Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie HICP (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficient) Bijdrage aan de jaarmutatie HICP (%) Impact op de jaarmutatie HICP (%)
100000 Onderwijs 2021 mei 3,1 845 0,03 0,01
100000 Onderwijs 2021 juni 3,1 845 0,03 0,01
100000 Onderwijs 2021 juli 3,1 845 0,03 0,02
100000 Onderwijs 2021 augustus 3,1 845 0,03 0,00
100000 Onderwijs 2021 september -45,1 845 -0,38 -0,41
100000 Onderwijs 2021 oktober -45,1 845 -0,38 -0,41
100000 Onderwijs 2021 november -45,1 845 -0,38 -0,44
100000 Onderwijs 2021 december -45,1 845 -0,38 -0,44
100000 Onderwijs 2022 januari -45,2 453 -0,38 -0,45
100000 Onderwijs 2022 februari -45,2 453 -0,38 -0,45
100000 Onderwijs 2022 maart -45,2 453 -0,38 -0,48
100000 Onderwijs 2022 april -45,2 453 -0,38 -0,47
102000 Secundair onderwijs 2021 mei 2,9 338 0,01 0,00
102000 Secundair onderwijs 2021 juni 2,9 338 0,01 0,00
102000 Secundair onderwijs 2021 juli 2,9 338 0,01 0,01
102000 Secundair onderwijs 2021 augustus 2,9 338 0,01 0,00
102000 Secundair onderwijs 2021 september -49,4 338 -0,17 -0,18
102000 Secundair onderwijs 2021 oktober -49,4 338 -0,17 -0,18
102000 Secundair onderwijs 2021 november -49,4 338 -0,17 -0,19
102000 Secundair onderwijs 2021 december -49,4 338 -0,17 -0,19
102000 Secundair onderwijs 2022 januari -49,4 161 -0,17 -0,19
102000 Secundair onderwijs 2022 februari -49,4 161 -0,17 -0,19
102000 Secundair onderwijs 2022 maart -49,4 161 -0,17 -0,21
102000 Secundair onderwijs 2022 april -49,4 161 -0,16 -0,20
104000 Tertiair onderwijs 2021 mei 2,9 440 0,01 0,00
104000 Tertiair onderwijs 2021 juni 2,9 440 0,01 0,01
104000 Tertiair onderwijs 2021 juli 2,9 440 0,01 0,01
104000 Tertiair onderwijs 2021 augustus 2,9 440 0,01 0,00
104000 Tertiair onderwijs 2021 september -49,4 440 -0,22 -0,23
104000 Tertiair onderwijs 2021 oktober -49,4 440 -0,22 -0,23
104000 Tertiair onderwijs 2021 november -49,4 440 -0,22 -0,25
104000 Tertiair onderwijs 2021 december -49,4 440 -0,22 -0,25
104000 Tertiair onderwijs 2022 januari -49,4 199 -0,22 -0,25
104000 Tertiair onderwijs 2022 februari -49,4 199 -0,22 -0,25
104000 Tertiair onderwijs 2022 maart -49,4 199 -0,22 -0,27
104000 Tertiair onderwijs 2022 april -49,4 199 -0,21 -0,26
105000 Ander onderwijs 2021 mei 5,2 68 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 juni 5,2 68 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 juli 5,2 68 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 augustus 5,2 68 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 september 5,4 68 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 oktober 5,4 68 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 november 4,1 68 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 december 4,1 68 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2022 januari 3,1 93 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2022 februari 3,1 93 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2022 maart 3,1 93 0,00 -0,01
105000 Ander onderwijs 2022 april 3,1 93 0,00 -0,01
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 mei 1,5 5.029 0,08 -0,03
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 juni 1,5 5.029 0,07 -0,01
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 juli 1,5 5.029 0,08 0,01
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 augustus 1,7 5.029 0,09 -0,05
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 september -6,5 5.029 -0,32 -0,50
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 oktober -7,1 5.029 -0,36 -0,57
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 november -6,5 5.029 -0,33 -0,66
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 december -6,5 5.029 -0,33 -0,69
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 januari -5,7 4.919 -0,28 -0,71
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 februari -5,6 4.919 -0,27 -0,68
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 maart -5,6 4.919 -0,27 -0,94
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 april -5,5 4.919 -0,26 -0,90
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 mei 2,1 94.971 1,95
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 juni 1,7 94.971 1,62
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 juli 1,4 94.971 1,34
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 augustus 2,7 94.971 2,59
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 september 3,5 94.971 3,29
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 oktober 4,3 94.971 4,11
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 november 6,6 94.971 6,23
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 december 7,1 94.971 6,73
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 januari 8,3 95.081 7,88
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 februari 7,9 95.081 7,53
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 maart 12,6 95.081 11,93
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 april 12,1 95.081 11,47
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van bestedingscategorieën van de HICP zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie HICP en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie HICP. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie HICP zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie HICP gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 141 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
Op verzoek van Eurostat wordt er voor de HICP publicaties voor Nederland geen standaard onderscheid meer gemaakt tussen de eerste voorlopige uitkomsten en latere definitieve. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de eerste uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie van de geharmoniseerde consumentenprijsindex t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie HICP
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie HICP.
Impact op de jaarmutatie HICP
De impact meet hoeveel de jaarmutatie HICP hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.