Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal oprichtingen van bedrijven (aantal)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 2e kwartaal* 57.190
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 2e kwartaal* 125
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 2e kwartaal* 20
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 2e kwartaal* 40
022 Exploitatie van bossen 2022 2e kwartaal* 0
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 2e kwartaal* 0
061 Winning van aardolie 2022 2e kwartaal* 0
062 Winning van aardgas 2022 2e kwartaal* 0
081 Winning van zand, grind en klei 2022 2e kwartaal* 0
089 Winning van overige delfstoffen 2022 2e kwartaal* 0
182 Repro van geluid, beeld en software 2022 2e kwartaal* 10
268 Industrie van informatiedragers 2022 2e kwartaal* 0
302 Industrie van rollend spoormaterieel 2022 2e kwartaal* 0
304 Industrie van gevechtsvoertuigen 2022 2e kwartaal* 0
33 Reparatie en installatie van machines 2022 2e kwartaal* 355
331 Reparatie van machines en apparatuur 2022 2e kwartaal* 280
332 Installatie van industriële machines 2022 2e kwartaal* 70
35 Energiebedrijven 2022 2e kwartaal* 45
351 Energiebedrijven 2022 2e kwartaal* 45
352 Productie van biogas 2022 2e kwartaal* 0
353 Productie van stoom en koele lucht 2022 2e kwartaal* 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 2e kwartaal* 45
36 Waterleidingbedrijven 2022 2e kwartaal* 0
360 Waterleidingbedrijven 2022 2e kwartaal* 0
381 Inzameling van afval 2022 2e kwartaal* 5
382 Behandeling van afval 2022 2e kwartaal* 5
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2022 2e kwartaal* 185
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2022 2e kwartaal* 340
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2022 2e kwartaal* 1.685
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2022 2e kwartaal* 50
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2022 2e kwartaal* 60
582 Uitgeverijen van software 2022 2e kwartaal* 10
591 Productie, distributie van films, tv 2022 2e kwartaal* 465
592 Maken en uitgeven van geluidsopnamen 2022 2e kwartaal* 155
63 Diensten op het gebied van informatie 2022 2e kwartaal* 185
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2022 2e kwartaal* 75
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 2e kwartaal* 725
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022 2e kwartaal* 725
682 Verhuur van onroerend goed 2022 2e kwartaal* 150
77 Verhuur van roerende goederen 2022 2e kwartaal* 215
771 Verhuur en lease van auto's 2022 2e kwartaal* 40
772 Verhuur van consumentenartikelen 2022 2e kwartaal* 95
773 Zakelijke verhuur van goederen 2022 2e kwartaal* 55
774 Exploitatie van patenten 2022 2e kwartaal* 25
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022 2e kwartaal* 1.265
823 Organisatie van congressen, beurzen 2022 2e kwartaal* 15
889 Kinderopvang,jeugd- en welzijnswerk 2022 2e kwartaal* 1.780
95 Reparatie van consumentenartikelen 2022 2e kwartaal* 160
951 Reparatie van computers en telecom 2022 2e kwartaal* 30
952 Reparatie van consumentenartikelen 2022 2e kwartaal* 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 augustus 2022:
De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.