Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2021 119,92 116,62 2,5 2,5
043210 Diensten van loodgieters 2021
043240 Diensten van schilders 2021 119,92 116,62 2,5 2,5
043250 Diensten van timmerlieden 2021
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2021
056200 Huishoudelijke diensten… 2021 114,87 113,93 2,4 2,4
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2021 114,87 113,93 2,4 2,4
062100 Diensten van artsen en paramedici 2021 112,72 112,72 3,2 3,2
062120 Diensten van medisch specialisten 2021 112,72 112,72 3,2 3,2
062200 Diensten van tandartsen 2021 111,50 111,50 3,1 3,1
062300 Diensten van paramedici 2021 103,74 115,44 1,4 1,4
062390 Overige paramedische diensten 2021 103,74 115,44 1,4 1,4
063000 Diensten van ziekenhuizen 2021
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2021 124,53 124,53 9,5 9,5
073000 Vervoersdiensten 2021 107,06 104,03 -2,1 -3,2
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2021 126,16 126,16 3,0 3,0
081000 Post en pakketdiensten 2021 118,24 118,24 2,4 2,4
081090 Overig postdiensten 2021 106,66 106,66 0,4 0,4
083000 Telefoondiensten 2021 83,72 83,72 0,1 0,1
083010 Vaste telefoondiensten 2021
083020 Mobiele telefoondiensten 2021 56,12 56,12 -1,8 -1,8
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 112,38 112,38 1,8 1,8
093500 Diensten voor huisdieren 2021 113,68 113,68 3,0 3,0
094000 Diensten voor recr. en cultuur 2021 112,77 110,25 1,9 1,9
094100 Diensten voor recreatie en sport 2021 111,59 109,01 1,2 1,2
094200 Culturele diensten 2021 114,21 111,80 3,0 3,0
094250 Fotografische diensten 2021 105,78 105,78 0,8 0,8
111000 Catering diensten 2021 118,00 115,37 3,0 3,0
120000 Diverse goederen en diensten 2021 109,25 108,91 2,5 2,5
126000 Financiële diensten n.e.g 2021 109,84 109,84 7,8 7,8
126200 Overige financiële diensten 2021 109,84 109,84 7,8 7,8
127000 Overig diensten n.e.g. 2021 116,85 116,85 3,1 3,1
127020 Juridische diensten en… 2021 117,92 117,92 3,4 3,4
127030 Diensten i.v.m. uitvaart 2021 116,12 116,12 1,8 1,8
127040 Overige betalingen en diensten 2021 118,68 118,68 5,6 5,6
SA11 Diensten 2021 110,33 109,25 1,7 1,4
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 83,32 83,32 0,3 0,3
SA13 Diensten i.v.m. huisvesting 2021 113,83 112,48 2,2 1,6
SA14 Diensten recreatie, reparatie.. 2021 116,64 114,18 2,5 2,4
SA15 Diensten recreatie, ex pakketreizen 2021 116,19 113,64 2,8 2,8
SA17 Diensten i.v.m. vervoer 2021 111,42 110,17 0,1 -0,2
SA18 Diverse diensten 2021 105,94 107,31 1,7 1,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maand-op-maand ontwikkeling en de jaar-op-jaar ontwikkeling van de HICP zien. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Bij de eerste publicatie voor een verslagmaand worden de HICP-uitkomsten altijd als voorlopig gekenmerkt. Deze publicatie betreft een flash-schatting op basis van nog incomplete gegevens. Onder normale omstandigheden worden de HICP-uitkomsten definitief bij de tweede publicatie in dezelfde maand. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de gegevens die na de flash-schatting beschikbaar zijn gekomen.

Na de schatting worden de uitkomsten van de HICP uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In de meeste gevallen worden er later geen aanpassingen meer gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of iedere eerste werkdag van de volgende maand, wordt de raming van de HICP gepubliceerd. Deze raming wordt doorgaans op de eerste donderdag van de maand definitief.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.