Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal oprichtingen van bedrijven (aantal)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 1e kwartaal* 705
01 Landbouw 2021 1e kwartaal* 685
011 Teelt van eenjarige gewassen 2021 1e kwartaal* 110
012 Teelt van meerjarige gewassen 2021 1e kwartaal* 10
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2021 1e kwartaal* 25
016 Dienstverlening voor de landbouw 2021 1e kwartaal* 380
022 Exploitatie van bossen 2021 1e kwartaal* 0
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 1e kwartaal* 0
061 Winning van aardolie 2021 1e kwartaal* 0
062 Winning van aardgas 2021 1e kwartaal* 0
081 Winning van zand, grind en klei 2021 1e kwartaal* 0
089 Winning van overige delfstoffen 2021 1e kwartaal* 0
182 Repro van geluid, beeld en software 2021 1e kwartaal* 10
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2021 1e kwartaal* 0
268 Industrie van informatiedragers 2021 1e kwartaal* 0
283 Landbouwmachine-industrie 2021 1e kwartaal* 5
302 Industrie van rollend spoormaterieel 2021 1e kwartaal* 0
304 Industrie van gevechtsvoertuigen 2021 1e kwartaal* 0
33 Reparatie en installatie van machines 2021 1e kwartaal* 220
331 Reparatie van machines en apparatuur 2021 1e kwartaal* 175
332 Installatie van industriële machines 2021 1e kwartaal* 45
352 Productie van biogas 2021 1e kwartaal* 0
353 Productie van stoom en koele lucht 2021 1e kwartaal* 0
381 Inzameling van afval 2021 1e kwartaal* 5
382 Behandeling van afval 2021 1e kwartaal* 5
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2021 1e kwartaal* 140
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2021 1e kwartaal* 60
462 Groothandel in landbouwproducten 2021 1e kwartaal* 65
49 Vervoer over land 2021 1e kwartaal* 1.160
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2021 1e kwartaal* 55
582 Uitgeverijen van software 2021 1e kwartaal* 10
591 Productie, distributie van films, tv 2021 1e kwartaal* 595
592 Maken en uitgeven van geluidsopnamen 2021 1e kwartaal* 200
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 1e kwartaal* 225
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2021 1e kwartaal* 70
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 1e kwartaal* 710
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021 1e kwartaal* 710
682 Verhuur van onroerend goed 2021 1e kwartaal* 110
77 Verhuur van roerende goederen 2021 1e kwartaal* 215
771 Verhuur en lease van auto's 2021 1e kwartaal* 45
772 Verhuur van consumentenartikelen 2021 1e kwartaal* 90
773 Zakelijke verhuur van goederen 2021 1e kwartaal* 50
774 Exploitatie van patenten 2021 1e kwartaal* 25
823 Organisatie van congressen, beurzen 2021 1e kwartaal* 20
889 Kinderopvang,jeugd- en welzijnswerk 2021 1e kwartaal* 900
95 Reparatie van consumentenartikelen 2021 1e kwartaal* 210
951 Reparatie van computers en telecom 2021 1e kwartaal* 60
952 Reparatie van consumentenartikelen 2021 1e kwartaal* 150
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.