Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal opheffingen van bedrijven (aantal)
089 Winning van overige delfstoffen 2021 1e kwartaal* 0
099 Dienstverlening overige winning 2021 1e kwartaal* 0
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2021 1e kwartaal* 25
139 Overige textielproductenindustrie 2021 1e kwartaal* 15
205 Overige chemische productenindustrie 2021 1e kwartaal* 0
234 Overige keramische industrie 2021 1e kwartaal* 5
239 Overige minerale productenindustrie 2021 1e kwartaal* 0
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2021 1e kwartaal* 110
259 Overige metaalproductenindustrie 2021 1e kwartaal* 10
279 Overige elektr. apparatenindustrie 2021 1e kwartaal* 5
282 Overige machine-industrie algemeen 2021 1e kwartaal* 10
289 Overige machine-industrie specifiek 2021 1e kwartaal* 10
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021 1e kwartaal* 10
309 Overige transportmiddelenindustrie 2021 1e kwartaal* 0
32 Overige industrie 2021 1e kwartaal* 85
329 Overige industrie 2021 1e kwartaal* 15
39 Sanering en overig afvalbeheer 2021 1e kwartaal* 15
390 Sanering en overig afvalbeheer 2021 1e kwartaal* 15
429 Overige civieltechnische bouw 2021 1e kwartaal* 5
439 Overige gespecialiseerde bouw 2021 1e kwartaal* 250
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 1e kwartaal* 7.145
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2021 1e kwartaal* 100
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 1e kwartaal* 135
477 Winkels in overige artikelen 2021 1e kwartaal* 460
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal* 940
49 Vervoer over land 2021 1e kwartaal* 500
491 Personenvervoer per spoor,geen tram 2021 1e kwartaal* 0
492 Goederenvervoer per spoor 2021 1e kwartaal* 0
493 Personenvervoer over de weg 2021 1e kwartaal* 245
494 Goederenvervoer over de weg 2021 1e kwartaal* 255
50 Vervoer over water 2021 1e kwartaal* 70
51 Vervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* 5
511 Personenvervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* 5
512 Goederenvervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* 0
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 1e kwartaal* 140
522 Dienstverlening voor vervoer 2021 1e kwartaal* 125
559 Overige logiesverstrekking 2021 1e kwartaal* 10
619 Overige telecommunicatie 2021 1e kwartaal* 10
639 Overige informatievoorziening 2021 1e kwartaal* 20
649 Overige kredietverstrekking e.d. 2021 1e kwartaal* 15
66 Overige financiële dienstverlening 2021 1e kwartaal* 160
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021 1e kwartaal* 2.365
749 Overige adviesbureaus 2021 1e kwartaal* 605
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1e kwartaal* 1.680
82 Overige zakelijke dienstverlening 2021 1e kwartaal* 495
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2021 1e kwartaal* 220
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal opheffingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over opheffingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal opheffingen van bedrijven
Een opheffing is de beëindiging van een bestaand bedrijf.

Dit betekent dat er geen sprake is van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Er is pas sprake van een opheffing als het bedrijf (met bijbehorende werkgelegenheid) niet meer tot de populatie behoort. Het bekendste voorbeeld hiervan is het faillissement.

Er is geen sprake van een opheffing bij:
- bedrijven die verdwijnen als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.