Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maand-op-maand ontwikkeling en de jaar-op-jaar ontwikkeling van de HICP zien. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Bij de eerste publicatie voor een verslagmaand worden de HICP-uitkomsten altijd als voorlopig gekenmerkt. Deze publicatie betreft een flash-schatting op basis van nog incomplete gegevens. Onder normale omstandigheden worden de HICP-uitkomsten definitief bij de tweede publicatie in dezelfde maand. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de gegevens die na de flash-schatting beschikbaar zijn gekomen.

Na de schatting worden de uitkomsten van de HICP uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In de meeste gevallen worden er later geen aanpassingen meer gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of iedere eerste werkdag van de volgende maand, wordt de raming van de HICP gepubliceerd. Deze raming wordt doorgaans op de eerste donderdag van de maand definitief.

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 augustus 108,47 105,48 1,6 -1,2
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 september 108,47 105,48 1,6 -1,2
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 oktober 110,37 107,33 2,5 -0,3
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 november 110,37 107,33 2,5 -0,3
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 december 110,37 107,33 2,5 -0,3
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 januari 115,91 112,72 4,6 4,6
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 februari 115,91 112,72 4,6 4,6
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 maart 115,91 112,72 4,6 4,6
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 april 115,24 112,06 3,8 3,8
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 mei 115,24 112,06 3,8 3,8
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 juni 115,24 112,06 3,8 3,8
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 juli* 118,34 115,08 9,1 9,1
043210 Diensten van loodgieters 2019 augustus
043210 Diensten van loodgieters 2019 september
043210 Diensten van loodgieters 2019 oktober
043210 Diensten van loodgieters 2019 november
043210 Diensten van loodgieters 2019 december
043210 Diensten van loodgieters 2020 januari
043210 Diensten van loodgieters 2020 februari
043210 Diensten van loodgieters 2020 maart
043210 Diensten van loodgieters 2020 april
043210 Diensten van loodgieters 2020 mei
043210 Diensten van loodgieters 2020 juni
043210 Diensten van loodgieters 2020 juli*
043240 Diensten van schilders 2019 augustus 108,47 105,48 1,6 -1,2
043240 Diensten van schilders 2019 september 108,47 105,48 1,6 -1,2
043240 Diensten van schilders 2019 oktober 110,37 107,33 2,5 -0,3
043240 Diensten van schilders 2019 november 110,37 107,33 2,5 -0,3
043240 Diensten van schilders 2019 december 110,37 107,33 2,5 -0,3
043240 Diensten van schilders 2020 januari 115,91 112,72 4,6 4,6
043240 Diensten van schilders 2020 februari 115,91 112,72 4,6 4,6
043240 Diensten van schilders 2020 maart 115,91 112,72 4,6 4,6
043240 Diensten van schilders 2020 april 115,24 112,06 3,8 3,8
043240 Diensten van schilders 2020 mei 115,24 112,06 3,8 3,8
043240 Diensten van schilders 2020 juni 115,24 112,06 3,8 3,8
043240 Diensten van schilders 2020 juli* 118,34 115,08 9,1 9,1
043250 Diensten van timmerlieden 2019 augustus
043250 Diensten van timmerlieden 2019 september
043250 Diensten van timmerlieden 2019 oktober
043250 Diensten van timmerlieden 2019 november
043250 Diensten van timmerlieden 2019 december
043250 Diensten van timmerlieden 2020 januari
043250 Diensten van timmerlieden 2020 februari
043250 Diensten van timmerlieden 2020 maart
043250 Diensten van timmerlieden 2020 april
043250 Diensten van timmerlieden 2020 mei
043250 Diensten van timmerlieden 2020 juni
043250 Diensten van timmerlieden 2020 juli*
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 augustus
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 september
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 oktober
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 november
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 december
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 januari
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 februari
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 maart
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 april
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 mei
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 juni
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 juli*
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 augustus 110,40 109,50 3,3 3,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 september 110,40 109,50 3,3 3,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 oktober 110,40 109,50 3,3 3,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 november 110,40 109,50 2,8 2,7
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 december 110,40 109,50 2,8 2,7
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 januari 111,46 110,55 1,1 1,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 februari 111,46 110,55 2,0 2,0
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 maart 111,46 110,55 2,0 2,0
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 april 111,46 110,55 2,0 2,0
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 mei 112,47 111,55 2,1 2,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 juni 112,24 111,32 1,9 1,8
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 juli* 112,24 111,32 1,7 1,7
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 augustus 110,40 109,50 3,3 3,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 september 110,40 109,50 3,3 3,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 oktober 110,40 109,50 3,3 3,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 november 110,40 109,50 2,8 2,7
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 december 110,40 109,50 2,8 2,7
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 januari 111,46 110,55 1,1 1,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 februari 111,46 110,55 2,0 2,0
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 maart 111,46 110,55 2,0 2,0
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 april 111,46 110,55 2,0 2,0
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 mei 112,47 111,55 2,1 2,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 juni 112,24 111,32 1,9 1,8
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 juli* 112,24 111,32 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 augustus 107,41 107,41 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 september 107,41 107,41 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 oktober 107,41 107,41 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 november 107,41 107,41 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 december 107,41 107,41 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 januari 109,22 109,22 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 februari 109,22 109,22 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 maart 109,22 109,22 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 april 109,22 109,22 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 mei 109,22 109,22 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 juni 109,22 109,22 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 juli* 109,22 109,22 1,7 1,7
062120 Diensten van medisch specialisten 2019 augustus 107,41 107,41 3,5 3,5
062120 Diensten van medisch specialisten 2019 september 107,41 107,41 3,5 3,5
062120 Diensten van medisch specialisten 2019 oktober 107,41 107,41 3,5 3,5
062120 Diensten van medisch specialisten 2019 november 107,41 107,41 3,5 3,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens