Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
030000 Kleding en schoenen 2022 februari 100,92 100,92 2,5 2,5
030000 Kleding en schoenen 2022 maart 106,09 106,09 2,8 2,8
030000 Kleding en schoenen 2022 april 108,50 108,50 3,2 3,2
030000 Kleding en schoenen 2022 mei 107,86 107,86 3,8 3,8
030000 Kleding en schoenen 2022 juni 102,86 102,86 0,8 0,8
030000 Kleding en schoenen 2022 juli 95,41 95,41 1,9 1,9
030000 Kleding en schoenen 2022 augustus 97,74 97,74 3,3 3,3
030000 Kleding en schoenen 2022 september 111,72 111,72 7,5 7,5
030000 Kleding en schoenen 2022 oktober 120,42 120,42 8,7 8,7
030000 Kleding en schoenen 2022 november 117,43 117,43 5,7 5,7
030000 Kleding en schoenen 2022 december 119,41 119,41 11,3 11,3
030000 Kleding en schoenen 2023 januari*
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 februari 103,32 103,32 2,8 2,8
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 maart 108,07 108,07 2,4 2,4
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 april 110,58 110,58 3,1 3,1
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 mei 109,91 109,91 3,6 3,6
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 juni 104,65 104,65 0,3 0,3
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 juli 96,20 96,20 1,3 1,3
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 augustus 99,39 99,39 3,8 3,8
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 september 113,62 113,62 8,2 8,2
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 oktober 123,77 123,77 9,8 9,8
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 november 121,00 121,00 7,1 7,1
031000 Kleding en kledingstoffen 2022 december 123,75 123,75 12,6 12,6
031000 Kleding en kledingstoffen 2023 januari*
031100 Kledingstoffen 2022 februari
031100 Kledingstoffen 2022 maart
031100 Kledingstoffen 2022 april
031100 Kledingstoffen 2022 mei
031100 Kledingstoffen 2022 juni
031100 Kledingstoffen 2022 juli
031100 Kledingstoffen 2022 augustus
031100 Kledingstoffen 2022 september
031100 Kledingstoffen 2022 oktober
031100 Kledingstoffen 2022 november
031100 Kledingstoffen 2022 december
031100 Kledingstoffen 2023 januari*
031200 Kleding 2022 februari 102,95 102,95 2,4 2,4
031200 Kleding 2022 maart 107,89 107,89 2,0 2,0
031200 Kleding 2022 april 110,37 110,37 2,7 2,7
031200 Kleding 2022 mei 109,68 109,68 3,3 3,3
031200 Kleding 2022 juni 104,17 104,17 -0,1 -0,1
031200 Kleding 2022 juli 95,45 95,45 0,9 0,9
031200 Kleding 2022 augustus 98,77 98,77 3,3 3,3
031200 Kleding 2022 september 113,23 113,23 8,0 8,0
031200 Kleding 2022 oktober 123,21 123,21 9,4 9,4
031200 Kleding 2022 november 120,35 120,35 6,6 6,6
031200 Kleding 2022 december 122,94 122,94 12,3 12,3
031200 Kleding 2023 januari*
031210 Herenkleding 2022 februari 106,00 106,00 5,9 5,9
031210 Herenkleding 2022 maart 109,04 109,04 2,6 2,6
031210 Herenkleding 2022 april 112,05 112,05 3,9 3,9
031210 Herenkleding 2022 mei 112,10 112,10 5,1 5,1
031210 Herenkleding 2022 juni 108,99 108,99 4,5 4,5
031210 Herenkleding 2022 juli 101,07 101,07 3,4 3,4
031210 Herenkleding 2022 augustus 104,71 104,71 7,1 7,1
031210 Herenkleding 2022 september 115,50 115,50 9,6 9,6
031210 Herenkleding 2022 oktober 126,39 126,39 11,8 11,8
031210 Herenkleding 2022 november 124,30 124,30 7,7 7,7
031210 Herenkleding 2022 december 127,88 127,88 13,8 13,8
031210 Herenkleding 2023 januari*
031220 Dameskleding 2022 februari 100,29 100,29 1,5 1,5
031220 Dameskleding 2022 maart 105,72 105,72 1,7 1,7
031220 Dameskleding 2022 april 108,13 108,13 2,4 2,4
031220 Dameskleding 2022 mei 107,71 107,71 3,2 3,2
031220 Dameskleding 2022 juni 101,49 101,49 -1,1 -1,1
031220 Dameskleding 2022 juli 93,31 93,31 0,6 0,6
031220 Dameskleding 2022 augustus 96,15 96,15 2,7 2,7
031220 Dameskleding 2022 september 109,97 109,97 6,4 6,4
031220 Dameskleding 2022 oktober 120,39 120,39 9,4 9,4
031220 Dameskleding 2022 november 118,50 118,50 7,9 7,9
031220 Dameskleding 2022 december 121,14 121,14 14,1 14,1
031220 Dameskleding 2023 januari*
031230 Baby en kinderkleding 2022 februari 105,68 105,68 0,7 0,7
031230 Baby en kinderkleding 2022 maart 111,69 111,69 1,7 1,7
031230 Baby en kinderkleding 2022 april 113,64 113,64 2,2 2,2
031230 Baby en kinderkleding 2022 mei 111,23 111,23 1,4 1,4
031230 Baby en kinderkleding 2022 juni 104,65 104,65 -3,2 -3,2
031230 Baby en kinderkleding 2022 juli 93,41 93,41 -2,0 -2,0
031230 Baby en kinderkleding 2022 augustus 97,63 97,63 -0,2 -0,2
031230 Baby en kinderkleding 2022 september 118,59 118,59 10,3 10,3
031230 Baby en kinderkleding 2022 oktober 126,07 126,07 6,6 6,6
031230 Baby en kinderkleding 2022 november 119,49 119,49 1,8 1,8
031230 Baby en kinderkleding 2022 december 120,61 120,61 5,6 5,6
031230 Baby en kinderkleding 2023 januari*
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 februari 108,77 108,77 12,0 12,0
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 maart 110,52 110,52 14,8 14,8
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 april 113,90 113,90 13,1 13,1
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 mei 113,57 113,57 12,4 12,4
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 juni 112,75 112,75 9,1 9,1
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 juli 108,26 108,26 11,8 11,8
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 augustus 109,30 109,30 14,9 14,9
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 september 122,23 122,23 15,2 15,2
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 oktober 139,40 139,40 22,9 22,9
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 november 137,94 137,94 20,2 20,2
031300 Ov. kledingartikelen en… 2022 december 144,82 144,82 22,1 22,1
031300 Ov. kledingartikelen en… 2023 januari*
031310 Overige kledingartikelen 2022 februari 108,77 108,77 12,0 12,0
031310 Overige kledingartikelen 2022 maart 110,52 110,52 14,8 14,8
031310 Overige kledingartikelen 2022 april 113,90 113,90 13,1 13,1
031310 Overige kledingartikelen 2022 mei 113,57 113,57 12,4 12,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument in Nederland er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van het hoofdniveau van de HICP en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De uitkomsten van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.

Bij de tweede publicatie over dezelfde verslagmaand zijn de cijfers in de meeste gevallen definitief. Verschillen tussen de snelle raming en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de brongegevens die na de snelle raming beschikbaar zijn gekomen. Uitkomsten van de HICP worden bij de tweede publicatie uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In dat geval worden de cijfers een maand later definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.

De definitieve cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd.

Alle publicatiemomenten van de CPI en HICP worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.