Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) Perioden Totaal fusies en overnames (aantal)
089 Winning van overige delfstoffen 2021 1e kwartaal* 0
099 Dienstverlening overige winning 2021 1e kwartaal* 0
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2021 1e kwartaal* 5
139 Overige textielproductenindustrie 2021 1e kwartaal* 5
205 Overige chemische productenindustrie 2021 1e kwartaal* 0
234 Overige keramische industrie 2021 1e kwartaal* 0
239 Overige minerale productenindustrie 2021 1e kwartaal* 0
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2021 1e kwartaal* 20
259 Overige metaalproductenindustrie 2021 1e kwartaal* 5
279 Overige elektr. apparatenindustrie 2021 1e kwartaal* 0
282 Overige machine-industrie algemeen 2021 1e kwartaal* 10
289 Overige machine-industrie specifiek 2021 1e kwartaal* 5
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021 1e kwartaal* 5
309 Overige transportmiddelenindustrie 2021 1e kwartaal* 0
32 Overige industrie 2021 1e kwartaal* 15
329 Overige industrie 2021 1e kwartaal* 0
39 Sanering en overig afvalbeheer 2021 1e kwartaal* 0
390 Sanering en overig afvalbeheer 2021 1e kwartaal* 0
429 Overige civieltechnische bouw 2021 1e kwartaal* 5
439 Overige gespecialiseerde bouw 2021 1e kwartaal* 25
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 1e kwartaal* 695
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2021 1e kwartaal* 60
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 1e kwartaal* 25
477 Winkels in overige artikelen 2021 1e kwartaal* 50
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal* 85
49 Vervoer over land 2021 1e kwartaal* 40
491 Personenvervoer per spoor,geen tram 2021 1e kwartaal* 0
492 Goederenvervoer per spoor 2021 1e kwartaal* 0
493 Personenvervoer over de weg 2021 1e kwartaal* 5
494 Goederenvervoer over de weg 2021 1e kwartaal* 40
50 Vervoer over water 2021 1e kwartaal* 10
51 Vervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* 0
511 Personenvervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* 0
512 Goederenvervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* 0
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 1e kwartaal* 30
522 Dienstverlening voor vervoer 2021 1e kwartaal* 25
559 Overige logiesverstrekking 2021 1e kwartaal* 5
619 Overige telecommunicatie 2021 1e kwartaal* 10
639 Overige informatievoorziening 2021 1e kwartaal* 5
649 Overige kredietverstrekking e.d. 2021 1e kwartaal* 10
66 Overige financiële dienstverlening 2021 1e kwartaal* 60
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021 1e kwartaal* 125
749 Overige adviesbureaus 2021 1e kwartaal* 25
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1e kwartaal* 170
82 Overige zakelijke dienstverlening 2021 1e kwartaal* 35
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2021 1e kwartaal* 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal fusies en het aantal overnames van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over fusies en overnames zijn daarnaast beschikbaar naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm. Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal fusies en overnames