Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (Procentpunt) Impact op de jaarmutatie CPI (Procentpunt)
000000 Alle bestedingen 2021 september 2,7 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 oktober 3,4 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 november 5,2 100.000
000000 Alle bestedingen 2021 december 5,7 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 januari 6,4 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 februari 6,2 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 maart 9,7 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 april 9,6 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 mei 8,8 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 juni 8,6 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 juli 10,3 100.000
000000 Alle bestedingen 2022 augustus* 12,0 100.000
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 september 0,0 12.921 0,01 -0,39
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 oktober 0,3 12.921 0,05 -0,46
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 november 1,2 12.921 0,16 -0,58
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2021 december 2,6 12.921 0,34 -0,46
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 januari 4,4 12.434 0,57 -0,30
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 februari 5,0 12.434 0,65 -0,17
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 maart 6,4 12.434 0,81 -0,49
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 april 8,4 12.434 1,05 -0,17
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 mei 9,2 12.434 1,17 0,06
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 juni 11,1 12.434 1,41 0,37
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 juli 12,2 12.434 1,55 0,28
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2022 augustus* 13,0 12.434 1,65 0,15
011000 Voedingsmiddelen 2021 september 0,0 11.904 0,01 -0,35
011000 Voedingsmiddelen 2021 oktober 0,2 11.904 0,04 -0,43
011000 Voedingsmiddelen 2021 november 1,1 11.904 0,13 -0,55
011000 Voedingsmiddelen 2021 december 2,6 11.904 0,31 -0,42
011000 Voedingsmiddelen 2022 januari 4,3 11.479 0,51 -0,29
011000 Voedingsmiddelen 2022 februari 4,9 11.479 0,58 -0,18
011000 Voedingsmiddelen 2022 maart 6,2 11.479 0,73 -0,47
011000 Voedingsmiddelen 2022 april 8,5 11.479 0,98 -0,15
011000 Voedingsmiddelen 2022 mei 9,1 11.479 1,07 0,05
011000 Voedingsmiddelen 2022 juni 11,2 11.479 1,31 0,35
011000 Voedingsmiddelen 2022 juli 12,3 11.479 1,44 0,27
011000 Voedingsmiddelen 2022 augustus* 13,1 11.479 1,53 0,14
011100 Brood en granen 2021 september 0,1 2.489 0,00 -0,07
011100 Brood en granen 2021 oktober 0,3 2.489 0,01 -0,08
011100 Brood en granen 2021 november 0,7 2.489 0,02 -0,11
011100 Brood en granen 2021 december 1,3 2.489 0,03 -0,11
011100 Brood en granen 2022 januari 3,5 2.381 0,09 -0,08
011100 Brood en granen 2022 februari 4,0 2.381 0,10 -0,06
011100 Brood en granen 2022 maart 4,6 2.381 0,11 -0,13
011100 Brood en granen 2022 april 5,9 2.381 0,14 -0,09
011100 Brood en granen 2022 mei 6,5 2.381 0,16 -0,06
011100 Brood en granen 2022 juni 7,6 2.381 0,19 -0,02
011100 Brood en granen 2022 juli 9,2 2.381 0,22 -0,03
011100 Brood en granen 2022 augustus* 10,5 2.381 0,26 -0,04
011200 Vlees 2021 september -1,0 2.487 -0,02 -0,09
011200 Vlees 2021 oktober -0,4 2.487 -0,01 -0,10
011200 Vlees 2021 november -0,7 2.487 -0,02 -0,15
011200 Vlees 2021 december 1,9 2.487 0,05 -0,10
011200 Vlees 2022 januari 2,8 2.455 0,07 -0,09
011200 Vlees 2022 februari 3,8 2.455 0,09 -0,06
011200 Vlees 2022 maart 5,5 2.455 0,14 -0,11
011200 Vlees 2022 april 10,5 2.455 0,26 0,02
011200 Vlees 2022 mei 13,9 2.455 0,35 0,13
011200 Vlees 2022 juni 16,1 2.455 0,40 0,20
011200 Vlees 2022 juli 16,1 2.455 0,40 0,15
011200 Vlees 2022 augustus* 17,0 2.455 0,42 0,13
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 september 1,6 461 0,01 0,00
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 oktober -1,7 461 0,00 -0,02
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 november 0,2 461 0,00 -0,02
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2021 december -0,5 461 0,00 -0,03
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 januari -0,1 445 0,00 -0,03
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 februari -0,5 445 0,00 -0,03
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 maart 2,8 445 0,01 -0,03
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 april 5,3 445 0,03 -0,02
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 mei 6,9 445 0,03 -0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 juni 10,3 445 0,05 0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 juli 12,5 445 0,06 0,01
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 augustus* 13,9 445 0,07 0,01
011400 Melk, kaas en eieren 2021 september 0,8 1.537 0,01 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 oktober 1,7 1.537 0,03 -0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2021 november 2,6 1.537 0,04 -0,04
011400 Melk, kaas en eieren 2021 december 3,1 1.537 0,05 -0,04
011400 Melk, kaas en eieren 2022 januari 6,1 1.464 0,09 -0,01
011400 Melk, kaas en eieren 2022 februari 6,8 1.464 0,10 0,01
011400 Melk, kaas en eieren 2022 maart 6,9 1.464 0,10 -0,04
011400 Melk, kaas en eieren 2022 april 9,4 1.464 0,14 0,00
011400 Melk, kaas en eieren 2022 mei 10,6 1.464 0,16 0,03
011400 Melk, kaas en eieren 2022 juni 15,0 1.464 0,22 0,10
011400 Melk, kaas en eieren 2022 juli 17,3 1.464 0,26 0,11
011400 Melk, kaas en eieren 2022 augustus* 18,3 1.464 0,27 0,10
011500 Oliën en vetten 2021 september 0,4 384 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 oktober -0,4 384 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2021 november 0,9 384 0,00 -0,02
011500 Oliën en vetten 2021 december 3,2 384 0,01 -0,01
011500 Oliën en vetten 2022 januari 9,7 342 0,04 0,01
011500 Oliën en vetten 2022 februari 10,8 342 0,04 0,02
011500 Oliën en vetten 2022 maart 13,3 342 0,05 0,01
011500 Oliën en vetten 2022 april 13,6 342 0,05 0,01
011500 Oliën en vetten 2022 mei 18,6 342 0,07 0,03
011500 Oliën en vetten 2022 juni 24,9 342 0,09 0,06
011500 Oliën en vetten 2022 juli 31,4 342 0,11 0,07
011500 Oliën en vetten 2022 augustus* 33,6 342 0,12 0,07
011600 Fruit 2021 september -2,3 917 -0,02 -0,05
011600 Fruit 2021 oktober -2,9 917 -0,02 -0,06
011600 Fruit 2021 november -0,4 917 0,00 -0,05
011600 Fruit 2021 december 2,8 917 0,03 -0,03
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarmutatie van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie van de CPI zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 153 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, is dit een voorlopig cijfer. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
De eenheid van de bijdrage aan de jaarmutatie en de impact op de jaarmutatie is aangepast naar 'procentpunt'. Voorheen werd hier ten onrechte 'procent' als eenheid vermeld.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.