Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (%) Impact op de jaarmutatie CPI (%)
000000 Alle bestedingen 2020 oktober 1,2 100.000
000000 Alle bestedingen 2020 november 0,8 100.000
000000 Alle bestedingen 2020 december 1,0 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 januari 1,6 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 februari 1,8 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 maart 1,9 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 april 1,9 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 mei 2,1 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 juni 2,0 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 juli 1,4 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 augustus 2,4 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 september* 2,7 100.000
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2020 oktober 1,1 11.439 0,12 -0,02
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2020 november 0,8 11.439 0,09 -0,01
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2020 december 0,6 11.439 0,07 -0,05
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 januari 0,5 12.921 0,05 -0,14
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 februari 0,3 12.921 0,04 -0,21
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 maart -1,3 12.921 -0,16 -0,45
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 april -2,1 12.921 -0,25 -0,56
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 mei -1,5 12.921 -0,17 -0,50
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 juni -1,5 12.921 -0,18 -0,50
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 juli -0,9 12.921 -0,09 -0,33
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 augustus 0,1 12.921 0,03 -0,32
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 september* 0,0 12.921 0,01 -0,39
011000 Voedingsmiddelen 2020 oktober 1,2 10.539 0,13 0,00
011000 Voedingsmiddelen 2020 november 0,8 10.539 0,09 0,00
011000 Voedingsmiddelen 2020 december 0,7 10.539 0,07 -0,04
011000 Voedingsmiddelen 2021 januari 0,6 11.904 0,06 -0,12
011000 Voedingsmiddelen 2021 februari 0,4 11.904 0,04 -0,18
011000 Voedingsmiddelen 2021 maart -1,3 11.904 -0,15 -0,41
011000 Voedingsmiddelen 2021 april -2,2 11.904 -0,25 -0,53
011000 Voedingsmiddelen 2021 mei -1,5 11.904 -0,16 -0,46
011000 Voedingsmiddelen 2021 juni -1,6 11.904 -0,16 -0,46
011000 Voedingsmiddelen 2021 juli -0,9 11.904 -0,08 -0,30
011000 Voedingsmiddelen 2021 augustus 0,2 11.904 0,04 -0,28
011000 Voedingsmiddelen 2021 september* 0,0 11.904 0,01 -0,35
011100 Brood en granen 2020 oktober -0,2 2.253 0,00 -0,03
011100 Brood en granen 2020 november 0,5 2.253 0,01 -0,01
011100 Brood en granen 2020 december 0,8 2.253 0,02 0,00
011100 Brood en granen 2021 januari 0,6 2.489 0,01 -0,02
011100 Brood en granen 2021 februari 0,6 2.489 0,01 -0,03
011100 Brood en granen 2021 maart 0,2 2.489 0,00 -0,04
011100 Brood en granen 2021 april -1,5 2.489 -0,04 -0,08
011100 Brood en granen 2021 mei -0,5 2.489 -0,01 -0,07
011100 Brood en granen 2021 juni 0,1 2.489 0,00 -0,05
011100 Brood en granen 2021 juli 0,1 2.489 0,00 -0,04
011100 Brood en granen 2021 augustus 0,2 2.489 0,01 -0,06
011100 Brood en granen 2021 september* 0,1 2.489 0,00 -0,07
011200 Vlees 2020 oktober 3,6 2.266 0,08 0,06
011200 Vlees 2020 november 3,0 2.266 0,07 0,05
011200 Vlees 2020 december 2,2 2.266 0,05 0,03
011200 Vlees 2021 januari 2,0 2.487 0,05 0,01
011200 Vlees 2021 februari 0,1 2.487 0,00 -0,04
011200 Vlees 2021 maart -1,7 2.487 -0,04 -0,09
011200 Vlees 2021 april -2,0 2.487 -0,05 -0,10
011200 Vlees 2021 mei -1,5 2.487 -0,03 -0,09
011200 Vlees 2021 juni -1,6 2.487 -0,04 -0,09
011200 Vlees 2021 juli -1,3 2.487 -0,03 -0,07
011200 Vlees 2021 augustus -0,3 2.487 0,00 -0,07
011200 Vlees 2021 september* -1,0 2.487 -0,02 -0,09
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2020 oktober 1,7 380 0,01 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2020 november 0,3 380 0,00 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2020 december 0,1 380 0,00 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 januari 0,6 461 0,00 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 februari 4,1 461 0,02 0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 maart 1,0 461 0,01 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 april -0,1 461 0,00 -0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 mei -0,4 461 0,00 -0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 juni 2,1 461 0,01 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 juli 0,8 461 0,01 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 augustus -1,1 461 0,00 -0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 september* 1,6 461 0,01 0,00
011400 Melk, kaas en eieren 2020 oktober 0,9 1.298 0,01 0,00
011400 Melk, kaas en eieren 2020 november 0,0 1.298 0,00 -0,01
011400 Melk, kaas en eieren 2020 december 0,7 1.298 0,01 0,00
011400 Melk, kaas en eieren 2021 januari -0,3 1.537 -0,01 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 februari 0,1 1.537 0,00 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 maart 0,3 1.537 0,00 -0,02
011400 Melk, kaas en eieren 2021 april -0,6 1.537 -0,01 -0,04
011400 Melk, kaas en eieren 2021 mei 0,2 1.537 0,00 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 juni 0,3 1.537 0,00 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 juli 0,8 1.537 0,01 -0,01
011400 Melk, kaas en eieren 2021 augustus 1,3 1.537 0,02 -0,02
011400 Melk, kaas en eieren 2021 september* 0,8 1.537 0,01 -0,03
011500 Oliën en vetten 2020 oktober -1,1 322 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2020 november -0,9 322 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2020 december 0,0 322 0,00 0,00
011500 Oliën en vetten 2021 januari -1,4 384 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 februari -1,4 384 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 maart -2,5 384 -0,01 -0,02
011500 Oliën en vetten 2021 april -2,2 384 -0,01 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 mei -1,1 384 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 juni -1,2 384 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 juli -3,2 384 -0,01 -0,02
011500 Oliën en vetten 2021 augustus 0,1 384 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 september* 0,4 384 0,00 -0,01
011600 Fruit 2020 oktober 5,2 817 0,04 0,03
011600 Fruit 2020 november 4,8 817 0,04 0,03
011600 Fruit 2020 december 4,0 817 0,03 0,02
011600 Fruit 2021 januari 1,5 917 0,01 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 153 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.