Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal oprichtingen van bedrijven (aantal)
089 Winning van overige delfstoffen 2021 1e kwartaal* 0
099 Dienstverlening overige winning 2021 1e kwartaal* 0
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2021 1e kwartaal* 65
139 Overige textielproductenindustrie 2021 1e kwartaal* 40
205 Overige chemische productenindustrie 2021 1e kwartaal* 5
234 Overige keramische industrie 2021 1e kwartaal* 15
239 Overige minerale productenindustrie 2021 1e kwartaal* 0
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2021 1e kwartaal* 175
259 Overige metaalproductenindustrie 2021 1e kwartaal* 15
279 Overige elektr. apparatenindustrie 2021 1e kwartaal* 0
282 Overige machine-industrie algemeen 2021 1e kwartaal* 10
289 Overige machine-industrie specifiek 2021 1e kwartaal* 15
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021 1e kwartaal* 25
309 Overige transportmiddelenindustrie 2021 1e kwartaal* 10
32 Overige industrie 2021 1e kwartaal* 220
329 Overige industrie 2021 1e kwartaal* 55
39 Sanering en overig afvalbeheer 2021 1e kwartaal* 10
390 Sanering en overig afvalbeheer 2021 1e kwartaal* 10
429 Overige civieltechnische bouw 2021 1e kwartaal* 15
439 Overige gespecialiseerde bouw 2021 1e kwartaal* 510
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 1e kwartaal* 14.040
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2021 1e kwartaal* 145
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 1e kwartaal* 125
477 Winkels in overige artikelen 2021 1e kwartaal* 300
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal* 2.180
49 Vervoer over land 2021 1e kwartaal* 1.160
491 Personenvervoer per spoor,geen tram 2021 1e kwartaal* 0
492 Goederenvervoer per spoor 2021 1e kwartaal* 5
493 Personenvervoer over de weg 2021 1e kwartaal* 225
494 Goederenvervoer over de weg 2021 1e kwartaal* 930
50 Vervoer over water 2021 1e kwartaal* 60
51 Vervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* 10
511 Personenvervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* 5
512 Goederenvervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* 0
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 1e kwartaal* 335
522 Dienstverlening voor vervoer 2021 1e kwartaal* 300
559 Overige logiesverstrekking 2021 1e kwartaal* 5
619 Overige telecommunicatie 2021 1e kwartaal* 5
639 Overige informatievoorziening 2021 1e kwartaal* 20
649 Overige kredietverstrekking e.d. 2021 1e kwartaal* 65
66 Overige financiële dienstverlening 2021 1e kwartaal* 255
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021 1e kwartaal* 4.060
749 Overige adviesbureaus 2021 1e kwartaal* 885
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1e kwartaal* 3.190
82 Overige zakelijke dienstverlening 2021 1e kwartaal* 1.215
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2021 1e kwartaal* 630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.