Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 februari 120,47 117,16 -0,5 -0,5
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 maart 125,29 121,84 2,8 2,8
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 april 125,90 122,43 5,3 5,3
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 mei 128,88 125,33 6,9 6,9
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 juni 134,59 130,89 10,3 10,3
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 juli 136,35 132,60 12,5 12,5
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 augustus 137,23 133,45 13,9 13,9
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 september 134,63 130,92 11,7 11,7
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 oktober 137,78 133,99 14,2 14,2
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 november 140,73 136,85 15,2 15,2
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 december 138,74 134,92 17,9 17,9
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2023 januari*
011310 Verse of gekoelde vis 2022 februari 116,12 112,92 3,2 3,2
011310 Verse of gekoelde vis 2022 maart 119,06 115,78 6,2 6,2
011310 Verse of gekoelde vis 2022 april 117,81 114,57 4,8 4,8
011310 Verse of gekoelde vis 2022 mei 122,74 119,36 9,4 9,4
011310 Verse of gekoelde vis 2022 juni 123,61 120,20 8,3 8,3
011310 Verse of gekoelde vis 2022 juli 126,06 122,59 11,2 11,2
011310 Verse of gekoelde vis 2022 augustus 128,11 124,58 13,4 13,4
011310 Verse of gekoelde vis 2022 september 127,71 124,19 13,1 13,1
011310 Verse of gekoelde vis 2022 oktober 128,16 124,64 11,2 11,2
011310 Verse of gekoelde vis 2022 november 131,63 128,01 14,4 14,4
011310 Verse of gekoelde vis 2022 december 127,88 124,36 12,9 12,9
011310 Verse of gekoelde vis 2023 januari*
011320 Diepvries vis 2022 februari
011320 Diepvries vis 2022 maart
011320 Diepvries vis 2022 april
011320 Diepvries vis 2022 mei
011320 Diepvries vis 2022 juni
011320 Diepvries vis 2022 juli
011320 Diepvries vis 2022 augustus
011320 Diepvries vis 2022 september
011320 Diepvries vis 2022 oktober
011320 Diepvries vis 2022 november
011320 Diepvries vis 2022 december
011320 Diepvries vis 2023 januari*
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 februari 136,34 132,59 -0,9 -0,9
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 maart 143,17 139,23 -1,0 -1,0
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 april 136,63 132,87 -2,5 -2,5
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 mei 145,82 141,81 0,3 0,3
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 juni 158,20 153,85 6,6 6,6
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 juli 158,58 154,21 12,9 12,9
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 augustus 163,85 159,34 15,2 15,2
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 september 154,28 150,03 8,9 8,9
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 oktober 154,28 150,03 14,7 14,7
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 november 163,85 159,34 14,2 14,2
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 december 149,74 145,62 19,6 19,6
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2023 januari*
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 februari 123,46 120,06 -0,3 -0,3
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 maart 126,71 123,22 3,3 3,3
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 april 130,15 126,57 9,4 9,4
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 mei 130,03 126,46 8,0 8,0
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 juni 136,69 132,93 13,9 13,9
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 juli 138,72 134,91 14,0 14,0
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 augustus 137,50 133,72 15,5 15,5
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 september 135,16 131,44 11,9 11,9
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 oktober 141,91 138,01 15,7 15,7
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 november 142,87 138,94 16,9 16,9
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 december 149,39 145,28 19,6 19,6
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2023 januari*
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 februari 80,22 80,22 0,3 0,3
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 maart 76,30 76,30 0,3 0,3
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 april 74,22 74,22 -2,4 -2,4
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 mei 71,40 71,40 -4,3 -4,3
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 juni 68,76 68,76 -10,6 -10,6
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 juli 69,74 69,74 -11,8 -11,8
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 augustus 72,46 72,46 -7,2 -7,2
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 september 78,35 78,35 -0,8 -0,8
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 oktober 83,53 83,53 1,6 1,6
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 november 77,88 77,88 -5,8 -5,8
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 december 79,80 79,80 -2,0 -2,0
091120 Televisies en videoapparatuur 2023 januari*
094230 Televisieabonnementen… 2022 februari 109,61 109,57 2,7 2,7
094230 Televisieabonnementen… 2022 maart 110,17 110,13 2,7 2,7
094230 Televisieabonnementen… 2022 april 110,17 110,13 2,7 2,7
094230 Televisieabonnementen… 2022 mei 110,52 110,48 3,0 3,0
094230 Televisieabonnementen… 2022 juni 111,34 111,30 3,6 3,6
094230 Televisieabonnementen… 2022 juli 111,44 111,40 2,7 2,7
094230 Televisieabonnementen… 2022 augustus 111,77 111,73 3,0 3,0
094230 Televisieabonnementen… 2022 september 111,77 111,73 3,0 3,0
094230 Televisieabonnementen… 2022 oktober 111,77 111,73 3,0 3,0
094230 Televisieabonnementen… 2022 november 111,89 111,85 2,1 2,1
094230 Televisieabonnementen… 2022 december 112,24 112,20 2,4 2,4
094230 Televisieabonnementen… 2023 januari*
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 februari
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 maart
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 april
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 mei
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 juni
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 juli
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 augustus
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 september
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 oktober
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 november
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 december
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2023 januari*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument in Nederland er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van het hoofdniveau van de HICP en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De uitkomsten van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.

Bij de tweede publicatie over dezelfde verslagmaand zijn de cijfers in de meeste gevallen definitief. Verschillen tussen de snelle raming en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de brongegevens die na de snelle raming beschikbaar zijn gekomen. Uitkomsten van de HICP worden bij de tweede publicatie uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In dat geval worden de cijfers een maand later definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.

De definitieve cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd.

Alle publicatiemomenten van de CPI en HICP worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.