Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (%) Impact op de jaarmutatie CPI (%)
100000 Onderwijs 2021 mei 3,1 669 0,02 0,01
100000 Onderwijs 2021 juni 3,1 669 0,02 0,01
100000 Onderwijs 2021 juli 3,1 669 0,02 0,01
100000 Onderwijs 2021 augustus 3,1 669 0,02 0,01
100000 Onderwijs 2021 september -45,2 669 -0,30 -0,32
100000 Onderwijs 2021 oktober -45,2 669 -0,30 -0,32
100000 Onderwijs 2021 november -45,2 669 -0,30 -0,34
100000 Onderwijs 2021 december -45,2 669 -0,30 -0,34
100000 Onderwijs 2022 januari -45,2 349 -0,30 -0,35
100000 Onderwijs 2022 februari -45,2 349 -0,30 -0,34
100000 Onderwijs 2022 maart -45,2 349 -0,30 -0,37
100000 Onderwijs 2022 april* -45,2 349 -0,30 -0,36
102000 Secundair onderwijs 2021 mei 2,9 266 0,01 0,00
102000 Secundair onderwijs 2021 juni 2,9 266 0,01 0,00
102000 Secundair onderwijs 2021 juli 2,9 266 0,01 0,00
102000 Secundair onderwijs 2021 augustus 2,9 266 0,01 0,00
102000 Secundair onderwijs 2021 september -49,4 266 -0,13 -0,14
102000 Secundair onderwijs 2021 oktober -49,4 266 -0,13 -0,14
102000 Secundair onderwijs 2021 november -49,4 266 -0,13 -0,15
102000 Secundair onderwijs 2021 december -49,4 266 -0,13 -0,15
102000 Secundair onderwijs 2022 januari -49,4 123 -0,13 -0,15
102000 Secundair onderwijs 2022 februari -49,4 123 -0,13 -0,15
102000 Secundair onderwijs 2022 maart -49,4 123 -0,13 -0,16
102000 Secundair onderwijs 2022 april* -49,4 123 -0,13 -0,15
104000 Tertiair onderwijs 2021 mei 2,9 350 0,01 0,00
104000 Tertiair onderwijs 2021 juni 2,9 350 0,01 0,00
104000 Tertiair onderwijs 2021 juli 2,9 350 0,01 0,01
104000 Tertiair onderwijs 2021 augustus 2,9 350 0,01 0,00
104000 Tertiair onderwijs 2021 september -49,4 350 -0,17 -0,18
104000 Tertiair onderwijs 2021 oktober -49,4 350 -0,17 -0,18
104000 Tertiair onderwijs 2021 november -49,4 350 -0,17 -0,19
104000 Tertiair onderwijs 2021 december -49,4 350 -0,17 -0,19
104000 Tertiair onderwijs 2022 januari -49,4 155 -0,17 -0,20
104000 Tertiair onderwijs 2022 februari -49,4 155 -0,17 -0,19
104000 Tertiair onderwijs 2022 maart -49,4 155 -0,17 -0,21
104000 Tertiair onderwijs 2022 april* -49,4 155 -0,17 -0,20
105000 Ander onderwijs 2021 mei 5,2 53 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 juni 5,2 53 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 juli 5,2 53 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 augustus 5,2 53 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 september 5,4 53 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 oktober 5,4 53 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 november 4,1 53 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2021 december 4,1 53 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2022 januari 3,1 70 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2022 februari 3,1 70 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2022 maart 3,1 70 0,00 0,00
105000 Ander onderwijs 2022 april* 3,1 70 0,00 0,00
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 mei 2,1 4.600 0,10 0,00
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 juni 2,0 4.600 0,09 0,00
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 juli 2,1 4.600 0,10 0,03
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 augustus 2,1 4.600 0,10 -0,01
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 september -5,0 4.600 -0,23 -0,37
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 oktober -5,6 4.600 -0,26 -0,43
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 november -5,0 4.600 -0,23 -0,49
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 december -5,1 4.600 -0,23 -0,52
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 januari -5,0 4.497 -0,23 -0,56
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 februari -5,0 4.497 -0,22 -0,54
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 maart -4,9 4.497 -0,22 -0,72
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 april* -4,9 4.497 -0,22 -0,71
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 mei 2,1 95.400 2,03
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 juni 2,0 95.400 1,91
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 juli 1,4 95.400 1,32
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 augustus 2,4 95.400 2,29
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 september 3,1 95.400 2,93
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 oktober 3,9 95.400 3,68
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 november 5,7 95.400 5,41
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 december 6,2 95.400 5,95
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 januari 7,0 95.503 6,65
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 februari 6,7 95.503 6,40
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 maart 10,5 95.503 9,96
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 april* 10,3 95.503 9,77
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 153 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.