Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
100000 Onderwijs 2021 mei 103,29 103,29 3,1 3,1
100000 Onderwijs 2021 juni 103,29 103,29 3,1 3,1
100000 Onderwijs 2021 juli 103,29 103,29 3,1 3,1
100000 Onderwijs 2021 augustus 103,29 103,29 3,1 3,1
100000 Onderwijs 2021 september 56,51 56,51 -45,1 -45,1
100000 Onderwijs 2021 oktober 56,51 56,51 -45,1 -45,1
100000 Onderwijs 2021 november 56,56 56,56 -45,1 -45,1
100000 Onderwijs 2021 december 56,56 56,56 -45,1 -45,1
100000 Onderwijs 2022 januari 56,59 56,59 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2022 februari 56,59 56,59 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2022 maart 56,59 56,59 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2022 april 56,59 56,59 -45,2 -45,2
102000 Secundair onderwijs 2021 mei 107,10 107,10 2,9 2,9
102000 Secundair onderwijs 2021 juni 107,10 107,10 2,9 2,9
102000 Secundair onderwijs 2021 juli 107,10 107,10 2,9 2,9
102000 Secundair onderwijs 2021 augustus 107,10 107,10 2,9 2,9
102000 Secundair onderwijs 2021 september 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2021 oktober 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2021 november 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2021 december 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2022 januari 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2022 februari 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2022 maart 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2022 april 54,17 54,17 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2021 mei 97,84 97,84 2,9 2,9
104000 Tertiair onderwijs 2021 juni 97,84 97,84 2,9 2,9
104000 Tertiair onderwijs 2021 juli 97,84 97,84 2,9 2,9
104000 Tertiair onderwijs 2021 augustus 97,84 97,84 2,9 2,9
104000 Tertiair onderwijs 2021 september 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2021 oktober 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2021 november 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2021 december 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2022 januari 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2022 februari 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2022 maart 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2022 april 49,50 49,50 -49,4 -49,4
105000 Ander onderwijs 2021 mei 115,98 115,98 5,2 5,2
105000 Ander onderwijs 2021 juni 115,98 115,98 5,2 5,2
105000 Ander onderwijs 2021 juli 115,98 115,98 5,2 5,2
105000 Ander onderwijs 2021 augustus 115,98 115,98 5,2 5,2
105000 Ander onderwijs 2021 september 117,33 117,33 5,4 5,4
105000 Ander onderwijs 2021 oktober 117,33 117,33 5,4 5,4
105000 Ander onderwijs 2021 november 117,98 117,98 4,1 4,1
105000 Ander onderwijs 2021 december 117,98 117,98 4,1 4,1
105000 Ander onderwijs 2022 januari 118,24 118,24 3,1 3,1
105000 Ander onderwijs 2022 februari 118,24 118,24 3,1 3,1
105000 Ander onderwijs 2022 maart 118,24 118,24 3,1 3,1
105000 Ander onderwijs 2022 april 118,24 118,24 3,1 3,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 mei 99,35 100,91 1,5 1,5
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 juni 99,35 100,91 1,5 1,5
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 juli 99,38 100,94 1,5 1,5
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 augustus 99,41 100,97 1,7 1,7
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 september 91,77 93,21 -6,5 -6,5
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 oktober 91,82 93,23 -7,1 -7,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 november 91,84 93,25 -6,5 -6,5
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 december 91,86 93,27 -6,5 -6,6
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 januari 93,59 95,03 -5,7 -5,7
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 februari 93,64 95,08 -5,6 -5,6
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 maart 93,65 95,09 -5,6 -5,6
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 april 93,79 95,23 -5,5 -5,5
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 mei 109,71 107,33 2,1 1,8
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 juni 109,88 107,49 1,7 1,6
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 juli 110,60 108,20 1,4 1,3
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 augustus 111,21 108,80 2,7 2,6
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 september 111,48 109,07 3,5 3,3
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 oktober 113,31 110,86 4,3 4,2
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 november 114,28 111,81 6,6 6,4
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 december 115,41 112,92 7,1 7,0
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 januari 115,86 114,71 8,3 9,6
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 februari 116,88 115,70 7,9 9,2
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 maart 122,32 121,03 12,6 13,9
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 april 122,81 122,00 12,1 13,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maand-op-maand ontwikkeling en de jaar-op-jaar ontwikkeling van de HICP zien. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Bij de eerste publicatie voor een verslagmaand worden de HICP-uitkomsten altijd als voorlopig gekenmerkt. Deze publicatie betreft een flash-schatting op basis van nog incomplete gegevens. Onder normale omstandigheden worden de HICP-uitkomsten definitief bij de tweede publicatie in dezelfde maand. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de gegevens die na de flash-schatting beschikbaar zijn gekomen.

Na de schatting worden de uitkomsten van de HICP uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In de meeste gevallen worden er later geen aanpassingen meer gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of iedere eerste werkdag van de volgende maand, wordt de raming van de HICP gepubliceerd. Deze raming wordt doorgaans op de eerste donderdag van de maand definitief.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.