Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2020 april 122,31 118,94 3,3 3,2
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2020 mei 121,89 118,54 5,6 5,6
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2020 juni 120,39 117,07 3,2 3,2
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2020 juli 121,82 118,46 2,1 2,1
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2020 augustus 121,24 117,90 3,9 3,9
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2020 september 121,32 117,98 3,0 3,0
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2020 oktober 122,57 119,20 2,4 2,4
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2020 november 123,77 120,36 0,8 0,8
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2020 december 122,62 119,25 3,6 3,6
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2021 januari 123,41 120,01 2,3 2,3
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2021 februari 123,79 120,38 4,7 4,7
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2021 maart 122,64 119,26 -0,6 -0,6
011640 Conserven van fruit… 2020 april 107,48 104,52 4,4 4,4
011640 Conserven van fruit… 2020 mei 107,69 104,72 2,9 2,9
011640 Conserven van fruit… 2020 juni 106,99 104,04 2,4 2,4
011640 Conserven van fruit… 2020 juli 106,77 103,84 1,4 1,4
011640 Conserven van fruit… 2020 augustus 106,76 103,82 1,5 1,5
011640 Conserven van fruit… 2020 september 107,62 104,65 3,2 3,2
011640 Conserven van fruit… 2020 oktober 104,77 101,89 1,4 1,4
011640 Conserven van fruit… 2020 november 105,38 102,48 1,2 1,1
011640 Conserven van fruit… 2020 december 106,52 103,59 3,0 3,0
011640 Conserven van fruit… 2021 januari 107,41 104,46 5,3 5,3
011640 Conserven van fruit… 2021 februari 106,81 103,87 2,4 2,4
011640 Conserven van fruit… 2021 maart 104,81 101,93 -1,4 -1,4
021210 Wijn van druiven 2020 april 102,85 104,99 0,9 0,9
021210 Wijn van druiven 2020 mei 103,84 105,99 1,0 1,0
021210 Wijn van druiven 2020 juni 104,57 106,74 2,5 2,5
021210 Wijn van druiven 2020 juli 103,24 105,39 0,3 0,3
021210 Wijn van druiven 2020 augustus 104,31 106,47 0,9 0,9
021210 Wijn van druiven 2020 september 104,30 106,46 1,5 1,5
021210 Wijn van druiven 2020 oktober 104,39 106,56 0,7 0,7
021210 Wijn van druiven 2020 november 105,09 107,27 2,7 2,7
021210 Wijn van druiven 2020 december 104,30 106,47 2,5 2,6
021210 Wijn van druiven 2021 januari 103,88 106,04 0,1 0,1
021210 Wijn van druiven 2021 februari 103,67 105,82 0,7 0,7
021210 Wijn van druiven 2021 maart 104,70 106,87 0,3 0,3
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 april 107,95 107,95 3,5 3,5
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 mei 107,95 107,95 3,5 3,5
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 juni 107,95 107,95 3,5 3,5
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 juli 107,86 107,86 0,6 0,6
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 augustus 107,86 107,86 0,6 0,6
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 september 107,86 107,86 0,6 0,6
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 oktober 107,86 107,86 0,4 0,4
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 november 107,86 107,86 0,4 0,4
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 december 107,86 107,86 0,4 0,4
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 januari 107,86 107,86 0,1 0,1
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 februari 107,86 107,86 0,1 0,1
031400 Stomen en reparatie van kleding 2021 maart 107,86 107,86 0,1 0,1
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2020 april
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2020 mei
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2020 juni
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2020 juli
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2020 augustus
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2020 september
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2020 oktober
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2020 november
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2020 december
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2021 januari
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2021 februari
031420 Reparatie en verhuur van kleding 2021 maart
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2020 april
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2020 mei
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2020 juni
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2020 juli
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2020 augustus
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2020 september
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2020 oktober
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2020 november
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2020 december
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2021 januari
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2021 februari
032200 Reparatie en verhuur van schoenen 2021 maart
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 april 101,24 101,06 0,2 0,2
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 mei 103,72 103,53 2,3 2,3
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 juni 103,79 103,60 4,3 4,4
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 juli 103,83 103,64 2,5 2,5
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 augustus 102,78 102,59 2,0 2,0
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 september 103,26 103,07 3,3 3,3
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 oktober 101,09 100,90 1,4 1,4
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 november 101,38 101,19 0,2 0,2
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 december 102,53 102,34 1,0 1,0
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2021 januari 102,89 102,70 1,2 1,2
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2021 februari 102,23 102,05 0,7 0,8
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2021 maart 104,15 103,96 2,5 2,5
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 april 115,24 112,06 3,8 3,8
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 mei 115,24 112,06 3,8 3,8
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 juni 115,24 112,06 3,8 3,8
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 juli 118,34 115,08 9,1 9,1
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 augustus 118,34 115,08 9,1 9,1
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 september 118,34 115,08 9,1 9,1
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 oktober 118,34 115,08 7,2 7,2
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 november 118,34 115,08 7,2 7,2
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 december 118,34 115,08 7,2 7,2
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2021 januari 118,75 115,48 2,5 2,4
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2021 februari 118,75 115,48 2,5 2,4
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2021 maart 118,75 115,48 2,5 2,4
043210 Diensten van loodgieters 2020 april
043210 Diensten van loodgieters 2020 mei
043210 Diensten van loodgieters 2020 juni
043210 Diensten van loodgieters 2020 juli
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maand-op-maand ontwikkeling en de jaar-op-jaar ontwikkeling van de HICP zien. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Bij de eerste publicatie voor een verslagmaand worden de HICP-uitkomsten altijd als voorlopig gekenmerkt. Deze publicatie betreft een flash-schatting op basis van nog incomplete gegevens. Onder normale omstandigheden worden de HICP-uitkomsten definitief bij de tweede publicatie in dezelfde maand. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de gegevens die na de flash-schatting beschikbaar zijn gekomen.

Na de schatting worden de uitkomsten van de HICP uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In de meeste gevallen worden er later geen aanpassingen meer gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of iedere eerste werkdag van de volgende maand, wordt de raming van de HICP gepubliceerd. Deze raming wordt doorgaans op de eerste donderdag van de maand definitief.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.