Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (%) Impact op de jaarmutatie CPI (%)
080000 Communicatie 2020 juni -0,3 2.593 -0,01 -0,05
080000 Communicatie 2020 juli -1,4 2.593 -0,03 -0,08
080000 Communicatie 2020 augustus -1,6 2.593 -0,04 -0,06
080000 Communicatie 2020 september -0,1 2.593 0,00 -0,03
080000 Communicatie 2020 oktober -2,1 2.593 -0,05 -0,09
080000 Communicatie 2020 november -2,7 2.593 -0,07 -0,09
080000 Communicatie 2020 december -2,0 2.593 -0,05 -0,08
080000 Communicatie 2021 januari 0,6 2.633 0,02 -0,02
080000 Communicatie 2021 februari 3,2 2.633 0,09 0,04
080000 Communicatie 2021 maart -0,7 2.633 -0,02 -0,07
080000 Communicatie 2021 april 0,0 2.633 0,00 -0,05
080000 Communicatie 2021 mei* -2,3 2.633 -0,06 -0,12
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 juni 3,1 113 0,00 0,00
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 juli 2,9 113 0,00 0,00
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 augustus 7,5 113 0,01 0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 september 9,6 113 0,01 0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 oktober 6,8 113 0,01 0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 november 0,0 113 0,00 0,00
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 december -1,4 113 0,00 0,00
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 januari -3,3 128 0,00 -0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 februari 11,9 128 0,01 0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 maart -5,7 128 -0,01 -0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 april -3,1 128 0,00 -0,01
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 mei* -8,4 128 -0,01 -0,01
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 juni 0,3 2.133 0,01 -0,03
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 juli -0,1 2.133 0,00 -0,04
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 augustus -1,4 2.133 -0,03 -0,05
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 september 0,4 2.133 0,01 -0,02
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 oktober -0,8 2.133 -0,02 -0,04
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 november -1,7 2.133 -0,04 -0,06
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 december -0,6 2.133 -0,01 -0,03
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 januari 2,5 2.120 0,05 0,02
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 februari 5,2 2.120 0,11 0,08
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 maart 0,9 2.120 0,02 -0,02
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 april 1,2 2.120 0,02 -0,02
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 mei* -1,1 2.120 -0,02 -0,07
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 153 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.