Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maand-op-maand ontwikkeling en de jaar-op-jaar ontwikkeling van de CPI zien. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 372 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 1 juni 2016:
Voor alle reeksen zijn er gegevens toegevoegd over de periode 1996 tot januari 2015.
Om een totaalbeeld te krijgen zijn de bestaande reeksen uitgebreid met de bestedingscategorieën die voor de periode 2015 zijn opgeheven.

Het betreft de bestedingscategorieën:
2006=100:
- 011320 Diepvries vis
- 031100 Kledingstoffen
- 031420 Reparatie en verhuur van kleding
- 032200 Reparatie en verhuur van schoenen
- 043210 Diensten van loodgieters
- 043230 Onderhoud van verwarming
- 043250 Diensten van timmerlieden
- 043290 Ov. onderhoudsdiensten woning
- 051300 Reparatie van meubelen e.d.
- 053190 Overige grote huishoudelijke apparaten
- 063000 Diensten van ziekenhuizen
- 091420 Onbespeelde informatiedragers
- 094240 Huur van materiaal voor cultuur
- 096010 Pakketreizen binnenland
2000=100:
- 134000 Onroerend zaakbelasting

Omdat deze reeksen geen basisjaar 2015=100 hebben is hiervoor het basisjaar 2006=100 of 2000=100 aangehouden. Waar er sprake is van een andere basisjaar, is dit expliciet in de toelichting opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden CPI (2015 = 100) CPI afgeleid (2015 = 100) Jaarmutatie CPI (%) Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 augustus 108,47 105,48 1,6 -1,2
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 september 108,47 105,48 1,6 -1,2
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 oktober 110,37 107,33 2,5 -0,3
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 november 110,37 107,33 2,5 -0,3
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2019 december 110,37 107,33 2,5 -0,3
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 januari 115,91 112,72 4,6 4,6
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 februari 115,91 112,72 4,6 4,6
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 maart 115,91 112,72 4,6 4,6
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 april 115,24 112,06 3,8 3,8
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 mei 115,24 112,06 3,8 3,8
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 juni 115,24 112,06 3,8 3,8
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 juli* 118,34 115,08 9,1 9,1
043210 Diensten van loodgieters 2019 augustus
043210 Diensten van loodgieters 2019 september
043210 Diensten van loodgieters 2019 oktober
043210 Diensten van loodgieters 2019 november
043210 Diensten van loodgieters 2019 december
043210 Diensten van loodgieters 2020 januari
043210 Diensten van loodgieters 2020 februari
043210 Diensten van loodgieters 2020 maart
043210 Diensten van loodgieters 2020 april
043210 Diensten van loodgieters 2020 mei
043210 Diensten van loodgieters 2020 juni
043210 Diensten van loodgieters 2020 juli*
043240 Diensten van schilders 2019 augustus 108,47 105,48 1,6 -1,2
043240 Diensten van schilders 2019 september 108,47 105,48 1,6 -1,2
043240 Diensten van schilders 2019 oktober 110,37 107,33 2,5 -0,3
043240 Diensten van schilders 2019 november 110,37 107,33 2,5 -0,3
043240 Diensten van schilders 2019 december 110,37 107,33 2,5 -0,3
043240 Diensten van schilders 2020 januari 115,91 112,72 4,6 4,6
043240 Diensten van schilders 2020 februari 115,91 112,72 4,6 4,6
043240 Diensten van schilders 2020 maart 115,91 112,72 4,6 4,6
043240 Diensten van schilders 2020 april 115,24 112,06 3,8 3,8
043240 Diensten van schilders 2020 mei 115,24 112,06 3,8 3,8
043240 Diensten van schilders 2020 juni 115,24 112,06 3,8 3,8
043240 Diensten van schilders 2020 juli* 118,34 115,08 9,1 9,1
043250 Diensten van timmerlieden 2019 augustus
043250 Diensten van timmerlieden 2019 september
043250 Diensten van timmerlieden 2019 oktober
043250 Diensten van timmerlieden 2019 november
043250 Diensten van timmerlieden 2019 december
043250 Diensten van timmerlieden 2020 januari
043250 Diensten van timmerlieden 2020 februari
043250 Diensten van timmerlieden 2020 maart
043250 Diensten van timmerlieden 2020 april
043250 Diensten van timmerlieden 2020 mei
043250 Diensten van timmerlieden 2020 juni
043250 Diensten van timmerlieden 2020 juli*
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 augustus
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 september
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 oktober
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 november
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2019 december
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 januari
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 februari
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 maart
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 april
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 mei
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 juni
043290 Ov. onderhoudsdiensten woning 2020 juli*
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 augustus 110,40 109,49 3,3 3,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 september 110,40 109,49 3,3 3,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 oktober 110,40 109,49 3,3 3,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 november 110,40 109,49 2,8 2,6
056200 Huishoudelijke diensten… 2019 december 110,40 109,49 2,8 2,6
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 januari 111,46 110,55 1,1 1,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 februari 111,46 110,55 2,0 2,0
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 maart 111,46 110,55 2,0 2,0
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 april 111,46 110,55 2,0 2,0
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 mei 112,47 111,55 2,1 2,1
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 juni 112,24 111,32 1,9 1,8
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 juli* 112,24 111,32 1,7 1,7
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 augustus 110,40 109,49 3,3 3,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 september 110,40 109,49 3,3 3,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 oktober 110,40 109,49 3,3 3,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 november 110,40 109,49 2,8 2,6
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2019 december 110,40 109,49 2,8 2,6
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 januari 111,46 110,55 1,1 1,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 februari 111,46 110,55 2,0 2,0
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 maart 111,46 110,55 2,0 2,0
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 april 111,46 110,55 2,0 2,0
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 mei 112,47 111,55 2,1 2,1
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 juni 112,24 111,32 1,9 1,8
056290 Overige huishoudelijke diensten.. 2020 juli* 112,24 111,32 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 augustus 107,42 107,42 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 september 107,42 107,42 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 oktober 107,42 107,42 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 november 107,42 107,42 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2019 december 107,42 107,42 3,5 3,5
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 januari 109,23 109,23 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 februari 109,23 109,23 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 maart 109,23 109,23 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 april 109,23 109,23 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 mei 109,23 109,23 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 juni 109,23 109,23 1,7 1,7
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 juli* 109,23 109,23 1,7 1,7
062120 Diensten van medisch specialisten 2019 augustus 107,42 107,42 3,5 3,5
062120 Diensten van medisch specialisten 2019 september 107,42 107,42 3,5 3,5
062120 Diensten van medisch specialisten 2019 oktober 107,42 107,42 3,5 3,5
062120 Diensten van medisch specialisten 2019 november 107,42 107,42 3,5 3,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens