Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
000000 Alle bestedingen 2021 oktober 112,10 109,90 3,7 3,6
000000 Alle bestedingen 2021 november 113,02 110,81 5,9 5,8
000000 Alle bestedingen 2021 december 114,09 111,85 6,4 6,3
000000 Alle bestedingen 2022 januari 114,61 113,64 7,6 8,8
000000 Alle bestedingen 2022 februari 115,58 114,58 7,3 8,4
000000 Alle bestedingen 2022 maart 120,70 119,60 11,7 12,9
000000 Alle bestedingen 2022 april 121,16 120,52 11,2 12,8
000000 Alle bestedingen 2022 mei 120,21 119,59 10,2 11,8
000000 Alle bestedingen 2022 juni 120,13 119,52 9,9 11,6
000000 Alle bestedingen 2022 juli 122,74 123,23 11,6 14,3
000000 Alle bestedingen 2022 augustus 125,63 126,32 13,7 16,6
000000 Alle bestedingen 2022 september 129,20 130,19 17,1 20,3
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 oktober 111,07 107,84 0,3 0,3
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 november 111,66 108,42 1,2 1,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 december 112,63 109,36 2,6 2,6
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 januari 113,89 110,59 4,4 4,4
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 februari 115,65 112,29 5,0 5,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 maart 116,18 112,81 6,4 6,4
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 april 118,21 114,78 8,4 8,4
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 mei 119,97 116,49 9,2 9,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 juni 122,28 118,74 11,1 11,1
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 juli 124,09 120,49 12,2 12,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 augustus 125,67 122,02 13,0 13,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 september 124,96 121,33 12,7 12,7
011000 Voedingsmiddelen 2021 oktober 111,40 108,34 0,2 0,2
011000 Voedingsmiddelen 2021 november 111,86 108,78 1,1 1,1
011000 Voedingsmiddelen 2021 december 112,99 109,88 2,6 2,6
011000 Voedingsmiddelen 2022 januari 114,09 110,95 4,3 4,3
011000 Voedingsmiddelen 2022 februari 115,85 112,66 4,9 4,9
011000 Voedingsmiddelen 2022 maart 116,35 113,15 6,2 6,2
011000 Voedingsmiddelen 2022 april 118,58 115,31 8,5 8,4
011000 Voedingsmiddelen 2022 mei 120,23 116,92 9,1 9,1
011000 Voedingsmiddelen 2022 juni 122,74 119,36 11,2 11,2
011000 Voedingsmiddelen 2022 juli 124,58 121,15 12,3 12,3
011000 Voedingsmiddelen 2022 augustus 126,21 122,73 13,1 13,1
011000 Voedingsmiddelen 2022 september 125,45 122,00 12,8 12,8
011100 Brood en granen 2021 oktober 105,03 102,14 0,3 0,3
011100 Brood en granen 2021 november 105,53 102,62 0,7 0,7
011100 Brood en granen 2021 december 106,00 103,08 1,4 1,4
011100 Brood en granen 2022 januari 107,25 104,30 3,5 3,5
011100 Brood en granen 2022 februari 108,42 105,43 4,0 4,0
011100 Brood en granen 2022 maart 109,35 106,34 4,6 4,6
011100 Brood en granen 2022 april 110,05 107,02 5,9 5,9
011100 Brood en granen 2022 mei 111,27 108,20 6,5 6,5
011100 Brood en granen 2022 juni 112,95 109,84 7,6 7,6
011100 Brood en granen 2022 juli 114,43 111,28 9,2 9,2
011100 Brood en granen 2022 augustus 116,08 112,88 10,5 10,5
011100 Brood en granen 2022 september 115,52 112,34 10,1 10,1
011110 Rijst 2021 oktober 100,40 97,64 -1,4 -1,4
011110 Rijst 2021 november 101,21 98,43 0,7 0,7
011110 Rijst 2021 december 102,46 99,64 -0,6 -0,6
011110 Rijst 2022 januari 104,78 101,90 2,6 2,6
011110 Rijst 2022 februari 101,75 98,95 1,2 1,2
011110 Rijst 2022 maart 105,52 102,61 4,4 4,4
011110 Rijst 2022 april 108,07 105,09 8,9 8,9
011110 Rijst 2022 mei 108,23 105,25 7,3 7,3
011110 Rijst 2022 juni 110,64 107,60 9,4 9,4
011110 Rijst 2022 juli 110,90 107,85 11,2 11,2
011110 Rijst 2022 augustus 112,22 109,13 10,6 10,6
011110 Rijst 2022 september 111,80 108,73 11,2 11,2
011120 Bloem en andere granen 2021 oktober 105,95 103,04 0,1 0,1
011120 Bloem en andere granen 2021 november 107,02 104,07 1,2 1,2
011120 Bloem en andere granen 2021 december 111,34 108,27 4,9 4,9
011120 Bloem en andere granen 2022 januari 114,09 110,95 9,4 9,4
011120 Bloem en andere granen 2022 februari 115,03 111,86 10,1 10,1
011120 Bloem en andere granen 2022 maart 114,56 111,40 9,9 9,9
011120 Bloem en andere granen 2022 april 115,96 112,77 10,0 10,0
011120 Bloem en andere granen 2022 mei 116,17 112,97 10,0 10,0
011120 Bloem en andere granen 2022 juni 121,34 118,00 14,6 14,6
011120 Bloem en andere granen 2022 juli 122,82 119,44 15,8 15,8
011120 Bloem en andere granen 2022 augustus 122,17 118,81 12,8 12,8
011120 Bloem en andere granen 2022 september 121,71 118,36 13,3 13,3
011130 Brood 2021 oktober 105,14 102,25 0,4 0,4
011130 Brood 2021 november 104,65 101,77 -0,3 -0,3
011130 Brood 2021 december 105,34 102,44 0,8 0,8
011130 Brood 2022 januari 107,73 104,77 4,0 4,0
011130 Brood 2022 februari 109,33 106,32 4,4 4,4
011130 Brood 2022 maart 110,00 106,97 5,3 5,3
011130 Brood 2022 april 111,24 108,18 6,8 6,8
011130 Brood 2022 mei 111,49 108,42 6,5 6,5
011130 Brood 2022 juni 113,05 109,94 8,1 8,1
011130 Brood 2022 juli 114,05 110,91 8,8 8,8
011130 Brood 2022 augustus 114,70 111,55 9,6 9,7
011130 Brood 2022 september 115,07 111,90 9,4 9,4
011140 Overige bakkerijproducten 2021 oktober 106,58 103,65 0,3 0,4
011140 Overige bakkerijproducten 2021 november 106,82 103,88 1,0 1,0
011140 Overige bakkerijproducten 2021 december 106,44 103,51 0,6 0,6
011140 Overige bakkerijproducten 2022 januari 106,45 103,52 2,0 2,0
011140 Overige bakkerijproducten 2022 februari 107,44 104,48 2,1 2,1
011140 Overige bakkerijproducten 2022 maart 108,27 105,29 3,3 3,3
011140 Overige bakkerijproducten 2022 april 108,56 105,57 4,1 4,1
011140 Overige bakkerijproducten 2022 mei 110,65 107,61 5,6 5,6
011140 Overige bakkerijproducten 2022 juni 111,80 108,72 5,8 5,8
011140 Overige bakkerijproducten 2022 juli 113,61 110,48 8,0 7,9
011140 Overige bakkerijproducten 2022 augustus 115,01 111,85 8,6 8,6
011140 Overige bakkerijproducten 2022 september 115,49 112,31 8,9 8,9
011150 Pizza en quiche 2021 oktober 102,90 100,07 -3,0 -3,0
011150 Pizza en quiche 2021 november 108,14 105,16 5,2 5,1
011150 Pizza en quiche 2021 december 106,33 103,40 3,2 3,2
011150 Pizza en quiche 2022 januari 111,06 108,00 7,8 7,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument in Nederland er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Bij de eerste publicatie voor een verslagmaand worden de HICP-uitkomsten altijd als voorlopig gekenmerkt. Deze publicatie betreft een flash-schatting op basis van nog incomplete gegevens. Onder normale omstandigheden worden de HICP-uitkomsten definitief bij de tweede publicatie in dezelfde maand. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de gegevens die na de flash-schatting beschikbaar zijn gekomen.

Na de schatting worden de uitkomsten van de HICP uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In de meeste gevallen worden er later geen aanpassingen meer gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of de eerste werkdag van de volgende maand, wordt de flash-schatting van de HICP gepubliceerd. Deze flash-schatting wordt doorgaans op de eerste donderdag van de maand definitief.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.