Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2021 augustus 120,74 117,42 2,0 2,0
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2021 september 120,74 117,42 2,0 2,0
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2021 oktober 120,74 117,42 2,0 2,0
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2021 november 120,74 117,42 2,0 2,0
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2021 december 120,74 117,42 2,0 2,0
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2022 januari 122,43 119,06 3,1 3,1
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2022 februari 122,43 119,06 3,1 3,1
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2022 maart 122,43 119,06 3,1 3,1
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2022 april 123,80 120,39 3,6 3,6
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2022 mei 123,80 120,39 3,6 3,6
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2022 juni 123,80 120,39 3,6 3,6
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2022 juli* 127,64 124,13 5,7 5,7
043210 Diensten van loodgieters 2021 augustus
043210 Diensten van loodgieters 2021 september
043210 Diensten van loodgieters 2021 oktober
043210 Diensten van loodgieters 2021 november
043210 Diensten van loodgieters 2021 december
043210 Diensten van loodgieters 2022 januari
043210 Diensten van loodgieters 2022 februari
043210 Diensten van loodgieters 2022 maart
043210 Diensten van loodgieters 2022 april
043210 Diensten van loodgieters 2022 mei
043210 Diensten van loodgieters 2022 juni
043210 Diensten van loodgieters 2022 juli*
043240 Diensten van schilders 2021 augustus 120,74 117,42 2,0 2,0
043240 Diensten van schilders 2021 september 120,74 117,42 2,0 2,0
043240 Diensten van schilders 2021 oktober 120,74 117,42 2,0 2,0
043240 Diensten van schilders 2021 november 120,74 117,42 2,0 2,0
043240 Diensten van schilders 2021 december 120,74 117,42 2,0 2,0
043240 Diensten van schilders 2022 januari 122,43 119,06 3,1 3,1
043240 Diensten van schilders 2022 februari 122,43 119,06 3,1 3,1
043240 Diensten van schilders 2022 maart 122,43 119,06 3,1 3,1
043240 Diensten van schilders 2022 april 123,80 120,39 3,6 3,6
043240 Diensten van schilders 2022 mei 123,80 120,39 3,6 3,6
043240 Diensten van schilders 2022 juni 123,80 120,39 3,6 3,6
043240 Diensten van schilders 2022 juli* 127,64 124,13 5,7 5,7
043250 Diensten van timmerlieden 2021 augustus
043250 Diensten van timmerlieden 2021 september
043250 Diensten van timmerlieden 2021 oktober
043250 Diensten van timmerlieden 2021 november
043250 Diensten van timmerlieden 2021 december
043250 Diensten van timmerlieden 2022 januari
043250 Diensten van timmerlieden 2022 februari
043250 Diensten van timmerlieden 2022 maart
043250 Diensten van timmerlieden 2022 april
043250 Diensten van timmerlieden 2022 mei
043250 Diensten van timmerlieden 2022 juni
043250 Diensten van timmerlieden 2022 juli*
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2021 augustus
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2021 september
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2021 oktober
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2021 november
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2021 december
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2022 januari
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2022 februari
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2022 maart
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2022 april
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2022 mei
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2022 juni
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2022 juli*
056200 Huishoudelijke diensten… 2021 augustus 115,15 114,21 2,8 2,8
056200 Huishoudelijke diensten… 2021 september 115,25 114,31 2,9 2,9
056200 Huishoudelijke diensten… 2021 oktober 115,36 114,42 3,0 3,0
056200 Huishoudelijke diensten… 2021 november 118,61 117,64 4,4 4,4
056200 Huishoudelijke diensten… 2021 december 118,61 117,64 4,4 4,4
056200 Huishoudelijke diensten… 2022 januari 118,61 117,64 3,9 3,9
056200 Huishoudelijke diensten… 2022 februari 118,61 117,64 3,9 3,9
056200 Huishoudelijke diensten… 2022 maart 118,61 117,64 3,9 3,9
056200 Huishoudelijke diensten… 2022 april 118,75 117,78 4,0 4,0
056200 Huishoudelijke diensten… 2022 mei 120,14 119,16 6,5 6,5
056200 Huishoudelijke diensten… 2022 juni 120,14 119,16 6,5 6,5
056200 Huishoudelijke diensten… 2022 juli* 120,33 119,35 6,2 6,2
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2021 augustus 115,15 114,21 2,8 2,8
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2021 september 115,25 114,31 2,9 2,9
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2021 oktober 115,36 114,42 3,0 3,0
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2021 november 118,61 117,64 4,4 4,4
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2021 december 118,61 117,64 4,4 4,4
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2022 januari 118,61 117,64 3,9 3,9
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2022 februari 118,61 117,64 3,9 3,9
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2022 maart 118,61 117,64 3,9 3,9
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2022 april 118,75 117,78 4,0 4,0
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2022 mei 120,14 119,16 6,5 6,5
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2022 juni 120,14 119,16 6,5 6,5
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2022 juli* 120,33 119,35 6,2 6,2
062100 Diensten van artsen en paramedici 2021 augustus 112,72 112,72 3,2 3,2
062100 Diensten van artsen en paramedici 2021 september 112,72 112,72 3,2 3,2
062100 Diensten van artsen en paramedici 2021 oktober 112,72 112,72 3,2 3,2
062100 Diensten van artsen en paramedici 2021 november 112,72 112,72 3,2 3,2
062100 Diensten van artsen en paramedici 2021 december 112,72 112,72 3,2 3,2
062100 Diensten van artsen en paramedici 2022 januari 115,29 115,29 2,3 2,3
062100 Diensten van artsen en paramedici 2022 februari 115,29 115,29 2,3 2,3
062100 Diensten van artsen en paramedici 2022 maart 115,29 115,29 2,3 2,3
062100 Diensten van artsen en paramedici 2022 april 115,29 115,29 2,3 2,3
062100 Diensten van artsen en paramedici 2022 mei 115,29 115,29 2,3 2,3
062100 Diensten van artsen en paramedici 2022 juni 115,29 115,29 2,3 2,3
062100 Diensten van artsen en paramedici 2022 juli* 115,29 115,29 2,3 2,3
062120 Diensten van medisch specialisten 2021 augustus 112,72 112,72 3,2 3,2
062120 Diensten van medisch specialisten 2021 september 112,72 112,72 3,2 3,2
062120 Diensten van medisch specialisten 2021 oktober 112,72 112,72 3,2 3,2
062120 Diensten van medisch specialisten 2021 november 112,72 112,72 3,2 3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument in Nederland er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Bij de eerste publicatie voor een verslagmaand worden de HICP-uitkomsten altijd als voorlopig gekenmerkt. Deze publicatie betreft een flash-schatting op basis van nog incomplete gegevens. Onder normale omstandigheden worden de HICP-uitkomsten definitief bij de tweede publicatie in dezelfde maand. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de gegevens die na de flash-schatting beschikbaar zijn gekomen.

Na de schatting worden de uitkomsten van de HICP uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In de meeste gevallen worden er later geen aanpassingen meer gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of de eerste werkdag van de volgende maand, wordt de flash-schatting van de HICP gepubliceerd. Deze flash-schatting wordt doorgaans op de eerste donderdag van de maand definitief.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.