Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden HICP (2015 = 100) HICP constante belastingen (2015 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
022020 Sigaren 2020 januari 114,76 110,33 3,6 2,2
022020 Sigaren 2020 februari 117,28 112,75 4,6 3,2
022020 Sigaren 2020 maart 118,28 113,71 4,7 3,3
022020 Sigaren 2020 april 118,88 114,29 4,4 3,0
022020 Sigaren 2020 mei 118,88 114,29 4,2 2,8
022020 Sigaren 2020 juni 118,88 114,29 4,2 2,8
022020 Sigaren 2020 juli 118,87 114,28 4,2 2,8
022020 Sigaren 2020 augustus 118,88 114,28 4,2 2,8
022020 Sigaren 2020 september 118,88 114,29 4,2 2,8
022020 Sigaren 2020 oktober 118,88 114,29 4,2 2,8
022020 Sigaren 2020 november 118,87 114,28 4,2 2,8
022020 Sigaren 2020 december 118,88 114,29 4,2 2,8
022020 Sigaren 2020 118,35 113,78 4,2 2,9
052020 Beddengoed 2020 januari 96,57 96,57 -1,4 -1,4
052020 Beddengoed 2020 februari 107,39 107,39 -0,9 -0,9
052020 Beddengoed 2020 maart 105,93 105,93 -0,9 -0,9
052020 Beddengoed 2020 april 101,84 101,84 -0,1 -0,1
052020 Beddengoed 2020 mei 107,22 107,22 -0,5 -0,5
052020 Beddengoed 2020 juni 107,17 107,17 4,5 4,5
052020 Beddengoed 2020 juli 108,60 108,60 7,2 7,2
052020 Beddengoed 2020 augustus 109,52 109,52 2,7 2,7
052020 Beddengoed 2020 september 108,77 108,77 6,9 6,9
052020 Beddengoed 2020 oktober 101,32 101,32 0,4 0,4
052020 Beddengoed 2020 november 100,73 100,73 0,7 0,7
052020 Beddengoed 2020 december 107,84 107,84 3,8 3,8
052020 Beddengoed 2020 105,24 105,24 1,8 1,8
082020 Mobiele telefoons 2020 januari 50,49 50,49 -17,0 -17,0
082020 Mobiele telefoons 2020 februari 50,53 50,53 -14,4 -14,4
082020 Mobiele telefoons 2020 maart 52,37 52,37 -11,3 -11,3
082020 Mobiele telefoons 2020 april 51,11 51,11 -2,5 -2,5
082020 Mobiele telefoons 2020 mei 50,75 50,75 -0,1 -0,1
082020 Mobiele telefoons 2020 juni 49,01 49,01 -3,1 -3,1
082020 Mobiele telefoons 2020 juli 47,35 47,35 -7,5 -7,5
082020 Mobiele telefoons 2020 augustus 47,89 47,89 -1,9 -1,9
082020 Mobiele telefoons 2020 september 45,74 45,74 -1,7 -1,7
082020 Mobiele telefoons 2020 oktober 46,72 46,72 -7,9 -7,9
082020 Mobiele telefoons 2020 november 47,08 47,08 -7,5 -7,5
082020 Mobiele telefoons 2020 december 46,01 46,01 -8,3 -8,3
082020 Mobiele telefoons 2020 48,75 48,75 -7,3 -7,3
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 januari 88,82 86,37 1,1 1,1
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 februari 95,63 93,00 -1,6 -1,6
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 maart 86,95 84,56 -8,5 -8,5
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 april . . . .
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 mei . . . .
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 juni 123,12 119,73 0,5 0,5
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 juli 183,55 178,50 11,8 11,8
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 augustus 172,50 167,75 -3,5 -3,5
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 september 122,83 119,45 5,7 5,7
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 oktober 137,95 134,15 9,9 9,9
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 november 94,55 91,95 5,0 5,0
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 december 130,31 126,73 9,7 9,7
112020 Bungalowparken,campings, e.d. 2020 123,68 120,28 2,7 2,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de HICP constante belastingen: dit is de HICP waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 359 bestedingscategorieën te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument in Nederland er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Bij de eerste publicatie voor een verslagmaand worden de HICP-uitkomsten altijd als voorlopig gekenmerkt. Deze publicatie betreft een flash-schatting op basis van nog incomplete gegevens. Onder normale omstandigheden worden de HICP-uitkomsten definitief bij de tweede publicatie in dezelfde maand. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve uitkomsten worden verklaard door de gegevens die na de flash-schatting beschikbaar zijn gekomen.

Na de schatting worden de uitkomsten van de HICP uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis. In de meeste gevallen worden er later geen aanpassingen meer gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of de eerste werkdag van de volgende maand, wordt de flash-schatting van de HICP gepubliceerd. Deze flash-schatting wordt doorgaans op de eerste donderdag van de maand definitief.

Toelichting onderwerpen

HICP
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) is verwijderd.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.