3 27,6 4,7
87-88 Verzorging en welzijn 2021 30,2 3,0 3,5 10,0 27,5 11,7 3,0 17,0 18,2 31,0 2,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 13,8 5,2 5,1 8,1 18,5 9,1 6,5 7,7 8,1 26,7 4,2
R Cultuur, sport en recreatie 2021 16,8 7,1 4,7 12,3 14,3 5,8 4,8 5,3 6,4 24,9 4,1
S Overige dienstverlening 2021 9,7 4,8 5,5 5,7 19,9 11,1 8,7 9,6 9,0 29,0 4,8
T Huishoudens 2021 . . . . . . . . . . .
U Extraterritoriale organisaties 2021 . . . . . . . . . . .
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken of sjouwen of gebruikt u in uw werk gereedschappen of apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Geluid en trillingen
Regelmatig hard praten
Enquêtevraag: Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Regelmatig te maken met trillingen
Enquêtevraag: Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat bij minimaal 1 van de 10 vragen over gevaarlijk werk aangeeft dat zij vaak of altijd gevaarlijk werk moeten doen.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Waterige oplossingen
Enquêtevraag: Werkt u met water of waterige oplossingen?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Stoffen op huid
Enquêtevraag: Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Ademt stoffen in
Enquêtevraag: Ademt u tijdens het werk stoffen in? (zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof of stof van steen en beton)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Besmette personen
Enquêtevraag: Komt u in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werkhouding
In ongemakkelijke werkhouding werken
Enquêtevraag: Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Tijdens werk repeterende beweging maken
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.)
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.