Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden CPI (2015 = 100) CPI afgeleid (2015 = 100) Jaarmutatie CPI (%) Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 februari 120,53 117,21 -0,5 -0,5
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 maart 125,35 121,90 2,8 2,8
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 april 125,96 122,49 5,3 5,3
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 mei 128,94 125,40 6,9 6,9
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 juni 134,65 130,95 10,3 10,3
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 juli 136,42 132,66 12,5 12,5
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 augustus 137,29 133,51 13,9 13,9
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 september 134,69 130,99 11,7 11,7
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 oktober 137,85 134,06 14,2 14,2
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 november 140,79 136,92 15,2 15,2
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2022 december* 138,80 134,98 17,9 17,9
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2023 januari*
011310 Verse of gekoelde vis 2022 februari 116,14 112,95 3,2 3,2
011310 Verse of gekoelde vis 2022 maart 119,09 115,81 6,2 6,2
011310 Verse of gekoelde vis 2022 april 117,84 114,60 4,8 4,8
011310 Verse of gekoelde vis 2022 mei 122,77 119,39 9,4 9,4
011310 Verse of gekoelde vis 2022 juni 123,64 120,23 8,3 8,3
011310 Verse of gekoelde vis 2022 juli 126,09 122,62 11,2 11,1
011310 Verse of gekoelde vis 2022 augustus 128,14 124,61 13,4 13,4
011310 Verse of gekoelde vis 2022 september 127,74 124,22 13,1 13,1
011310 Verse of gekoelde vis 2022 oktober 128,20 124,67 11,2 11,2
011310 Verse of gekoelde vis 2022 november 131,67 128,04 14,4 14,4
011310 Verse of gekoelde vis 2022 december* 127,91 124,39 12,9 12,9
011310 Verse of gekoelde vis 2023 januari*
011320 Diepvries vis 2022 februari
011320 Diepvries vis 2022 maart
011320 Diepvries vis 2022 april
011320 Diepvries vis 2022 mei
011320 Diepvries vis 2022 juni
011320 Diepvries vis 2022 juli
011320 Diepvries vis 2022 augustus
011320 Diepvries vis 2022 september
011320 Diepvries vis 2022 oktober
011320 Diepvries vis 2022 november
011320 Diepvries vis 2022 december*
011320 Diepvries vis 2023 januari*
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 februari 136,34 132,59 -0,9 -0,9
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 maart 143,17 139,23 -1,0 -1,0
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 april 136,63 132,87 -2,5 -2,5
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 mei 145,82 141,81 0,3 0,3
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 juni 158,20 153,85 6,6 6,6
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 juli 158,58 154,21 12,9 12,9
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 augustus 163,85 159,34 15,2 15,2
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 september 154,28 150,03 8,9 8,9
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 oktober 154,28 150,03 14,7 14,7
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 november 163,85 159,34 14,2 14,2
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2022 december* 149,74 145,62 19,6 19,6
011350 Gerookte, gedr. of gez. vis… 2023 januari*
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 februari 123,43 120,04 -0,3 -0,3
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 maart 126,68 123,20 3,3 3,3
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 april 130,13 126,55 9,4 9,4
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 mei 130,01 126,43 8,0 8,0
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 juni 136,67 132,91 13,9 13,9
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 juli 138,70 134,88 14,0 14,0
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 augustus 137,48 133,69 15,5 15,5
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 september 135,13 131,42 11,9 11,9
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 oktober 141,89 137,98 15,7 15,7
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 november 142,84 138,91 16,9 16,9
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2022 december* 149,36 145,25 19,6 19,6
011360 Bereidingen en conserven van vis. 2023 januari*
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 februari 80,14 80,14 0,3 0,3
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 maart 76,21 76,21 0,3 0,3
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 april 74,14 74,14 -2,4 -2,4
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 mei 71,32 71,32 -4,3 -4,3
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 juni 68,68 68,68 -10,7 -10,7
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 juli 69,67 69,67 -11,8 -11,8
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 augustus 72,38 72,38 -7,2 -7,2
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 september 78,27 78,27 -0,8 -0,8
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 oktober 83,44 83,44 1,6 1,6
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 november 77,80 77,80 -5,8 -5,8
091120 Televisies en videoapparatuur 2022 december* 79,71 79,71 -2,0 -2,0
091120 Televisies en videoapparatuur 2023 januari*
094230 Televisieabonnementen… 2022 februari 109,70 109,67 2,7 2,7
094230 Televisieabonnementen… 2022 maart 110,26 110,22 2,7 2,7
094230 Televisieabonnementen… 2022 april 110,26 110,22 2,7 2,7
094230 Televisieabonnementen… 2022 mei 110,61 110,58 3,0 3,0
094230 Televisieabonnementen… 2022 juni 111,42 111,39 3,6 3,6
094230 Televisieabonnementen… 2022 juli 111,52 111,49 2,7 2,7
094230 Televisieabonnementen… 2022 augustus 111,85 111,82 3,0 3,0
094230 Televisieabonnementen… 2022 september 111,85 111,82 3,0 3,0
094230 Televisieabonnementen… 2022 oktober 111,85 111,82 3,0 3,0
094230 Televisieabonnementen… 2022 november 111,98 111,94 2,1 2,1
094230 Televisieabonnementen… 2022 december* 112,33 112,29 2,4 2,4
094230 Televisieabonnementen… 2023 januari*
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 februari
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 maart
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 april
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 mei
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 juni
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 juli
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 augustus
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 september
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 oktober
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 november
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2022 december*
126220 Kosten beleggingsadviseurs e.d. 2023 januari*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de CPI zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 372 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van de jaarmutaties van het hoofdniveau van de CPI en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. Deze cijfers zijn niet geschikt om te gebruiken voor indexering. Er worden daarom bij de snelle raming geen indexcijfers gepubliceerd. De jaarmutaties van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.

Na de snelle raming volgt de eerste publicatie van alle indexcijfers en mutaties over de verslagmaand. Deze cijfers zijn ook voorlopig. Een maand later worden de cijfers over diezelfde verslagmaand definitief. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve indexcijfers komen door nagekomen brongegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 1 juni 2016:
Voor alle reeksen zijn er gegevens toegevoegd over de periode 1996 tot januari 2015.
Om een totaalbeeld te krijgen zijn de bestaande reeksen uitgebreid met de bestedingscategorieën die voor de periode 2015 zijn opgeheven.

Het betreft de bestedingscategorieën:
2006=100:
- 011320 Diepvries vis
- 031100 Kledingstoffen
- 031420 Reparatie en verhuur van kleding
- 032200 Reparatie en verhuur van schoenen
- 043210 Diensten van loodgieters
- 043230 Onderhoud van verwarming
- 043250 Diensten van timmerlieden
- 043290 Ov. onderhoudsdiensten woning
- 051300 Reparatie van meubelen e.d.
- 053190 Overige grote huishoudelijke apparaten
- 063000 Diensten van ziekenhuizen
- 091420 Onbespeelde informatiedragers
- 094240 Huur van materiaal voor cultuur
- 096010 Pakketreizen binnenland
2000=100:
- 134000 Onroerend zaakbelasting

Omdat deze reeksen geen basisjaar 2015=100 hebben is hiervoor het basisjaar 2006=100 of 2000=100 aangehouden. Waar er sprake is van een andere basisjaar, is dit expliciet in de toelichting opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.

De nieuwe indexcijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De indexcijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

CPI
Consumentenprijsindex alle huishoudens.
CPI afgeleid
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie CPI afgeleid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.