Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie HICP (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficient) Bijdrage aan de jaarmutatie HICP (%) Impact op de jaarmutatie HICP (%)
080000 Communicatie 2020 juni -0,3 3.184 -0,01 -0,07
080000 Communicatie 2020 juli -1,4 3.184 -0,04 -0,10
080000 Communicatie 2020 augustus -1,6 3.184 -0,05 -0,06
080000 Communicatie 2020 september -0,2 3.184 -0,01 -0,04
080000 Communicatie 2020 oktober -2,1 3.184 -0,07 -0,11
080000 Communicatie 2020 november -2,8 3.184 -0,09 -0,11
080000 Communicatie 2020 december -2,0 3.184 -0,06 -0,10
080000 Communicatie 2021 januari 0,5 3.239 0,02 -0,03
080000 Communicatie 2021 februari 3,2 3.239 0,11 0,05
080000 Communicatie 2021 maart -0,8 3.239 -0,02 -0,09
080000 Communicatie 2021 april -0,1 3.239 0,00 -0,06
080000 Communicatie 2021 mei -2,4 3.239 -0,08 -0,15
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 juni 3,0 141 0,00 0,00
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 juli 2,8 141 0,00 0,00
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 augustus 7,5 141 0,01 0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 september 9,7 141 0,01 0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 oktober 6,8 141 0,01 0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 november 0,0 141 0,00 0,00
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 december -1,4 141 0,00 0,00
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 januari -3,3 158 0,00 -0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 februari 12,0 158 0,02 0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 maart -5,6 158 -0,01 -0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 april -3,0 158 0,00 -0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 mei -8,3 158 -0,01 -0,02
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 juni 0,3 2.597 0,01 -0,04
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 juli -0,1 2.597 0,00 -0,05
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 augustus -1,4 2.597 -0,04 -0,05
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 september 0,4 2.597 0,01 -0,01
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 oktober -0,8 2.597 -0,02 -0,05
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 november -1,7 2.597 -0,04 -0,06
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 december -0,6 2.597 -0,01 -0,04
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 januari 2,5 2.597 0,07 0,03
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 februari 5,2 2.597 0,14 0,09
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 maart 0,9 2.597 0,02 -0,03
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 april 1,2 2.597 0,03 -0,01
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 mei -1,2 2.597 -0,03 -0,09
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van bestedingscategorieën van de HICP zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie HICP en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie HICP. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie HICP zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie HICP gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 141 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
Op verzoek van Eurostat wordt er voor de HICP publicaties voor Nederland geen standaard onderscheid meer gemaakt tussen de eerste voorlopige uitkomsten en latere definitieve. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de eerste uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie van de geharmoniseerde consumentenprijsindex t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie HICP
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie HICP.
Impact op de jaarmutatie HICP
De impact meet hoeveel de jaarmutatie HICP hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.