Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
080000 Communicatie 2020 juni 78,03 78,03 -0,3 -0,3
080000 Communicatie 2020 juli 78,03 78,03 -1,4 -1,4
080000 Communicatie 2020 augustus 77,60 77,60 -1,6 -1,6
080000 Communicatie 2020 september 77,81 77,81 -0,2 -0,2
080000 Communicatie 2020 oktober 78,16 78,16 -2,1 -2,1
080000 Communicatie 2020 november 77,04 77,04 -2,8 -2,8
080000 Communicatie 2020 december 76,86 76,86 -2,0 -2,0
080000 Communicatie 2021 januari 78,65 78,65 0,5 0,5
080000 Communicatie 2021 februari 81,16 81,16 3,2 3,2
080000 Communicatie 2021 maart 78,52 78,52 -0,8 -0,8
080000 Communicatie 2021 april 78,48 78,48 -0,1 -0,1
080000 Communicatie 2021 mei 76,66 76,66 -2,4 -2,4
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 juni 109,96 109,96 2,0 2,0
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 juli 111,44 111,44 2,2 2,2
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 augustus 110,68 110,68 1,2 1,2
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 september 111,54 111,54 2,3 2,3
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 oktober 111,45 111,45 0,3 0,3
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 november 110,83 110,83 0,9 0,9
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 december 111,35 111,35 2,3 2,3
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 januari 111,98 111,98 2,6 2,6
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 februari 112,75 112,75 2,8 2,8
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 maart 111,67 111,67 1,9 1,9
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 april 112,19 112,19 2,4 2,4
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 mei 111,43 111,43 1,7 1,7
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 juni 107,45 107,45 3,0 3,0
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 juli 107,27 107,27 2,8 2,8
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 augustus 107,04 107,04 7,5 7,5
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 september 109,96 109,96 9,7 9,7
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 oktober 109,09 109,09 6,8 6,8
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 november 97,50 97,50 0,0 0,0
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 december 97,59 97,59 -1,4 -1,4
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 januari 98,93 98,93 -3,3 -3,3
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 februari 99,07 99,07 12,0 12,0
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 maart 98,91 98,91 -5,6 -5,6
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 april 100,09 100,09 -3,0 -3,0
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 mei 101,22 101,22 -8,3 -8,3
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 juni 100,08 100,08 2,5 2,5
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 juli 96,68 96,68 -3,3 -3,3
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 augustus 96,63 96,63 -5,3 -5,3
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 september 97,89 97,89 -3,9 -3,9
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 oktober 98,20 98,20 -4,6 -4,6
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 november 98,88 98,88 0,3 0,3
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 december 95,42 95,42 -1,9 -1,9
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 januari 95,69 95,69 -4,4 -4,4
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 februari 92,49 92,49 -0,6 -0,6
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 maart 90,08 90,08 -4,8 -4,8
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 april 88,82 88,82 -9,2 -9,2
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 mei 88,41 88,41 -15,6 -15,6
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 juni
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 juli
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 augustus
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 september
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 oktober
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 november
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 december
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 januari
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 februari
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 maart
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 april
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 mei
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 juni 82,93 82,93 0,3 0,3
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 juli 83,56 83,56 -0,1 -0,1
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 augustus 82,80 82,80 -1,4 -1,4
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 september 83,87 83,87 0,4 0,4
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 oktober 83,96 83,96 -0,8 -0,8
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 november 82,38 82,38 -1,7 -1,7
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 december 82,55 82,55 -0,6 -0,6
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 januari 84,79 84,79 2,5 2,5
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 februari 87,51 87,51 5,2 5,2
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 maart 83,89 83,89 0,9 0,9
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 april 83,81 83,81 1,2 1,2
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 mei 81,97 81,97 -1,2 -1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maand-op-maand ontwikkeling en de jaar-op-jaar ontwikkeling van de HICP zien. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Bij de eerste publicatie voor een verslagmaand worden de HICP-uitkomsten altijd als voorlopig gekenmerkt. Deze publicatie betreft een flash-schatting op basis van nog incomplete gegevens. Onder normale omstandigheden worden de HICP-uitkomsten definitief bij de tweede publicatie in dezelfde maand. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de gegevens die na de flash-schatting beschikbaar zijn gekomen.

Na de schatting worden de uitkomsten van de HICP uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In de meeste gevallen worden er later geen aanpassingen meer gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of iedere eerste werkdag van de volgende maand, wordt de raming van de HICP gepubliceerd. Deze raming wordt doorgaans op de eerste donderdag van de maand definitief.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.