Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van bestedingscategorieën van de HICP zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie HICP en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie HICP. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie HICP zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie HICP gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 141 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
Op verzoek van Eurostat wordt er voor de HICP publicaties voor Nederland geen standaard onderscheid meer gemaakt tussen de eerste voorlopige uitkomsten en latere definitieve. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de eerste uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie HICP (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficient) Bijdrage aan de jaarmutatie HICP (%) Impact op de jaarmutatie HICP (%)
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 augustus 1,6 34 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 september 1,6 34 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 oktober 2,5 34 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 november 2,5 34 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 december 2,5 34 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 januari 4,6 37 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 februari 4,6 37 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 maart 4,6 37 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 april 3,8 37 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 mei 3,8 37 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 juni 3,8 37 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 juli* 9,1 37 0,00 0,00
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 augustus 3,3 1.000 0,03 0,00
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 september 3,3 1.000 0,03 0,01
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 oktober 3,3 1.000 0,03 0,01
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 november 2,8 1.000 0,03 0,00
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 december 2,8 1.000 0,03 0,00
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 januari 1,1 1.037 0,01 -0,01
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 februari 2,0 1.037 0,02 0,01
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 maart 2,0 1.037 0,02 0,01
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 april 2,0 1.037 0,02 0,01
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 mei 2,1 1.037 0,02 0,01
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 juni 1,9 1.037 0,02 0,00
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 juli* 1,7 1.037 0,02 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 augustus 3,5 12 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 september 3,5 12 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 oktober 3,5 12 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 november 3,5 12 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 december 3,5 12 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 januari 1,7 11 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 februari 1,7 11 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 maart 1,7 11 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 april 1,7 11 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 mei 1,7 11 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 juni 1,7 11 0,00 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 juli* 1,7 11 0,00 0,00
062200 Diensten van tandartsen 2019 augustus 3,7 845 0,03 0,00
062200 Diensten van tandartsen 2019 september 3,7 845 0,03 0,01
062200 Diensten van tandartsen 2019 oktober 3,7 845 0,03 0,01
062200 Diensten van tandartsen 2019 november 3,7 845 0,03 0,01
062200 Diensten van tandartsen 2019 december 3,7 845 0,03 0,01
062200 Diensten van tandartsen 2020 januari 1,7 799 0,01 0,00
062200 Diensten van tandartsen 2020 februari 1,7 799 0,01 0,00
062200 Diensten van tandartsen 2020 maart 1,7 799 0,01 0,00
062200 Diensten van tandartsen 2020 april 1,7 799 0,01 0,01
062200 Diensten van tandartsen 2020 mei 1,7 799 0,01 0,01
062200 Diensten van tandartsen 2020 juni 1,7 799 0,01 0,00
062200 Diensten van tandartsen 2020 juli* 1,7 799 0,01 0,00
062300 Diensten van paramedici 2019 augustus 1,7 1.020 0,02 -0,02
062300 Diensten van paramedici 2019 september 1,7 1.020 0,02 -0,01
062300 Diensten van paramedici 2019 oktober 1,6 1.020 0,02 -0,01
062300 Diensten van paramedici 2019 november 1,6 1.020 0,02 -0,01
062300 Diensten van paramedici 2019 december 1,6 1.020 0,02 -0,01
062300 Diensten van paramedici 2020 januari 1,7 954 0,02 0,00
062300 Diensten van paramedici 2020 februari 1,7 954 0,02 0,00
062300 Diensten van paramedici 2020 maart 1,7 954 0,02 0,01
062300 Diensten van paramedici 2020 april 1,8 954 0,02 0,01
062300 Diensten van paramedici 2020 mei 1,8 954 0,02 0,01
062300 Diensten van paramedici 2020 juni 1,8 954 0,02 0,00
062300 Diensten van paramedici 2020 juli* 1,5 954 0,01 0,00
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2019 augustus 2,8 810 0,02 0,00
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2019 september 4,3 810 0,03 0,01
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2019 oktober 4,2 810 0,03 0,01
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2019 november 4,5 810 0,03 0,01
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2019 december 5,4 810 0,04 0,02
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2020 januari 2,0 904 0,01 0,00
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2020 februari 0,9 904 0,00 -0,01
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2020 maart 3,8 904 0,03 0,02
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2020 april 3,2 904 0,02 0,01
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2020 mei 1,5 904 0,01 0,00
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2020 juni 8,3 904 0,06 0,05
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2020 juli* 12,8 904 0,10 0,09
073000 Vervoersdiensten 2019 augustus 7,6 2.704 0,24 0,15
073000 Vervoersdiensten 2019 september 8,9 2.704 0,24 0,17
073000 Vervoersdiensten 2019 oktober 12,7 2.704 0,35 0,28
073000 Vervoersdiensten 2019 november 2,4 2.704 0,07 0,00
073000 Vervoersdiensten 2019 december 4,0 2.704 0,11 0,03
073000 Vervoersdiensten 2020 januari 4,6 2.724 0,12 0,08
073000 Vervoersdiensten 2020 februari 4,0 2.724 0,11 0,08
073000 Vervoersdiensten 2020 maart 5,7 2.724 0,16 0,13
073000 Vervoersdiensten 2020 april 7,4 2.724 0,22 0,20
073000 Vervoersdiensten 2020 mei 6,3 2.724 0,18 0,15
073000 Vervoersdiensten 2020 juni 6,1 2.724 0,17 0,13
073000 Vervoersdiensten 2020 juli* 3,6 2.724 0,11 0,06
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2019 augustus 7,2 321 0,02 0,01
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2019 september 7,2 321 0,02 0,01
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2019 oktober 4,2 321 0,01 0,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2019 november 3,0 321 0,01 0,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2019 december 3,0 321 0,01 0,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2020 januari 2,7 339 0,01 0,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2020 februari 2,7 339 0,01 0,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2020 maart 2,7 339 0,01 0,01
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2020 april 1,7 339 0,01 0,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2020 mei 1,7 339 0,01 0,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2020 juni 1,7 339 0,01 0,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2020 juli* 0,3 339 0,00 0,00
081000 Post en pakketdiensten 2019 augustus 2,3 156 0,00 0,00
081000 Post en pakketdiensten 2019 september 2,3 156 0,00 0,00
081000 Post en pakketdiensten 2019 oktober 2,3 156 0,00 0,00
081000 Post en pakketdiensten 2019 november 2,3 156 0,00 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens